Sva slava sveta dolazi od spremnosti da se stvari započnu.

Znate li kako glasi formula neuspeha i siromaštva?

Ljudi koji žive po formuli Imati – Raditi – Biti se nikada ne obogate. To su oni koji kažu: kada bih imao malo veću platu ja bih više radio i uspevao pa bih onda postao direktor. Kad bih imao ja bih onda radio pa bih onda postao uspešan čovek. Ljudi koji sebi postavljaju preduslove za akciju su oni koji imaju mali broj pokušaja jer je čekanje idealnih uslova za akciju podjednako dobar potez kao i vezivanje kugle oko noge pred poletanje. Započeti bez idealnih uslova neku aktivnost, neki posao, pobediti sumnju i strah od neuspeha i samo na osnovu samouverenosti, vere u samoga sebe, preduzeti rizik i skočiti u vatru života jeste kvalitet pobednika. Da li ga imate?

Ljudi koji žive po drugoj formuli: Biti – Raditi – Imati su oni koji će se obogatiti. To su oni koji kažu sebi mogu da budem direktor kompanije za tri godine i odmah ću početi da  radim više nego što sam plaćen i tražim više odgovornosti i na kraju ću imati i unapređenje i veću platu. Ja biram da budem, verujem da ću biti, odlučujem da radim kao da već jesam, rizikujem svoje vreme, energiju, ugled i na kraju to imam. Nema drugog puta do uspeha osim ovoga. Vežite svoj život za glagol biti i radite kao da je nemoguće da to vremenom i ne postanete i imaćete sve što ste zamislili.

Budite smela osoba koja brzo ulazi u akciju i želi po svaku cenu da bude ono što je zamislila!

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop