Početna

Kako da...
Kako da odmah rešavate konflikte
Odmerite cenu sukoba

Kako da

CCM #39
Izgradnja novih navika
Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate to je najsigurniji znak ludila.
Albert Ajnštajn

Pobednički mentalitet

CCM #39
5 lekcija o uspehu Džefa Bezosa,
najbogatijeg čoveka današnjice
Uspeh ostavlja tragove. Pronađite uspešnog čoveka i samo sledite njegove tragove.
Zig Ziglar

Uzorni model

CCM #39
Učinite to i imaćete moć
Ralf Valdo Emerson

Mentalni fitnes

CCM #39
Upravljanje po ciljevima
Infografik

1 page coach

CCM #39

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete

  • Eliminišite naviku odlaganja akcije - Pobednici najpre obavljaju stvari koje su luzerima teške i neprijatne za obavljanje.      Džordž Formen   Ako ste uhvatili sebe da…