T.S. Eliot

Samo oni koji rizikuju da odu predaleko mogu eventualno da shvate koliko daleko mogu da odu.

T.S. Eliot