Početna

Kako da slajder
Kako da...
sprečite razvoj „menadžerske bolesti“

Kako da

CCM mart 2018
Psihološki kod
uspešne ličnosti
Da li imate pobedničke ili gubitničke misli, pobedničke ili gubitničke navike,
pobedničko ili gubitničko ponašanje?

Pobednički mentalitet

CCM mart 2018
Ser Ričard Brenson
Kako da izbegnete uobičajene Start Up greške

Uzorni model

CCM mart 2018
Bendžamin Frenklin
Tvrda vremena ne traju do veka ali tvrdi ljudi

Uzorni model

CCM mart 2018
Promena radnog menataliteta
Inphografic

1 page coach

CCM mart 2018
  • Gde je tu moja dobit - Kakvu sve ličnu dobit imaju zaposleni od pružanja vrhunskog servisa klijentima

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete

  • MENADŽERSKA RELAKSACIJA - Smeh je jedan od najefikasnijih lekova i odbrana od stresa i zato je duhovitost postala neizbežna osobina modernih menadžera a