Test – Koliko kvaliteta uspešne osobe posedujete?

Akcioni plan: Napravite plan za izgradnju uspešne ličnosti tako što ćete sve iskaze koje imate obeležene – na strani neuspešnih promenom ponašanja vremenom zameniti sa adekvatnim iskazima sa strane uspešne ličnosti.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop