Jednom kad donesete odluku univerzum kuje zaveru da to omogući.
Ralf Valdo Emerson

Jednom kad donesete odluku univerzum kuje zaveru da to omogući.
Ralf Valdo Emerson

Jedinstvo misli i akcije je ime sposobnosti koju hoću da steknete. Odluka je prazna misao bez akcije u nastavku. Mišić odlučnosti je refleks vašeg uma kojim pokrećete ličnost i telo u akciju. Što brži refleks to aktivnija ličnost i veći uspeh u životu. U evoluciji su pobedile najbrže životinje. U ljudskoj utakmici pobeđuju najodlučnije ličnosti sa najkraćim intervalom od misli do akcije. Pomislio sam da to hoću da uradim, doneo sam odluku da ću to uraditi i već to radim jeste moć koju morate da izgradite u svojoj ličnosti i ništa drugo. Sada ću da uzmem čašu vode, uzimam je. Sada ću da bacim đubre već ga bacam bez ikakve misli o dosadi, besmislu te akcije, o težini, o lenjosti. Ne, samo želja da startujem svoju ličnost i napravim rezultat koja postaje akcija. Počnite od najmanjih stvari, od običnih životnih aktivnosti. Osvetlite ih, izvucite ih iz mraka rutine, donesite brze odluke i merite prolazno vreme stupanja u akciju. Takmičite se jedino sa samim sobom. Koliko brzo mogu da odlučim i stupim akciju i koliko sam brži danas nego juče? To je jedna od najvećih sposobnosti koju možete da razvijete na putu stvaranja moćne ličnosti i izgradnje pobedničkog mentaliteta. To je moć koja će vas odvesti, kad tad, do vaših vrhunskih životnih rezultata. Odlučan i aktivan čovek je pobednik životne utakmice u svim vremenima od kada je sveta i veka. Verovatnoća da neodlučan čovek koji je deo tuđih aktivnosti i planova može da doživi životni uspeh je ista sa verovatnoćom da se dobije loto sedmica a da se nikada ne kupi loto listić.  Ponavljam, jedini rezultat koji vas interesuje dok razvijate mišić odlučnosti jeste: Da li ja svesno donosim odluke o svim svojim životnim aktivnostima i koliko brzo stupam u akciju po donesenoj odluci?  Ako sam postigao brzinu u odlukama i akcijama to je odmah razlog za slavlje bez obzira da li se ta aktivnost nije završila dobrim rezultatom. Baš me briga za trenutne poraze jer ja izgrađujem najjače oružje za životni uspeh mišić odlučivanja i dobijam borbenu ličnost koja stupa u akciju deset puta brže od prosečnih ljudi. Sa ovakvim stavom odlučnosti i borbenom ličnošću niko vas ne može sprečiti da dobijete ljubav, novac, ugled i sve ono što vas interesuje. Zašto? Zato što po zakonu privlačnosti i gravitacije sve što se vrtelo oko vas na kraju će pasti u vaše krilo jer ste imali najveću centrifugalnu silu u svom okruženju. Vi ste sa svojom moći odlučivanja i stupanja u akciju postali najveća gravitaciona sila u svom životu, i stvari koje želite da imate biće privučene vama.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop