Moć pozitivne korisničke priče

Kakvu vrstu priče vi svojim radom stvarate kod korisnika?

ŠTA

Šta je potrebno da bi se kreirala pozitivna korisnička priča o vašoj kompaniji i pokrenuo dobar trend preporuka koji je najveći generator privlačenja novih korisnika.

ZAŠTO

Fokus pitanje: Po vašem iskustvu koja od ove tri stvari ima najveći uticaj na to gde će te obaviti posao?

 • Reklame
 • Novinski članci i izveštaji
 • Dobar glas i preporuke

Da, u pravu ste 85% kupovina se završi preporukom od usta do usta i zato je dobar glas o vašoj kompaniji vaš najjači marketinški adut. A taj dobar glas se prvenstveno stiče kroz stvaranje dobrih odnosa sa korisnicima ili kroz izgradnju vrhunskog korisničkog servisa.

KAKO

Tako što svojim korisnicima stvarate vrhunsko iskustvo u kontaktu sa vašom kompanijom. Postanite svesni činjenice da će svaki korisnik koji ima posla sa vašom kompanijom steći iskustvo koje će rezultirati:

 • Pozitivnom pričom
 • Negativnom pričom
 • Nikakvom pričom

Čak dva od ova tri rezultata su jako loša. Upoznajte sve zaposlene sa ovo činjenicom koja im izmiče u svakodnevnom obavljanju rutinskih poslova i rešavanju problema. Imperativ modernog poslovnog uspeha glasi:

Radite posao na izuzetan način koji će inspirisati vaše korisnike da ispričaju pozitivnu priču o vašoj kompaniji.

To je verovatno najznačajniji doprinos koji možete da date uspehu vaše organizacije. Negativne priče jednostavno utiču na potencijalne korisnike da potraže neku drugu kompaniju ali još nepovoljnije utiču na njih da pronose loš glas o vama i odbijaju nove a obeshrabruju stare korisnike. Nikakva priča znači da nije bilo ničega ni lepog ni uzbudljivog da se kaže o vašoj kompaniji i to neće privući nove korisnike jer će izostati preporuke. Šta je potrebno da bi se kreirala pozitivna korisnička priča?

 • Morate prevazilaziti korisnička očekivanja
 • Morate obezbeđivati česta i pozitivna iznenađenja
 • Morate biti dosledni u razumevanju, ljubaznosti i poštovanju prema klijentima

Dobra vest je da vi možete neprestano prevazilaziti korisnička očekivanja jednostavnim fokusom na način kako ih tretirate. Svaka situacija je jedinstvena i različita i profesionalci koji traže načine da pomognu i istovremeno oduševe svoje korisnike, preduzimaju inicijativu kad je neophodno i čine  male ekstra stvari koje pokazuju razumevanje za korisnikove potrebe i ličnost. Ljubaznost i ekstremna pažnja i slušanje korisnika se uvek doživljavaju kao dodatna vrednost u očima korisnika. Ovo su male ali efektivne aktivnosti i potezi koji će u kontinuitetu impresionirati i zadržavati korisnike a istovremeno će i generisati brojne preporuke i privući nove korisnike. Postavljajte neprestano svojim zaposlenima ključno fokus pitanje:

 • Kakvu vrstu priče vi svojim radom stvarate kod korisnika?

 

KADA

Ako želite da vaši zaposleni odmah počnu da se fokusiraju na stvaranje pozitivnih korisničkih priča najbolje je da donesete zajedničku profesionalnu odluku koju bi svaki član tima trebalo da potpiše i poseduje a koja treba da glasi otprilike ovako:

 • Odlučujem da radim posao tako da izazivam pozitivne emocije kod svojih korisnika kako bi mogli da ispričaju pozitivnu priču o meni i kompaniji, o našoj izvanrednoj poslovnosti i uvažavanju korisnika, svim svojim prijateljima, rodbini, poznanicima, medijima.

Zašto:

Dobar glas se daleko čuje a loš još dalje.

Narodna mudrost

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop