Da bi imao nešto više moraš da budeš nešto više.
Johan Volfgang Gete

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop