Strategije za efektivno postavljanje ciljeva sa timom

Da li postavljate ciljeve Sa timom ili Za tim

ŠTA
Elementi i strategije za efektivno postavljanje ciljeva sa timom.

ZAŠTO
Zato što uspešni lideri, između ostalih pozitivnih karakteristika uvek imaju jasno definisane ciljeve. Zato što menadžeri i rukovodioci iz prošlog veka nemaju definisane ciljeve i imaju neprestanu borbu i nerazumevanje u odnosima sa svojim zaposlenima, imaju poteškoće da motivišu tim i imaju samo jedan cilj; preživeti još jedan dan. Poznata je činjenica da individue i timovi koji imaju jasno definisane ciljeve postižu mnogo veće rezultate i imaju veću samouverenost. Zato što efektivni lideri postavljaju ciljeve Sa svojim timom a ne Za svoj tim. Lideri su svesni činjenice da uključivanje zaposlenih u postavljanje ciljeva garantuje i veću motivaciju i posvećenost tima u realizaciji tih ciljeva.

KAKO
Prvi korak u postavljanju ciljeva je razumevanje karakteristika koje moraju da sadrže efektivno postavljeni ciljevi. Ovih pet karakteristika su podjednako važne i izostanak bilo koje od njih u procesu postavljanja ciljeva može da oslabi i ugrozi čitav proces.

Kada postavljate ciljeve sa timom uključite sledeće aktivnosti radi motivacije članova tima.

Uključite zaposlene u proces postavljanja ciljeva.  Jedna od najvećih grešaka koju rukovodioci prave je postavlja je ciljeva Za a ne Sa zaposlenima. Ljudi hoće da daju doprinos i učestvuju u postavljanju ciljeva za koje će imati odgovornost.  Kada aktivno, svojim kreativnim rešenjima, informacijama od značaja i stavovima, učestvuju u postavljanju ciljeva zaposleni ih više ne osećaju kao eksterne ciljeve ili nametnute radne zadatke nego kao interne ciljeve ili kao zadatke koje su sami sebi  dodelili i to ih više motiviše i obavezuje u realizaciji. Narodna poslovica kaže: volovi se vezuju za rogove a ljudi za reči. Kada se zaposleni u procesu postavljanja ciljeva vežu za svoje reči ideje koje su izneli ili zajedničko obećanje da će završiti posao u roku koju su odredili onda je to jak motivacioni okidač za efikasno obavljanje zadataka. Bićete iznenađeni nivoom posvećenosti poslu ukoliko uključite zaposlene u postavljanje ciljeva.

Pitajte svakog zaposlenog kako bi on taj posao odradio pre nego mu vi kažete kako. To je najbolji način da ih uključite u proces postavljanja ciljeva. Tražite da iznose ideje  o načinu izvođenja posla jer možete dobiti kreativnije i bolje pristupe. Ključ je i ovde, kao i kod svake dobre komunikacije, da slušate i postavljate pitanja.

Neka ciljevi budu izvodljivi. Budite sigurni da zaposleni ima sve informacije i resurse potrebne za ispunjenje zadatka. Pitajte ga za mišljenje da li je taj zadatak izvodljiv sa tim resursima koji su mu na raspolaganju i u rokovima o kojima raspravljate. Kada kaže da je posao izvodljiv onda ste izbegli sve zastoje i sve izgovore u vezi resursa i rokova kojih je inače bezbroj kada zaposlenom samo date rok i resurse bez objašnjenja.

Neka ciljevi budu izazovni. Ciljevi koji ne stavljaju izazov pred čoveka i tim nisu motivišući. Jedan od osnovnih motivatora za zaposlene, naročito za one koji su već ovladali rutinom posla, je naredni nivo posla ili uraditi bolje i više sa istim resursima koristeći samo pamet i veštinu. Ako dopustite da mediokritetski rezultati i napori vladaju u vašem timu vi radite protiv sopstvenog uspeha ali i uspeha svih članova tima jer im onemogućavajte razvoj.

Neka ciljevi budu značajni. Većina ljudi hoće da shvati zašto rade taj zadatak. Hoće da shvate kako je taj zadatak povezan sa širom slikom organizacije. Ljudi će se više napregnuti ako znaju da rade nešto važno. Osnovni zakon motivacije kaže: ljudi se motivišu sa idejom koja je viša od njih samih i koja osmišljava njihov rad. Dajte im to veliko Zašto je taj posao koji treba da obave značajan i važan za vaš tim a zašto za organizaciju i dobili ste visoko motivisan tim koji će posao obaviti kako valja i na vreme.

Priznajte  uspeh. Svi ljudi žele da znaju da je njihov rad viđen i priznat. Zaposleni žele da ugode lideru i da se njemu dokažu svojim radom i sposobnostima. Izdvojite vreme da priznate dobar posao makar pismenom porukom, tapšanjem po leđima ili jednostavnom rečenicom dobar posao i imaćete lojalne i vredne radnike.

KADA
Tačan odgovor je: prilikom postavljanja narednog cilja za vaš tim.

Zašto:
„Ako ne znaš gde ideš bilo koji put će te odvesti tamo.“
Luis Kerol, Alisa u zemlji čuda

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop