Početna

ccm11 Kako da slajder
Recept za „multitasking“
Kako da efektivno obavljate više zadataka i
simultano napredujete u više projekata.

Kako da

CCM septembar 2018
ccm11 pobednicki mentalitet slajder
Emotivna inteligencija (EQ)
i poslovni uspeh
Na vaš uspeh u radu sa ljudima 30% utiče IQ a 70% EQ

Pobednički mentalitet

CCM septembar 2018
ccm11 uzorni model slajder
Uporedite svoju fizičku aktivnost
sa navikama milijardera
Kako najbogatiji ljudi na planeti sakupljaju neophodnu energiju

Uzorni model

CCM septembar 2018
Seren Kjerkegor
Čitav naš život je rezultat naših dominantnih misli.

Mentalni fitnes

CCM septembar 2018
4 nivoa produktivnosti
koje treba zahtevati od zaposlenih
Inphografic

1 page coach

CCM septembar 2018

“Nije dovoljno znati, treba primeniti.
Nije dovoljno hteti, treba uraditi” Gete

  • Procesni dijagram - Da li koristite neku vrstu vizuelnog prikaza za praćenje vaših radnih procesa?