Kako strah od neuspeha blokira vaše napredovanje u karijeri

Šta je to što smanjuje vaš kapacitet da zarađujete više

ŠTA
Kako strah od neuspeha blokira vaše akcije i kreativnost i sprečava vas da zarađujete više novca.

ZAŠTO
Zato što prvo pravilo motivacije glasi: ljudski mozak beži od bola a kreće se ka zadovoljstvu nezavisno od vaše svesti i namere. Strah kao jedan od najvećih generatora bola ili mentalne slike bola i brige je ujedno i najveći blokator naših aktivnosti, naše upornosti i rezultata. Da biste povećali svoj procenat uspešnosti i sumu novca na njenom kraju morate svesno da prepoznate ove procese u podsvesti koji vas zaustavljaju i teraju na odustajanje i koji u suštini samo sabotiraju vaše napore da ostvarite svoje ciljeve.

KAKO
Mi svi imamo svoj unutrašnji glas koji je u najvećem procentu nosi negativan feedback i utiče snažno na naše odluke, stupanje u akciju i ponašanje. To je onaj glas koji nam kaže da niste dovoljno sposobni za to, dovoljno pokvareni da biste uspeli, da je akcija rizična, teška i nemoguća za izvesti i sl. To je glas koji ispisuje negativne scenarije i stvara nepotrebni stres i anksioznost koji snižavaju vaše intelektualne sposobnosti i uništavaju vaš voljni potencijal. Cilj je staviti taj glas pod kontrolu i osloboditi svoje voljne i kreativne potencijale da deluju u pravcu ostvarenja vaših želja i ciljeva. Da biste nešto kontrolisali morate ga dobro upoznati a pre svega sagledati sve negativne posledice od njegovog delovanja. Upoznajte se sa pet negativnih efekata straha od neuspeha koji blokiraju vaš uspeh.

1.Tera vas na „ziherašku“ igru. Taj duboko ukorenjeni strah od neuspeha u vašoj podsvesti neprestano sugeriše da igrate na sigurno. Vi svesno znate da kalkulisani rizik jedini donosi veću dobit ali igrate i dalje na sigurno jer je tako mudrije. Ko kaže? Ako radite stvari na isti siguran i poznat način a očekujete bolje rezultate to je najsigurniji znak ludila po Ajnštajnu. Ako stalno popuštate pred strahom nikada nećete doći u „obećanu zemlju“ vrhunske zarade. A drugo ako igrate „ziheraški“ vi živite stalno u strahu, neslobodi i neprijatnom osećanju blokiranosti pa što se onda plašite neuspeha to je samo jednokratna neprijatnost posle koje imate novi pokušaj. Najveća ljudska dostignuća su postigli ljudi koji su doživeli velike neuspehe na tom putu, šta više najneuspešniji ljudi su postigli najveće uspehe. Zašto? Zato što su savladali strah od neuspeha i pokušavali ponovo i ponovo dok nisu uspeli. U zoni konfora se ne dele nagrade nego samo pojasi za preživljavanje. Sledeći put kada čujete negativan glas skočite na njega i borite se kao da je lopov koji vam, krade novac iz džepa, što on u stvari i jeste. Ne igrajte na sigurno jer to je put ka prosečnosti a tamo se ne dele visoka primanja i priznanja.

2.Osuđuje vas na mentalitet oskudice. Postoje dva puta u životu i biznisu. Jedan je put kojim većina ide a vodi u oskudicu. To je svet u kojem ničeg nema dovoljno. Nema dovoljno novca, šansi, veština nema dovoljno ničega. Jedino čega ima na pretek je mentalitet oskudice koji u tom svetu vlada i nameće pogled na svet koji je dirigovan strahom da se neće dobiti sve što se želi i izgovorima zašto je to nemoguće ostvariti. Pošto jedan od najdrevnijih zakona univerzuma i života kaže: slično se sličnim privlači, nije ni čudno što je život ljudi sa mentalitetom oskudice ispunjen nemanjem, neostvarenim snovima i nezadovoljstvom. Drugi put kojim nažalost samo retki idu je put izobilja. To je svet u kome ima dovoljno za svakoga ko je hrabar, ko pobedi strahove i uporno pokušava da ostvari svoje snove. Ima dovoljno novca koji samo treba usmeriti u svoje džepove, dovoljno šansi za smele i preduzimljive ljude, dovoljno veština za usvojiti i uopšte izobilje svuda oko nas. Tu vlada mentalitet izobilja koji je inspirisan pogledom na svet koji veruje da će ostvariti sve što želi i daje odgovore kako da to sebi omogući. Promenite mentalitet oskudice i porazite strah od nedovoljnosti jer nikada nećete stići u zemlju izobilja ni vi, ni vaša porodica.

3.Limitira šanse za povećanjem delokruga vašeg rada. Čak i kada vam ide dobro u poslu vaš strah od neuspeha tiho limitira vaše želje i aktivnosti da povećate delokrug vašeg rada i preporučite se za više funkcije. On vas primorava da ostanete samo u svom poznatom okruženju i poziciji, da ne proširujete svoje kompetencije, ne tražite sve više odgovornosti, da ne povećavate svoju produktivnost previše i sl. A zašto? Zato što vam strah sugeriše izgovore kako se produktivan rad ne isplati jer napreduje se samo preko veze a ne preko rezultata, ako radite više samo će vam dodeliti još poslova i sl. Nekada su ti izgovori racionalno sagledavanje loše kadrovske situacije ali u najvećem broju slučajeva je to limitirajući strah koji blokira vaš lični razvoj. Ako vam ide dobro u poslu i možete više onda i radite bolje i produktivnije bez obzira da li ste odmah bolje plaćeni ili nagrađeni. Ako se ne razvijate kao profesionalac naudićete pre svega sebi jer nećete nikada biti zadovoljni ni svojim poslom ni napredovanjem u karijeri. Zato je imperativ svakog uspešnog profesionalca da radi svake godine više i bolje nego prethodne, to jedino garantuje razvoj i zadovoljstvo ličnosti a vremenom će biti nagrađeno i napredovanjem u karijeri i većim primanjima.

4.Blokira vaš potencijal za većom zaradom. Sve što vidite oko vas stvoreno ljudskom rukom nastalo je prvo kao misao u nečijoj glavi i želja u nečijem srcu. Sve što ste vi stvorili bilo je prvo misao u vašoj glavi i želja i vašem srcu. Ako se uplašite da nećete uspeti da ih ostvarite to je isto kao da ste u toku prestizanja nekog vozila podigli ručnu kočnicu. Prevrtanje i lom koji se dešava na automobilu isti je kao i lom vaših želja i ideja u glavi. Svaki put kada pomislite da nećete uspeti da ostvarite zaradu koju ste planirali i poželeli da imate vraćeni ste na početak tog puta i krećete iznova samo sada sa oslabljenom voljom i energijom. Tako ljudi iscrpe sebe i izgube i volju i veru da su uspeh i zarada mogući i odustanu. Da li vas sada čudi podatak da samo 2% ljudi u razvijenim i 1% u nerazvijenim zemljama ostvari finansijsku nezavisnost i život u izobilju za svoje porodice.

5.Vezuje za vas nezdravu silu koja utiče na sve oblasti vašeg života. Kada ne uspevate na poslu da ostvarite svoje planove naročito finansijske vi ste pod velikim stresom i nezadovoljstvom i te mračne sile i energije nosite sa sobom gde god da krenete. Nosite ih svojoj porodici, prijateljima a pre svega imate ih u svojoj ličnosti sve vreme. Postajete težak čovek i sebi i drugima što još više povećava nezadovoljstvo i smanjuje vaše osećanje dobrobiti u životu. Stres je po najnovijim istraživanjima krivac za 95% bolesti savremenog čoveka i to onih najtežih.

KADA
Ako vam gubitak novca, posla i zadovoljstva nije bio dovoljan motiv možda gubitak zdravlja hoće.

Zašto:
Ako hoćete da uspevate počnite da radite stvari kojih se najviše plašite.
Ralf Valdo Emerson

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop