Ko nema svoj cilj i plan postaje deo tuđeg cilja i plana.

Odlučnost i disciplina uma je sve što vam je potrebno da biste kreirali svoju sudbinu onako kako je vi želite. Zašto je to toliko teško ostvariti i zašto većina ljudi ima osećaj da je plen zle sudbine i nema osećaj moći da u rukama drže konce svoje dobre sudbine. Čovek je kovač svoje sreće kaže još jedna mudra narodna poslovica. Na koji čekić i koji nakovanj se tu misli. Odlučnost je čekić a izbor je nakovanj. Ko hoće da kreira svoju srećnu sudbinu mora da uzme svoje dnevne odluke u ruke i da svesno vrši izbore, da kuje svoju sudbinu. Bilo kakva odluka je bolja od neodlučnosti. Ne možete da pogrešite kad ste odlučni, životno grešite samo kada ste neodlučni. Kažu da postoje dve vrste ljudi čekić i nakovanj ljudi. Ili ste čekić i vi udarate po nakovnju života ili ste nakovanj i život i drugi ljudi udaraju po vama. Ako vi ne budete donosili odluke u svom životu pronaćićete sebe u situacijama o kojima su drugi ljudi doneli odluke  i bićete nakovanj ili sporedna uloga u tuđem akcionom filmu.

Ko nema svoj cilj i plan postaje deo tuđeg cilja i plana. Ako ste veći deo vremena neodlučni i učestvujete u planovima vaših roditelja za vašu budućnost za koje vas nisu pitali, akcijama vaših drugova u vezi provoda, letovanja koje vi niste kreirali, poslovnim planovima firme koje vi niste napravili ko ste onda vi u svom životu, glavna ili sporedna uloga, čekić ili nakovanj? Nemojte da budete sporedna uloga u svom životu. Nemojte da dopuštate da život i drugi ljudi udaraju po vama. U svakom trenutku možete doneti ključnu odluku da budete glavni glumac svog života, da postanete odlučan čekić kojim ćete oblikovati svoj život.

Pozivam vas  da tu odluku donesete danas. Počnite sami da kreirate sudbinu svog života pa makar pravili i greške u početku, a one su u svakom početku ljudske aktivnosti neminovnost čak i za genijalne ljude. Pokrećite veliki broj akcija bez obzira što se završavaju lošim rezultatima. Vas trenutno interesuje samo da ovladate procesom donošenja odluka i razvojem vašeg mišića odlučivanja. Rezultati tih akcija vas sada ne interesuju oni će doći kasnije. Sada se kao dobar rezultat računa samo vaša stečena sposobnost da svesno donosite odluke. Samo to merite i samo to vas interesuje i samo te uspehe slavite a ja vam garantujem da će vremenom svi ljudi iz vašeg okruženja slaviti vaše velike uspehe.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop