Upitnik – Organizacijski model ponašanja

Cilj: Utvrditi u kom modelu ponašanja vaša organizacija pretežno radi i kako to utiče na vašu produktivnost, timsku sinergiju i kreativnost.

Instrukcije: Pored svake izjave označite koliko često ili retko vaša organizacija ispoljavaju ovo ponašanje koristeći sledeći sistem ocenjivanja:

Skoro nikada  – 1

Retko               – 2

Povremeno     – 3

Često                – 4

Skoro uvek      – 5

 

Upitnik:

1.      Mi završavamo poslove zato što se zaposleni plaše da ne izgube svoje radno mesto  
2.      Većina zaposlenih ne napušta organizaciju zato što im ona obezbeđuje dosta sigurnosti.  
3.      Rukovodioci ispoljavaju istinske liderske osobine i poštovani su od svih zaposlenih.  
4.      Izraženo je istinsko osećanje zajedništva i timskog rada.  
5.      Samo je rukovodiocima dozvoljeno da donose odluke.  
6.      Mada su zaposleni zadovoljni oni pružaju samo pasivnu kooperativnost .  
7.      Zajedno rukovodioci i zaposleni žele da naprave  bolji radni učinak.  
8.      Postoji pravi partnerski odnos između rukovodilaca i zaposlenih.  
9.      Mada zaposleni slušaju direktive lidera oni ne gaje istinsko poštovanje za svoje rukovodioce..  
10.  Glavna briga rukovodilaca  je kako da napreduju svojoj karijeri.  
11.  Zaposleni osećaju da su deo organizacije.  
12.  Zaposleni osećaju istinsku odgovornost da efektivno završavaju poslove.  
13.  Većina poslova se smatra poslovima sa niskim ili nedovoljnim primanjima.  
14.  Glavna briga zaposlenih je  sigurnost njihovih porodica.  
15.  Kada stvari krenu loše glavna preokupacija je kako da ih popravimo, a ne koga da okrivimo.  
16.  Prisutan je veliki entuzijazam među zaposlenima da se napravi bolji radni učinak.  
17.  Glavna briga zaposlenih je finansijsko obezbeđenje njihovih porodica.  
18.  Mada su zaposleni dobro finansijski  zbrinuti oni rade na minimumu svojih radnih mogućnosti.  
19.  Zaposleni osećaju da dobijaju adekvatna priznanja za svoj rad.  
20.  Zaposleni osećaju da su njihovi poslovi visoko poštovani i od velike vrednosti za organizaciju.  
21.  Rukovodioci ne očekuje od zaposlenih  više od prosečnih radnih rezultata.  
22.  Većina zaposlenih je zadovoljna pozicijom na kojoj se nalazi.  
23.  Zaposleni učestvuju u procesima donošenja odluka.  
24.  Posao se obavlja zahvaljujući samodisciplini zaposlenih.  

Unesite ocene koje ste dali pored odgovarajućeg broja u tabeli. Potom  saberite totale.

  • Najviši rezultat je pretežni operativni model vaše organizacije.
  • Ako je rezultat iznad 24 poena, onda je to snažan pokazatelj modela ponašanja.
  • Ako su dva rezultata bliska onda je rezultat na desnoj strani tabele onaj po kojem organizacija trenutno radi.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

Total————-          Total————-          Total————-        Total————-     

Autokratski                 Starateljski                Liderski                     Kolegijalni

Autokratski: Ovaj model počiva sasvim na raspodeli moći, oni koji komanduju imaju moć da zahtevaju. Moraš da uradiš ovo ili… znači da zaposleni ima dve opcije; da posluša ili da bude kažnjen. Orijentacija zaposlenih je ka poslušnosti rukovodiocima a ne ka njihovom poštovanju.

Starateljski: Ovo su kompanije socijalnog blagostanja koje praktikuju starateljstvo nad svojim zaposlenima. Organizacija počiva na ekonomskim resursima uz pomoć kojih ispunjava potrebu zaposlenih za sigurnošću, što potom vodi u zavisnost zaposlenih od organizacije.

Liderski: pristup počiva na liderstvu umesto na moći. Kroz liderstvo organizacija pomaže zaposlenima da se razvijaju i postižu rezultate za organizaciju.

Kolegijalni: Ovo je timski koncept koji počiva na izgradnji partnerskih odnosa između rukovodilaca i zaposlenih.

Na skali produktivnosti, timske sinergije i kreativnosti stilovi se kotiraju na sledeći način:

  1. Liderski
  2. Kolegijalni
  3. Starateljski
  4. Autokratski

Zamolite svoje saradnike da popune ovaj Upitnik da biste dobili širi uvid u model ponašanja koji postoji u vašoj organizaciji da biste pokrenuli priču o tom važnom pitanju.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop