Početna

ccm33 Kako da slajder
Kako da...
Forma i struktura prezentacije
Šta nikako ne smete da radite za vreme prezentacije

Kako da

CCM #33
Samouverenost smanjuje stres
Sve što vam treba u životu je neznanje i samopouzdanje, a onda je uspeh osiguran
Mark Tven

Pobednički mentalitet

CCM #33
ccm33 uzorni model slajder
6 Karakteristika Donalda Trampa koje ga čine vrhunskim liderom
U odnosu na masu pojedinac je uvek u pravu
Seren Kjerkegor

Uzorni model

CCM #33
ccm33 mentalni fitnes slajder
Ljudi koji ne uspeju da se motivišu za život moraće
da se zadovolje sa prosečnošću bez obzira koliko
su im impresivni drugi talenti.
Endrju Karnegi

Mentalni fitnes

CCM #33
ccm33 infografik slajder
U informatičko-servisnoj eri u kojoj mi živimo
dominantan je: Murov zakon
Infografik

1 page coach

CCM #33
  • ccm33 Mentor Upravljanje PEST Analiza - Alatka za strateško planiranje održivog razvoja

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete