Neodlučnost ili šahovska partija protiv neuspeha

Najveća opasnost u životu je da budete suviše oprezni. Alfred Adler

Možemo li na osnovu ove čuvene rečenice nemačkog psihologa Adlera da tvrdimo da su neodlučni ljudi u stvari najoprezniji ljudi i da su samim tim u najvećoj opasnosti da ništa ne urade sa svojim životom? Odgovor je Da. “Ko ne rizikuje ne pije slavljenički šampanjac” kaže ruska poslovica. O kom riziku se ovde govori. Je li to kockarski rizik ili izlaganje sebe opasnostima. Ne, ovde se govori o hrabrosti da se čovek upusti u neku akciju bez izvesnosti da će se ona uspešno završiti. Čitav naš život je jedno veliko iskušenje. Kada želimo nešto da postignemo ili imamo naša samouverenost nas odmah iskušava pitanjem da li je pametno ili možda suviše smelo i nerealno da to poželimo? A kada damo odgovor da je ta želja realna i dobra onda sledi  novo iskušenje: hoćemo li to uspeti da ostvarimo; pa iza njega nova misao iskušenja: šta ako pokušamo, utrošimo vreme svog života, izložimo svoju ličnost ocenama drugih i ne uspemo? Šta ako nam život prođe u porazima i poniženju? Šta ako je ovo pogrešna žena za koju vezujem čitavu svoju sudbinu? Šta ako je ovo posao na kome se nikada neću iskazati kao ličnost i koji će me sprečiti da pronađem posao na kome bih bio uspešan i slavan? Šta ako… je pitanje sa kojim najlakše puštate strah i sumnju u svoj um i sejete polje neodlučnosti po svojoj ličnosti. Sumnje, strahovi, neodlučnost, nesigurnost, odlaganja, odustajanja – sumnje, strahovi, neodlučnost, nesigurnost, odlaganja, odustajanja; tako zvuči matrica neuspeha. To su crne figure ne šahovskoj ploči vašeg uma i imaju pakleno otvaranje partije kome morate da parirate ako planirate da pobeđujete u životu. Na početku partije u otvaranju uma i povlačenju prvih misli se odlučuje vaša životna partija u bilo kojoj igri, svejedno da li je to vaša karijera, vaša ljubav ili vaša finansijska nezavisnost. Ključna stvar je da prepoznate svoje bele figure, one koje imaju snagu da pariraju crnima i da ih vučete brže i veštije od svog protivnika, od vaše gubitničke ličnosti koju svi imamo, a koja je uspešna samo u jednoj stvari, rušenju vaših šansi za uspeh. Upoznajte se sada sa belim figurama iako ih već verovatno znate jer ste ih nesvesno koristili u retkim pobedama koje ste izvojevali nad crnim protivnikom.  Samouverenost, hrabrost, odlučnost, sigurnost, pokušavanje, istrajavanje – samouverenost, hrabrost, odlučnost, sigurnost, pokušavanje, istrajavanje. Ako brže i bolje rasporedite bele figure na početku vaše igre, dakle pred početak bilo koje životne aktivnosti vaše šanse za trijumf su dramatično povećane. Ta partija se igra u vašem umu i mislima a ljudi koji su svesni tih prvih misli koje svesno odabiraju su ljudi koji pobeđuju u životnim igrama.

Morate izvežbati dobro otvaranje belih figura, vaših pozitivnih misli u odnosu na svaku partiju to jest na svaku aktivnost u životu. Takođe treba da naučite otvaranje crnih figura vaših negativnih misli koje igraju nezavisno od vaše volje, jer sumnje i strahove niste vi svojom voljom pozvali u igru, nego se oni probijaju iz dubina vašeg sećanja i negativnih iskustva koje imate i zaposedaju pozicije na tabli pod izgovorom da žele da vas zaštite od bola a u stvari sa namerom da trijumfuju. Dobro otvaranje partije u vašem unutrašnjem dijalogu bi moglo da zvuči ovako:

Ja ne sumnjam u sebe jer sebe dobro poznajem i volim a koga volim u njega i verujem. Kukavica umire hiljadu puta a hrabar čovek samo jednom kaže jedna velika ljudska misao. Odbijam da umirem od straha čitav život. Nije ovo neodlučnost nego kukavičluk a ova moja odlučnost jeste hrabrost za život koja od svakog čoveka može da stvori životnog junaka pa i od mene. Ne odlažem više život ni sekunda toliko sam siguran u pobedu da mi je svaki pokušaj samo priprema za pobedničko slavlje. Spreman sam da istrajem koliko treba, što duže čekam to će mi pobeda biti slađa i vrednija. Napišite svoj pobednički dijalog od belih figura i ponavljajte ga uvek kada se spremate da pokušate da uspete u nečemu. Dobro otvorite partiju jer od toga za visi ishod čitave igre, od toga zavisi vaš uspeh u životu.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop