Kako da stvorite motivacionu sredinu

Šest koraka do motivisanog tima

ŠTA
Šest jednostavnih koraka za stvaranje motivacione sredine u vašem timu koja će uticati stimulativno na članove vašeg tima u pogledu motivacije i posvećenosti u dužem periodu.

ZAŠTO
Zato što je motivacija intimno osećanje svakog čoveka i ne možete ga direktnim uticajem pokrenuti u drugoj osobi. Kao što ne možete nekome izdati direktivu da vas voli tako ne možete da zaposlenom kažete: Od danas hoću da budeš motivisaniji na poslu i da daje sve od sebe! Najbolji način da dobijete motivisane i posvećene radnike je da im stvorite motivacionu sredinu u kojoj će se oni samo motivisati da daju sve bolje rezultate.

KAKO
Stvaranje motivacione sredine je do te mere povezano sa povećanjem produktivnosti da ga savremeni lideri jednostavno ne mogu prevideti. Kao i svaka komplikovana aktivnost i ova ima svoje pojednostavljenje koje se zove – Šest koraka ka stvaranju motivacione sredine:

  1. Opišite cilj ili zadatak
  2. Proverite nivo tehničkih znanja
  3. Izbegnite unificirane nagrade
  4. Obezbedite pozitivnu stimulaciju
  5. Odmah dajte nagradu
  6. Obezbedite značajna priznanja

Korak 1. Opišite cilj ili zadatak.
Nejasan opis posla ili set zadataka koje zaposleni treba da obavi u toku dana je često razlog za nisku motivaciju. Zadaci moraju biti precizni i povezani sa opisom posla. Šta tačno treba da uradi zaposleni da bi bio vrhunski radnik? Zahtevi kao radi brže, pouzdanije ili preuzimaj inicijativu su previše opšti. Na primer: Odgovaraj na telefon na profesionalniji način – treba zameniti sa jasnijim uputstvom. Tvoj zadatak je da se javiš najkasnije na drugo zvono i ljubaznim glasom kažeš: Dobar dan, ovo je XY kompanija, Ivana na telefonu. Kako mogu da vam pomognem?  Objasnite zadatak najjasnije što možete. Ako je željeno ponašanje u stvari kompleksniji lanac ponašanja razdelite ga na manja i jednostavnija ponašanja. Bolje je ako možete da nagradite ispunjenje serije malih koraka nego da čekate da osoba ispuni čitav zadatak. Drugim rečima priznajte male uspehe.

Korak 2.  Proverite nivo tehničkih znanja
Uverite se da osoba ima potrebne veštine za obavljanje tog posla. Često je razlog za nisku motivaciju zaposlenog loša obučenost koju on ne sme da prizna. Ako zaposleni nema potrebne veštine nema pošaljite ga na trening da biste mu omogućili da bude uspešan u budućnosti. Jedna od stvari koja najviše može da demotiviše zaposlenog jeste zahtev da obavlja poslove za koje nije kompetentan.

Korak 3. Izbegnite unificirane nagrade
Upoznajte svoje zaposlene da biste bili sigurni da dajete odgovarajuću nagradu koja je značajna toj osobi, jedna veličina za sve  neće motivisati nikoga kako treba.

Korak 4. Obezbedite pozitivnu stimulaciju
Neka se pozitivna stimulacija gradira i povećava kako se osoba približava željenom nivou rada i ponašanja. Ako zaposleni prima iste nagrade na nivou posla dva i nivou pet liderska stimulacija ga u stvari demotiviše. Ovo se dešava kada svi u kompaniji dobiju istu povišicu.

Korak 5.  Odmah dajte nagradu
Odmah  dajte nagradu za svako poboljšanje u ponašanju i rezultatu. Većina menadžera daje pozitivnu povratnu informaciju u najgorem mogućem trenutku. Sindrom kasnog čestitanja rođendana, izvini nisam te se setio baš na taj dan koji jedini nisam smeo da zaboravim. I negativne povratne informacije često kasne. Ako ispravljanje neproduktivnog ponašanja ili slabog učinka izostane u trenutku kada je očigledno da ste ga kao lider primetili uništili ste motivaciju i tom zaposlenom i ostalima koji to posmatraju. Ako imate problem sa tajmingom nagrada i kazni onda  nije ni čudo što imate probleme sa motivacijom.

Korak 6.  Obezbedite značajna priznanja
Osećanje da smo cenjeni i priznati su dva najmoćnija motivatora koja su na raspolaganju liderima. Šta je značajno priznanje? Priznanje je značajno kada je jedinstveno skrojeno za određenu osobu. Razlika između poklona i artikla je ogromna. Poklon uspostavlja emotivnu vezu između ljudi a kupovina robe  ne ostavlja nikakvu vezu iza sebe. Ljudski rad nije samo roba. Ako ljudi osete da svako kvalifikovan može uraditi njihov posao oni se demotivišu. Najveća greška lidera jeste ne priznati ljudima značaj i jedinstvenost njihovog rada. Priznajte ljudima talenat i oni će vas verno slediti. Svaki zaposleni ima neke sposobnosti koje vi treba da prepoznate i priznate. Motivacija je osećanje ne zaboravite. Kada ljudima priznate talenat i jedinstvenost vi ste ih ugurali u to osećanje.

KADA
Mislim da vam je motivacija i posvećenost zaposlenih potrebna svakog dana i to odmah pa tako tretirajte i usvajanje ovih saveta i njihovu realizaciju.

Zašto:
Postoji nešto što je ređe od sposobnosti.
To je sposobnost da se prepozna sposobnost.
Robert Half

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop