Radite kao da je neuspeh nemoguć.
Dorotea Brande

Radite kao da je neuspeh nemoguć.
Dorotea Brande

Izdvojite jedan strah koji vas blokira da dajete najbolje od sebe u tome što trenutno radite. A sada zamislite da vam je garantovan uspeh u tome što radite. Kako biste se ponašali da se ne plašite neuspeha? Opišite svoje ponašanje i doživite to osećanje rasterećenosti i slobode ličnosti. Jednostavno ne plašite se suda drugih ljudi jer će biti pozitivan, ne brinete o svom razočaranju jer ga neće biti, naprotiv bićete oduševljeni uspehom. Čitajte taj opis i doterujte svoj lik hrabre osobe, danima proizvodeći isto osećanje unutrašnje snage vaše ličnosti da deluje uprkos strahu. Potom probajte da to i izvedete, počnite da se ponašate kao da je nemoguće da doživite neuspeh. Pretvarajte se da je tako sve dok to ne postane stvarnost. Strah će i dalje biti prisutan ali vi se pretvarajte kao da ga nema i kao da ste najhrabrija osoba na svetu. Šta vas košta da probate? Možete da izgubite samo strah i ništa više.

  • Zapišite naziv aktivnost u koju se upuštate.
  • A potom napišite opis vaše ličnosti oslobođene od straha:
  • Kako se ponašate?
  • Kako se osećate?
  • Kako sebe doživljavate?
  • Kako komunicirate sa drugima?
  • Kako drugi komuniciraju sa vama?
  • Kada ovladate jednim strahom pređite na drugi i tako redom sve dok ne iskorenite sve strahove i postanete odvažna osoba koja upravlja svojim životom.
  • Srećan vam lov na strahove i osvajanje vaše hrabre i moćne ličnosti.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop