MENADŽERSKA RELAKSACIJA II

Zašto se vi i vaš šef u potpunosti razlikujete:

 

Kada je vama potrebno više vremena za obavljanje posla, onda ste vi spori.

Kada je vašem šefu potrebno više vremena za obavljanje posla, onda je on temeljan.

 

Kada vi nešto ne uradite vi ste lenjivac.

Kada vaš šef nešto ne uradi on je prezauzet.

 

Kada vi napravite grešku vi ste kompletan idiot.

Kada vaš šef napravi grešku i on je samo čovek a ljudski je grešiti.

 

Kada radite nešto što vam nije rečeno to se zove opasno prekoračenje vašeg autoriteta.

Kada vaš šef uradi istu stvar to se zove inicijativa.

 

Kada vi zastupate svoj stav vi ste tvrdoglavi kao mazga.

Kada to vaš šef radi on je čvrst i odlučan.

 

Kada vi previdite pravila etikecije vi ste neotesani.

Kada vaš šef preskoči par pravila ponašanja on je originalan.

 

Kada vi pokušavate da udovoljite svome šefu, vi ste ulizica.

Kada vaš šef to isto pokušava sa svojim šefom on je kooperativan.

 

Kada ste vi izvan kancelarije vi lunjate unaokolo.

Kada je vaš šef izvan ofisa on je poslovno odsutan.

 

Kada ste vi jedan dan na bolovanju vi ste baš kilavi.

Kada je vaš šef jedan dan na bolovanju on mora da je veoma bolestan.

 

Kada vi tražite dane odsustva mora da idete na intervju za novi posao.

Kada to isto traži vaš šef mora da je zato što je iscrpljen od posla.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop