Samouverenost zaposlenih

„Najbolji način da drugoj osobi usadite vrlinu jeste da joj željenu vrlinu pripišete.“

Vinston Čerčil

Mnogi tim lideri nisu svesni jednog od osnovnih zakona ljudske  prirode prema kome svaki čovek teži da se ponaša u skladu sa slikom koju o njemu imate, i to im stvara velike probleme u radu. Reći svom saradniku da greši, da se ne trudi dovoljno, da mora da poboljša rezultate, uputiti mu grdnje i čestu kritiku znači jednostavno ga usmeriti ka seriji loših rezultata. Vaše mišljenje o saradnicima, glasno izgovoreno ili prećutno pokazano kroz ignorisanje, se odslikava na njihovom ponašanju i načinu rada jer se oni nesvesno ponašaju u skladu sa mišljenjem koje imate o njima. Mnogi stručnjaci smatraju da mobing nije izmišljen samo radi zaštite ljudskih prava zaposlenih već dobrim delom zbog interesa poslodavaca koji su uočili da zaposleni koji su izloženi mentalnom nasilju ne pružaju ni 30% svojih sposobnosti na poslu. Kada se u organizaciji susretnete sa  liderima koji ne mogu da donesu nijednu odluku, pa čak ni one koje su očito u interesu organizacije, možete sa sigurnošću da utvrdite kakvo mišljenje o njima ima njihov nadređeni. Njihovo mirenje sa tako niskim stepenom samouverenosti koju lider projektuje svojim mišljenjem o njima nanosi veliku štetu organizaciji a naročito timskom radu i kreativnosti. Za takvu situaciju u kompaniji poučna je priča o Havajima.

Havaji test

Prilikom preuzimanja jedne velike banke, investitori su pristupili značajnoj rekonstrukciji banke na svim nivoima pa i na nivou upravljanja. Novi menadžment je bio u nedoumici koje lidere od postojećih treba da zadrže a koje da otpuste. Odlučili su da ih pošalju na tronedeljnu obuku na Havaje. Svi lideri koji su se našli na obuci bili su prezadovoljni jer su pomislili da novi menadžment sigurno računa na njih kada ih obučava. Jako su se trudili da se dokažu na obuci kako bi ostavili što bolji utisak. Međutim, rezultati lidera na obuci nisu bili odlučujući prilikom njihove selekcije nego rezultati njihovih timova u te tri nedelje. Lideri čiji su timovi pokazali značajno slabije rezultate kad su radili bez svog lidera dobili su otkaz. Princip selekcije je bio sledeći: Lideri koji nisu uspeli da razviju svoje saradnike da rade samostalno, znači da su svojim liderskim stilom i ponašanjem snižavali stepen sposobnosti i samouverenosti zaposlenih, i zato se ne smatraju dovoljno kvalifikovanim da im se povere novi timovi. Savet tim liderima: Dočekajte Havaji test spremni tako što ćete raditi na razvoju svojih saradnika a naročito na jačanju njihove samouverenosti.

Očekivanja od zaposlenih

„Vi postajete ono što najvažniji ljudi u vašem životu OČEKUJU da ćete postati.“ Ova čuvena rečenica psihologa Viktora Frankla namenjena roditeljima uspešno se primenjuje i na poslovnu situaciju. Tim lideri su najvažniji ljudi u životu zaposlenih i njihovo očekivanje u pogledu rezultata i radnih sposobnosti zaposlenih je ključno za njihov razvoj i povećanje produktivnosti. Podizanje stepena samopouzdanosti i samopoštovanja zaposlenih je jedna od najvećih odgovornosti tim lidera. Zaposleni koji poštuju sebe i veruju u sebe skloniji su većem poštovanju kompanije, saradnika i klijenata i imaju više vere u proizvode kompanije što rezultira boljim rezultatima u prodaji i korisničkom servisu. Svi koji upravljaju ljudima trebalo bi da poslušaju Čerčilov savet i da svojim saradnicima počnu da pripisuju vrline koje bi voleli da vide u njihovom radu. Pohvale čine čuda u radu sa ljudima a priznanja se nalaze na prvom mestu među poznatim motivatorima. Mudri lideri ne propuste nijedan dan a da ih ne iskoriste u komunikaciji sa svojim ljudima. Verujem da se ubrajate u mudre lidere, čestitam vam na visokom stepenu samouverenosti vaših zaposlenih na kojem dnevno radite i odajem vam priznanje za doprinos u izgradnji pobedničkog mentaliteta u vašoj kompaniji i društvu.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop