Početna

ccm14 Kako da slajder
Kako da...
7 poboljšate interpersonalne veštine
Ne možete biti produktivni ako niste vešti u međuljudskim

Kako da

CCM decembar 2018 - januar 2019.
Fokus na vašu Palatu-ličnost
Da bi imao nešto više moraš da budeš nešto više.
Johan Volfgang Gete

Pobednički mentalitet

CCM decembar 2018 - januar 2019.
Preduzetničke šale

Uzorni model

CCM decembar 2018 - januar 2019.
Mark Viktor Hansen
Želja je dokaz postojanja moći

Mentalni fitnes

CCM decembar 2018 - januar 2019.
ccm14 uzorni model slajder
Koliko dobro delegirate
Test

1 page coach

CCM decembar 2018 - januar 2019.
  • Budi Korisnik! - Imperativ profesionalca u Korisničkom Servisu: RAZMIŠLJAJ KAO KORISNIK!

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete