Stvaranje kulta kvaliteta je prvi zadatak modernih rukovodilaca

Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate to je najsigurniji znak ludila.

Albert Ajnštajn

ŠTA

Upravljanje kvalitetom u zapadnom svetu  ili KAIZEN tehnika u istočnom su dokazano najefektivniji i najefikasniji načini za uspeh u bilo ko  poslu.

ZAŠTO

Kada je Ajnštajn izgovorio ovu rečenicu mnogima nije bila jasna ili je delovala previše jednostavno i logično a ne kao neka mudrost. Ali danas kada je promena postala jedina konstanta u životu društva i privrede to je najviše citirana izreka novog doba. Motivacija zaposlenih da kreiraju i iniciraju kontinuirane promene na bolje svoju inspiraciju nalazi u ovoj rečenici. Niko ne želi da bude lud i zaostao za civilizacijom koja se sprinterski menja.

KAKO

U KAIZEN sistemu Kreativnost i Inicijativa se nalazi visoko na listi vrednosti i top menadžment  tu činjenicu ističe kroz priznanja i nagrade. Poštovanje tog kvaliteta povećava sposobnost zaposlenih da rešavaju probleme, utiče na želju zaposlenih da se edukuju i motiviše ih da svakodnevno napreduju. Promena na bolje je stalan proces bez obzira na rezultate, i kada kompaniji ide jako dobro promene se ne zaustavljaju. Izračunato je da na zapadu jedan zaposleni ne pruži ni 50% svojih mogućnosti za vreme svog radnog veka. Ni 50% svoje kreativnosti i volje ne priloži za uspeh svoje organizacije. Kod nas je taj procenat verovatno i veći. Ogroman kreativni potencijal spava u našim organizacijama i čeka KAIZEN sistema da bude probuđen. Kultna vrednost tog sistema je KVALITET . Ključni princip je KONTROLA KVALITETA. Veliko otkriće japanskog menadžmenta glasi: „Kontrola kvaliteta se najviše isplati.“ Tri su gradivna elementa poslovanja: Hardwear, Softwear i Humanwear.

Nasuprot uvreženom mišljenju da je fokus japanske Kontrole Kvaliteta prvenstveno kvalitet proizvoda njen primarni fokus je kvalitet ljudi i njihovog rada. Organizacija koja izgradi kvaliteta kod svojih zaposlenih već je prešla pola puta do kvalitetnog proizvoda i usluge. Kvalitet je zato zajednička briga i rukovodilaca i radnika. Izgrađivanje kvaliteta kod ljudi počinje njihovim upoznavanjem sa Kaizen filozofijom rada. Osnovni instrument Kontrole kvaliteta je obuka. Trening se obavlja redovno na svim nivoima. Kontrola Kvaliteta  je i moćno motivaciono oruđe. Kada rukovodilac zatraži od zaposlenih veću produktvnost oni odgovore: Zašto bih radio više za iste pare? Kada rukovodilac zatraži veće angažovanje zapsolenih na sledeći način: Hajde da zajedno pronađemo način da poboljšamio kvalitet korisničkog servisa. Radnici ne mogu da kažu: Zašto? Jer je kvalitet jedini način da se zadrže korisnici koji su jedina garancija plata i sigurnosti radnog mesta. KAIZEN rukovodilac zna da  napori za poboljšanje kvaliteta sigurno vode i ka povećanju produktivnosti.

Zapadni rukovodilac kaže: Povećajte rezultate rada

Japanski rukovodilac kaže: Hajde da poboljšavamo kvalitet rada

Utvrđeno je da kultura kvaliteta pozitivno utiče na 4 važna aspekta ljudskog rada:

  • Olakšava sprovođenje discipline
  • Povećava odgovornost i posvećenost
  • Stimuliše kreativnost i incijativu 
  • Povećava radni učinak

Stvaranje kulta kvaliteta je prvi zadatak modernih rukovodilaca a KAIZEN sisitem je najbolji način da se ta kultura inicijative i inovacija izgradi u organizaciji.

KADA

Juče jer su najuspešnije svetske kompoanije već oidavno uvele taj sistem.

Zadatak lidera je da odvede ljude iz tačke u kojoj su bili

u tačku u kojoj nikada nisu bili stvarajući vrednost u procesu te tranzicije.   

Henri Kisindžer

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop