Svaki put pa i onaj od hiljadu kilometara počinje sa prvim korakom.
Konfučije

Svaki put pa i onaj od hiljadu kilometara počinje sa prvim korakom.
Konfučije

Kažu da je najbolji način da ništa ne postignete u životu taj da nikada ne napravite prvi korak u pravcu realizacije svojih želja. Isto je bilo za Konfučija pre par  hiljada godina isto je i danas za vas. Ostvarenje bilo kog cilja počinje sa prvim korakom u dobrom pravcu koji je najteže napraviti. Zašto? Zato što većina ljudi ima problem sa glagolom moći i preduzimanjem akcije. Da li ste tip čoveka koji se fokusira na ono što može da ima ili uradi ili na ono što ne može da ima ili uradi? Tipovi ljudi koji se fokusiraju na ono što mogu da urade žive životnu filozofiju: destinacija narednog koraka. Oni nemaju problem da načine prvi korak i stupe u akciju i da tako nastave dalje sa svakim narednim korakom. Tipovi ljudi koji se fokusiraju na ono što ne mogu da urade žive životnu filozofiju: fantazija završnog koraka. Oni najpre žele garancije da će sigurno uspeti da bi se uopšte negde pokrenuli a onda maštaju o savršenim uslovima za kretanje u akciju. Zato je prvi korak za njih suviše mali i nedovoljan za horizont njihovih želja ali i suviše rizičan da bi ga izveli. Oni odlažu stupanje u akciju jer ne veruju da se njihov veliki cilj može ostvariti malim i upornim koracima. Oni veruju da su životni uslovi, okolnosti i pomoć drugih ljudi važniji za uspeh od njihovog upornog delovanja u pravcu ostvarenja želje. Oni maštaju o velikom, genijalnom potezu kojim odmah dobijaju svoju nagradu i zatvarajući tako sebe u kavez nedelanja nikada ne načine prvi korak na svom putu uspeha. Moj vam je savet zadržite velika očekivanja iz svoje mašte ali naučite da igrate na male pobede. Male pobede vas osnažuju, stalni pogled na nemogućnost vas oslabljuje. Svakodnevni koraci u pravcu realizacije cilja su tajna uspeha. Zašto? Zato što je uspeh  progresivno napredovanje ka unapred određenom cilju. Da biste naučili da napredujete malim koracima postavljajte sebi pitanja kao što su: Šta je to što znam, što mogu, što umem sad odmah? Šta mogu sad odmah da uradim i da se osećam dobro? Pa uradite to. Postignite jedinstvo misli i akcije. Kad god treba nešto da uradite setite se da je najlakši način i najmanja muka kada to jednostavno uradite. Počnite od najmanjih akcija kao: Sada ću da popijem čašu vode i odmah to obavite; sada ću da pročitam deset stranica knjige i odmah ih pročitajte. Osetićete posle izvesnog vremena moć vaše volje da se odmah upušta u akcije ne dopuštajući negativnim  mislima da ubace izgovore u vaš program i odlože ili onemoguće delovanje. Gde god da ste krenuli napravite taj prvi, presudni korak odmah.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop