Početna

ccm25 Kako da slajder
Kako da...
najpre obavite najvažnije stvari
Akcioni plan za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve

Kako da

CCM #25
Transformišite svoj život
u samo par minuta dnevno
Ako hoćeš da imaš nešto više prvo moraš da budeš nešto više.
Gete

Pobednički mentalitet

CCM #25
Zadivljujuća moć vizualiziranja uspeha
Negujte svoje vizije i snove jer su deca vaše duše i detaljni planovi
vaših konačnih dostignuća. Napoleon Hil

Uzorni model

CCM #25
Ljudi koji ne uspeju da se motivišu za život
moraće da se zadovolje sa prosečnošću bez obzira
koliko su im impresivni drugi talenti.
Endru Karnegi

Mentalni fitnes

CCM #25
ccm25 infografik slajder
5 problema zbog kažnjavanja zaposlenih
Infografik

1 page coach

CCM #25
  • ccm22 Mentor prodaja 4 navike uspešnih prodavaca - Uspešni prodavci su ljudi koji su stekli naviku da rade stvari koje su neuspešnima neprijatne i teške za obavljanje.

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete

  • Koliki je vaš EQ? - Bukvalno je tačno da najbolje i najbrže uspevate pomažući drugima da uspeju. Napoleon Hil