Ne možete transformisati tamu u svetlost ni apatiju u kretanje bez emocija.
Karl Gustav Jung

Ne možete transformisati tamu u svetlost ni apatiju u kretanje bez emocija.
Karl Gustav Jung

Među najopasnije blokatore vašeg delovanja spadaju nemoćna pitanja ili pitanja koja fokusiraju čoveka na ono što ne može da uradi, koja proizvode u njemu sumnju i nevericu. Vaš mozak je kompjuter a pitanja ga stavljaju u pogon. Ono što pitate to će vam um i odgovoriti zato pazite šta pitate svoj um, naročito njegov podsvesni deo koji zauzima samo devet desetina vašeg uma. Nemoćna pitanja proizvode nemoćne odgovore. Na primer pitanje sa fokusom na nemogućnost: Ne znam da li ću ovo moći da izvedem? Proizvodi odgovor: Pa, teško je ovo, zaista je teško. Iza koga sledi pretpostavka kroz pitanje: A šta ako ne uspem? Koja dobija odgovor sa fokusom na problem: Imaću ozbiljne posledice, izblamiraću se i izgubiti vreme. Ovaj odgovor proizvodi pitanje pripreme za odustajanja: Možda je ipak bolje sačekati drugu priliku? A rezultat ove naivne komunikacije u unutrašnjem dijalogu jeste odustajanje od akcije. Iza odustajanja sledi apatija, niska energija koja je dobila potvrdu u ovoj nemogućnosti da se dela i pobeđuje i sada je još jača i moćnija, sada vršlja po vašoj ličnosti i gazi samopouzdanje i samopoštovanje pretvarajući vas u hroničnog gubitnika. Rešenje je u zaustavljanju nemoćnih i postavljanju moćnih pitanja. Moćna pitanja imaju izvorište u generatorima entuzijazma i zvuče kao: Šta me u ovoj situaciji oduševljava? Šta dobro mogu iz ovoga da naučim? Kako ću da pronađem rešenje za ovaj izazov? Šta je pozitivno u ovom čoveku? Kako mogu ovo da izvedem i uživam radeći? Kako sam pobeđivao u sličnim situacijama ranije?  Nemoćna pitanja su sva ona pitanja koja vas fokusiraju na nemogućnost, na problem, na prethodna iskustva poraza, koja u vama pokreću sumnju, nevericu, strah, brigu, i proizvode pretpostavke koje blokiraju akciju. Moćna pitanja su sva ona pitanja koja vas fokusiraju na mogućnost, na rešenja, na prethodna iskustva pobeđivanja, koja u vama pokreću uverenja, veru, ljubav, izvesnost i proizvode radoznalost koja vas pokreće u akciju. Postavljajte više moćnih nego nemoćnih pitanja svom umu  i imaćete više pobeda i raspoloženja u životu. Ovo je laka matematika ali je koncentracija na ovu računicu teška. Koncentrišite se, jer vaš život je u igri.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop