Koje navike treba da izgradite da biste postali vrhunski lider

Dnevna rutina uspešnih lidera

ŠTA
Navike koje lider mora da ugradi u svoju dnevnu rutinu da bi bio uspešan, da bi napredovao i da bi ga drugi doživljavali i poštovali kao lidera.

ZAŠTO
Zato što efektivno liderstvo iako izgleda kao urođen talenat i laka stvar u stvari zahteva mnogo teškog rada na sebi i negovanje dobrih navika. Liderstvo se ne ograničava samo na razumevanje posla i sposobnost upravljanja sa timom. Istinski uspeh zahteva rad na personalnom razvoju i kontinuirano poboljšavanje svojih veština i sposobnosti da radi sa drugim ljudima.

KAKO
Ako želite da se razvijete u vrhunskog lidera koji je sposoban da odgovori svim izazovima novog doba onda treba da usvojite sledećih šest navika.

  1. Postavljaju ciljeve

Liderstvo je najsličnije upravljanju brodom dakle dnevnoj obavezi kapetana da obezbedi da brod polovi u pravom smeru. Svakodnevna kontrola ciljeva i zadataka i određivanje prioriteta je navika koju lider mora da usvoji. Mnogi lideri se bude ranije da bi mogli na miru da razmotre sve ciljeve i poslove koje treba u tom danu da obave sa timom i da postave tačke progresa u toku dana na kojima će kontrolisati dinamiku i kvalitet realizacije.

  1. Delegiraju

Ništa ne blokira razvoj lidera više od navike da se oslanja na samoga sebe i živi po devizi: ako hoćeš da nešto bude dobro urađeno uradi to sam. Iza svakog velikog lidera stoji tim sjajnih ljudi. Što pre usvojite ovu istinu pre ćete početi da formirate tim motivisanih i vrednih pojedinaca i da stvarate sinergiju između njih. Kada se uspostavi dvosmerna ulica poverenja između lidera i tima onda on može da počne da delegira rutinske poslove i rešavanje dobrog dela problema na svoje ljude a da sebi oslobodi prostor za rad na stvaranju pozitivnih promena u radu i razvoj zaposlenih.

  1. Ohrabruju i motivišu zaposlenih

Da li je upravljanje čvrstom rukom sinonim za dobro liderstvo? Nije jer je to kvalitet kojim se ponose diktatori. Nije ako želite da izgradite efektivan tim ljudi koji će funkcionisati besprekorno u dužem periodu. Najuspešniji i najugledniji lideri se fokusiraju na negovanje i poštovanje svojih članova tima jer su svesni da će ih takav stav ohrabriti i motivisati da daju najbolje od sebe na poslu. Fokus dobrih lidera je pomaganje zaposlenima da se dnevno unapređuju u svom radu i da taj napredak primete i pohvale. Sem Volton osnivača jedne od najvećih i najmoćnijih kompanija u istoriji WallMart-a i legendarni lider je uvek isticao: Izvrsni lideri ne prestaju da se trude da razviju samouverenost zaposlenih. Ako ljudi veruju u sebe čudesno je šta sve mogu da postignu.

  1. Procenjuju svoj napredak

Ako želi da ostane konkurentan i relevantan u ovom vremenu sprinterskih promena lider mora neprestano da evaluira svoj progres. Kaže se da su najuspešniji ljudi oni koji imaju najveći broj smislenih alternativa. Lider zato mora dnevno da razmišlja o alternativnim načinima da se posao obavi efektivnije i efikasnije. Uslov za tu neprekinutu i plodnu kreativnost je neprestani personalni i profesionalni razvoj lidera.

  1. Nauče nešto novo svakog dana

Doba znanja je stupilo na scenu istorije i preuzelo glavnu ulogu u civilizaciji i svako ko ne želi da bude prevaziđen i zaostao u vremenu mora neprestano da širi svoju bazu znanja. Naročito je važno da lider bude „updejtovan“ sa svim tehnološkim inovacijama koje se tiču ne samo tehnologije njegovog posla nego i novih navika i preferencija korisnika kako bi mogao da obezbedi konkurentnost. Neophodno je da dnevno čekira svetske vesti, novine u njegovoj industriji, trendove u društvu i da povećava svoju inteligenciju kroz čitanje i učenje kako bi bio efektivan u radu. Liderska To Do lista mora da sadrži i novo znanje koje tog dana treba da usvoji.

  1. Uče iz grešaka

Nema tog posla  koji se neće dnevno suočavati sa preprekama i pravljenjem grešaka u procesu realizacije ciljeva. Lider je odgovoran da vodi svoj tim kroz proces uklanjanja prepreka i korigovanja grešaka koji usporavaju tim. Budući da se proces učenja sastoji od korigovanja grešaka lider mora da uvede praksu učenja iz grešaka u svom timu. Ona će im pomoći da izvuku pouke iz nekog procesa koji nije rezultirao kako su predviđali i da na osnovu toga što su naučili uspostave novu praksu ili proceduru koja će otkloniti tu grešku u budućnosti. Ovo je jedna od najvažnijih radnji i ogroman resurs informacija za inovacije u radu jer aktivno radi na smanjenju troškova u vremenu, energiji i novcu.

KADA
Ako nećete da radite bez jasnih ciljeva, da imate frustrirane i nemotivisane saradnike, ako ne želite da budete prevaziđeni od vremena u znanju a od saradnika u veštinama i ako ne želite da se vrtite u krug ponavljajući iste neproduktivne greške onda treba da odmah počnete da usvajate ove navike.

Zašto:
Najbolji lideri su oni koji imaju dovoljno pameti da odaberu prave ljude za posao i da se uzdrže od dnevnog mešanja u njihov rad.
Teodor Ruzvelt

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop