Nadgledanje zaposlenih nije menadžerski izbor nego radna obaveza!

Koji problemi na poslu se mogu izbeći i smanjiti nadgledanjem zaposlenih?

ŠTA

Postoje tri oblasti kontrole sa kojima se današnji menadžeri dnevno susreću: problemi na radnom mestu, odnosi sa korisnicima i korporativno upravljanje. Mi ćemo naš fokus usmeriti ka problemima na poslu koji obuhvataju tri oblasti nadgledanja: privatnost na poslu, krađu od strane zaposlenih i bezbednost na poslu.

ZAŠTO

Zašto menadžeri moraju da nadgledaju zaposlene? Razlog je jednostavan: zaposleni su plaćeni da rade a ne da surfuju po internetu, proveravaju berzanske cene, klade se na online kazino sajtovima ili kupuju poklone za porodicu. U Americi su izračunali da rekreativno surfovanje po netu na poslu košta kompanije milijarde dolara godišnjeg gubitka u produktivnosti. Istraživanja su pokazala da prosečan radnik potroši nedeljno 8,3h tragajući na za web sajtovima koji nisu povezani sa poslom. Dakle, bitka za produktivnost je zbog loše kontrole zaposlenih upravo izgubila 52 radna dana. Kao da ste zaposlenom dali 52 dana nagradnog, plaćenog odmora. Drugi razlog za nadzor nad kompjuterom i e-mejlom zaposlenih je strah od zloupotrebe medija za kreiranje neprijateljskog poslovnog okruženja  korišćenjem uvredljivih poruka ili nedoličnih slika koje se šalju u kompjuter zaposlenih ili korisnika. Nacionalno, seksualno, rasno uznemiravanje zaposlenih od strane kolega je razlog zašto organizacije  čuvaju kopije svih e-mejlova. Elektronski zapis olakšava menadžeru pravovremenu reakciju. Konačno menadžeri moraju da paze da se važne informacije za opstanak i ugled organizacije ne odlivaju. Zaštita intelektualne svojine organizacije je veoma važna naročito za one koji su i High Tech biznisu. U bankama je važno sačuvati tajnost računa i sl. Menadžeri moraju da paze da zaposleni namerno ili nenamerno ne prenesu informacije drugima koji to mogu iskoristiti da naude organizaciji ili da smanje njenu konkurentsku prednost.

KAKO

Treba razviti jasne procedure i politiku nadzora i detaljno upoznati zaposlene sa prihvatljivim oblicima ponašanja kao i sa metodima i razlozima nadgledanja u sve tri oblasti.

Privatnost na poslu

Balans između interesa kompanije i ljudskih prava i sloboda zaposlenih je lagano skliznuo na stranu kompanije pod logičnim izgovorom: ako kompanija ne bude štitila svoje interese zaposleni će izgubiti radno mesti i biće im ugroženo pravo na rad. Šalu na stranu,  za vas koji još uvek imate dilemu da li i koliko možete da ugrožavate privatnost zaposlenih na radnom mestu evo nekoliko iskustava sa razvijenog zapada. Poslodavac ima prava da čita email poštu, prisluškuje telefon na poslu, monitoriše rad kompjutera, sakuplja i pregleda fajlove i nadgleda ponašanje zaposlenog na poslu čak i u toaletu i svlačionici. Većina kompanija koristi elektronski sistem nadgledanja zaposlenih. Ukoliko to kodeks ponašanja u vašoj kompaniji ne određuje drugačije i vi ste u mogućnosti, da ne kažemo obavezi, da na isti način nadgledate rad i ponašanje zaposlenih u cilju zaštite interesa kompanije.

Krađa od strane zaposlenih

85% krađa i prevara u organizaciji počine njeni zaposleni, a ne ljudi spolja. To je veliki problem štete koja ugrožava projekciju troškova. Krađa je problem kontrole i menadžeri moraju da se upoznaju detaljno sa problemom, da se obuče i spreme za hvatanje u koštac. Kompanije na zapadu ne prezaju ni od čega u pokušaju da smanje štete nastale krađom od strane zaposlenih. Čuven je primer benchmarkinga koji je izvela kompanija IBM kada je kopirala sistem nadzora i odbrane od krađe kazina iz Las Vegasa. U novoj tehnološkoj i informativnoj eri štete koji zaposleni mogu namerno ili kao žrtve prevare da načine, mogu ozbiljno da ugroze ugled organizacije.

Bezbednost na poslu

Bezbednost na poslu koja spada u nadležnost menadžera je povezana sa nasiljem na radnom mestu. Bes, mržnja, nasilje na radnom mestu ugrožavaju zaposlene i utiču na njihovu produktivnost. Razlozi za nastajanje nasilnog ponašanja na poslu:

 • neadekvatan radni prostor
 • nepažljivi i agresivni menadžeri
 • autoritarno liderstvo sa rigidnim militarističkim stilom
 • dranje, vređanje i izbegavanje kao načini rešavanja konflikta
 • dupli standardi nagrađivanja i priznavanja
 • nerešene žalbe i primedbe
 • tolerancija alkohola i droga na poslu
 • emotivno rastrojene ličnosti
 • povećan broj otpuštanja

Mobing, mentalno nasilje nad zaposlenima je odnedavno realnost i u našoj ekonomskoj i sudskoj praksi. Bez obzira na sudski epilog slučaja mobing lideri bi trebali više pažnje da posvete uzajamnom poštovanju zaposlenih i komunikaciji na visokom civilizacijskom nivou.  Lider dobija više nagrada ovakvim ponašanjem između kojih treba istaći: bolji timski rad, veću produktivnost i povećanje socijalnog kapitala.

KADA

Ako na sledeća pitanja nemate dva Da odgovora onda uradite nešto odmah.

 1. Da li ste razvili jasne procedure i politiku nadzora i detaljno upoznali zaposlene sa prihvatljivim oblicima ponašanja?
 2. Da li imate detaljan kodeks ponašanja, štampan i podeljen svakom zaposlenom?

Zašto:

Što više starim sve manje pažnje obraćam na ono što ljudi govore.
Samo posmatram šta rade.
Endru Karnegi

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop