Optimista je čovek koji u svakom problem vidi mogućnost a pesimista je čovek koji u svakoj mogućnosti vidi problem.
Vinston Čerčil

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop