Početna

ccm47
Kako da...
Kako da izbegnete „menadžersku bolest“?
Konstantni stres na poslu je jedan od glavnih uzroka loših poslovnih rezultata,
nervoze i agresivnosti u poslovnom i privatnom životu

Kako da

CCM #47
ccm47
10 navika koje morate razviti
ako hoćete da se obogatite
Postaćete bogati samo ako fiksirate svu svoju pažnju na bogaćenje

Pobednički mentalitet

CCM #47
Poslovna filozofija Sema Voltona
osnivača Wal-Mart
Kako se pravi najveća kompanija na svetu?

Uzorni model

CCM #47
Za šta god da se osećate spremnim spremno je za vas
Mark Viktor Hansen

Mentalni fitnes

CCM #47
ccm47
Vizija uspešne ličnosti
Infografik

1 page coach

CCM #47
  • ccm47 Vežba za unapređenje prodajne tehnike - Kako da svoj tim prodavaca izvežbate u najefikasnijoj prodajnoj tehnici?  ŠTA Vežba za unapređenje prodajnih veština vaših prodavaca. ZAŠTO Zato…

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete

  • Eliminišite naviku odlaganja akcije - Pobednici najpre obavljaju stvari koje su luzerima teške i neprijatne za obavljanje.      Džordž Formen   Ako ste uhvatili sebe da…