Njutnovi zakoni kretanja u službi liderske efektivnosti

Zakoni i prinicipi događanja u našoj stvarnosti i univerzumu su oduvek zanimali fizičare i filozofe kako bi otkrili poreklo sveta, čoveka i smisao našeg postojanja. Ali,vremenom se uočilo da iste zakonitosti deluju i u svakoj ljudskoj aktivnosti i pokušaju da se nešto stvori ili realizuje neka ideja podrevnom principu: Kako gore, tako dole. Ljudi koji su uspevali da ostvare svoje naume i snove su nesvesno delovali u saglasju sa tim zakonitostima događanja a unazad sto godina te istine ili recepture za uspevanje su postale javna tajna i znanje koje je sada svima dostupno. Brojni su principi uspevanja a mi ćemo sada prikazati tri Njutnova zakona kretanja na osnovu kojih možete da izgradite svoje principe budućeg delovanja kako biste sa više izvesnosti ostvarivali svoje ciljeve.

 

Prvi korak :

#1 Njutnov zakon kretanja:

  1. Telo koje miruje nastoji da ostane u stanju mirovanja.
  2. Telo koje se kreće nastoji da ostane u stanju kretanja.

Kritičan korak za realizaciju bilo koje ideje je prvi korak. Kada donesete odluku da ćete nešto obaviti važno je da odmah napravite prvi korak u implementaciji. Zašto? Zato što naša podsvest koja upravlja ljudskim ponašanjem u 95%  slučajeva po najnovijim saznanjima nakuke o mozgu, referira zakon inercije i ne voli promene i napor. Prvih 5 sekundi su kritični za donošenje odluke i stupanje u akciju jer tada podsvest još nije reagovala na vašu ideju o akciji sa gomilom izgovora i argumenata zašto to ne treba sada obaviti. Ako odmah ne uradite bilo kakvu, makar i najmanju i najlakšu akciju u pravcu realizacije vaše ideje budite sigurni da će vas zakon inercije i vaša podsvest blokirati. Šta god da planirate da obavite načinite prvi korak u prvih pet sekundi i drugi deo zakona kretanja će vam olakšati realizaciju! Pozovite telefonom osobu koja može da vam pomogne, napravite To Do listu, pronađite na internetu relevantne informacije i sl ali uradite to odmah i pobedili ste zakon inercije koji je glavni uzrok odlaganja akcije i loših rezultata.

 

Korak u dobrom pravcu

#2 Njutnov zakon kretanja:

Sila = Masa x Ubrzanje

Pošto je sila vektor ona u sebi sadrži dva elementa: VELIČINU ili koliku količinu napora ulažete i PRAVAC ili u kom pravcu je vaš napor fokusiran. Za ubrzanje nekog posla važna je i količina napora koji se ulaže ali podjednako je važan i njegov fokus ili u kom pravcu se napor ulaže.

Tajna produktivnosti nije samo u napornom radu (EFIKASNOST) nego pre svega u radu u pravom smeru ili fokusu na prave stvari (EFEKTIVNOST)

Imate ograničenu i snagu i vreme za rad i postignuće zato je češće važnije gde ćete svoj napor usmeriti od toga koliko napora ćete uložiti! Nova znanja i kreativnost su postali ključni za određivanje najefektivnijeg pravca za delovanje. Liderstvo je postalo važnije od menadžmenta.

Menadžeri dobro obavljaju stvari. Lideri obavljaju dobre stvari. Piter Draker

 

Korak ka eliminaciji prepreka

#3 Njutnov zakon kretanja:

Kada jedno telo vrši silu nad drugim, to drugo telo istovremneo vrši silu iste snage u suprotnom pravcu od prvog tela. Akcija ↔ Reakcija

Ako želite da budete produktivni imate dva izbora:

  1. Da uložite više napora u svoju akciju i izgurate stvari na silu
  2. Da se fokusirate na eliminaciju sile reakcije i olakšate realizaciju

Kontinuriano ulaganje dodatnog napora u silu akcije vremenom vodi ka premoru, stresu, greškama i menadžerskom sagorevanju (Burnout). Ovo su iskustva zapadnog načina poslovanja.

Druga opcija je manje stresna i mnogo efektivnija. Fokusirajte se na neproduktivne sile koje vas zaustavljaju i eliminišite ih jednu po jednu, strpljivo, malim koracima ali svakog dana.

Američki i evropski menadžeri su ulagali nove resurse u „izguravanje“ posla kroz povećavanje  sile akcije: dodatne zaposlene, veće zalihe robe, više energije i novca za realizaciju projekata, bonuse za menadžere i sl. dakle povećavali su troškove. Japanci, Koreanci i odnedavno Kinezi su se fokusirali na eliminaciju sile reakcije kroz obuku i razvoj zaposlenih radi osmišljavanja načina za otklanjanje problema koji koče realizaciju i tako su ne samo obavljali posao bez povećanja resursa nego su i smanjivali troškove. Čuvena Japanska menadžerska tehnika Kaizen je upravo fokus svih zaposlenih na eliminaciju nepotrebnog utrošaka vremena, energije i ljudi na neproduktivne aktivnosti. Kaizen je razlog # 1 zašto su Japanci, Koreanci i Kinezi među najproduktivnijim i najbogatijim nacijama sveta.

Primenjujte ova tri zakona strpljivo i uporno i proverite svoje rezultate u ostvarivanju vaših planova i brzini postizanja ciljeva. Kada utvrdite njihovu nesumnjivu vrednost neka postanu deo trajni deo vašeg pobedničkog mentaliteta koji ćete prenositi na sve ljude u vašem krugu uticaja.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop