U svetu ideja sve zavisi od entuzijazma, u stvarnom svetu sve počiva na upornosti.
Johan Volfgang Gete

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop