Vrednovanje saradnika – Vežba

Postoji nešto što je ređe od sposobnosti.

To je sposobnost da se prepozna sposobnost.

Robert Half

Svrha ove vežbe je da izgradite jednu od osnovnih liderskih veština „otvaranje dvosmerne ulice poverenja“. Lidera definišu dve ključne veštine način na koji komunicira sa saradnicima i način na koji izgrađuje poverenje među svojim ljudima. Jedan od najboljih načina da steknete poverenje svojih  saradnika je da im pokažete da ih kao lider cenite i da ste sagledali sve njihove vrednosti, vrline i potencijale. Osećaj da su značajni za rad tima i saznanje da ono što rade daje veliki doprinos ukupnim rezultatima tima i kompanije kao i da je to prepoznato od strane lidera je izuzetno važan  motivacioni faktor za vaše sledbenike. Zbog toga lideri moraju da nauče kako da aktivno i rutinski preduzimaju korake u pravcu vrednovanja njihovih timskih članova i da uspostave procedure kako ne bi zanemarili vrhunske napore svojih saradnika. Ova vežba treba da pomogne tim liderima kako da razviju ovu važnu veštinu za jačanje timskog rada. Ona ističe posebne akcije i strategije koje treba primeniti na svakog člana tima. Cilj vežbe je da se identifikuju stvari koje treba lider da radi da bi se njegovi saradnici osećali vrednovano i da se jasnije istakne značaj zadataka koje im lider delegira.

Izvođenje vežbe:

Ova vežba je predviđena za tim lidere u kompaniji. Potrebno vam je nekoliko praznih formulara „Vrednosti“  (primer formulara u nastavku teksta) za svakog učesnika po jedan. Podelite im formulare i objasnite svrhu ove vežbe. Istaknite da je obaveza dobrog lidera da učini sve da se njegovi saradnici osećaju vrednovano jer će im to pomoći da budu motivisani dok obavljaju svoje dužnosti i istovremeno će imati jasan osećaj da njihov rad doprinosi opštoj svrsi i rezultatima. Zamolite svakog učesnika da najpre prođe kroz formular „Vrednosti“. Takođe ih zamolite da identifikuju određen broj ljudi iz njihovih timova koji su im najvažniji saradnici za potrebe ove vežbe a potom neka urade isto za sve članove svog tima. Neka odgovore na dva glavna pitanja o vrednostima. Evo nekoliko dobrih primera:

  • Zamoliću Jovanu da prezentuje materijala na narednom sastanku a tom prilikom ću istaći da verujem da će njena prezentacija ostaviti izuzetno pozitivan utisak na klijente što će biti jako značajno za čitav tim i naše rezultate.
  • Zamoliću Marka da dođe sutra do moje kancelarije da porazgovaramo o novom predlogu za proširenje našeg odeljenja koje je on pripremio i pohvaliću ga.
  • Zamoliću Petra da pripremi kratak opis marketinške kampanje koju ćemo prodiskutovati sledeće nedelje na radnom ručku.
  • Na narednom nedeljnom sastanku sa timom, objasniću koliko je naš novi, timski  projekat značajan za budućnost kompanije i kako se naši kreativni napori uklapaju u trendove u našoj industriji u narednih pet do deset godina.

Evo i primera kako to ne treba da uradite:

  • Rećiću Jovani koliko je njena uloga značajna.
  • Rećiću ostalima saradnicima koliko je Marko značajan za naš tim.
  • Rećiću Petru da obavlja odličan posao.

Odredite petnaest minuta za ovaj deo vežbe. Kada svi završe započnite sa čitanjem primera i akcija koje su oni identifikovali. Neka svi komentarišu kvalitet tih akcija i neka procenjuju da li su te aktivnosti odgovarajuće i dovoljne.

Potom otpočnite sa diskusijom. Postavite uvodna pitanja koja treba da otvore diskusiju: Da li je bilo lako da se pronađu nove ideje u isticanju vrednosti rada vaših saradnika? Koji ste novi metod rada naučili od vaših kolega? Koliko je važno da se kontinuirano ističe značaj rada vaših saradnika? Šta još možete da uradite da biste podigli važnost zadataka i od rutinskih ih pretvorili u značajne? Koliko je značajno da se ove ideje zapišu?

Formular Vrednosti

Ime člana timaŠta mogu da uradim da se ovaj član tima oseća vrednovanim i značajnim?Šta mogu da uradim (priznanje, pohvala, novi zadatak…) da bih istakao značaj posla koji taj član obavlja?
     
     
     
     
     
     

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop