Koliki je vaš EQ?

Emocionalna inteligencija EQ po najnovijim istraživanja utiče na uspeh jednog menadžera ili preduzetnika 70% a IQ samo 30%.  Ovaj podatak je dovoljan da se svaki menadžer i preduzetnik zainteresuju za nivo svog EQ i načine kako mogu da ga uvećavaju. Ovo je test uz pomoć koga možete da utvrdite osnovni nivo svoje emocionalne inteligencije i otkrijete kojim kategorijama EQ treba da posvetite više pažnje.

EQ TEST

Ocenite da li je svaka od narednih izjava tačna (odgovorite sa Da) ili netačna (Ne) u odnosu na vaše ponašanje. Često je odgovor negde između ova dva pola ali vi se odlučite za odgovor koji opisuje vaše dominantnije ili najčešće ponašanje. Trudite se da dajete objektivne odgovore kako biste utvrdili stepen svoje emocionalne inteligencije i definisali pravce razvoja vaše ličnosti. Izvršićete procenu svojih sposobnosti u pet dimenzija u kojima se meri emocionalna inteligencija.

Samosvesnost

 1. Svestan sam uvek kako i zašto se tako osećam ———-
 2. Razumem kako moja osećanja utiču na moje ponašanje i rezultate rada ———-
 3. Imam dobro poznavanje mojih personalnih vrlina i mana ———-
 4. Često pažljivo analiziram situacije koje mi se događaju ———-
 5. Otvoren sam za povratne informacije drugih ljudi ———–
 6. Tragam za mogućnostima u kojima ću više naučiti o sebi ———–
 7. Često pažljivo analiziram greške koje sam napravio ———-
 8. Zadržavam vedar duh i mogu da se nasmejem greškama koje činim ———-

Upravljanje emocijama i samo-regulacija

 1. Mogu da ostanem izuzetno smiren u kriznim situacijama ———–
 2. Razmišljam jasno i koncentrisano kad sam pod pritiskom ———–
 3. Demonstriram visok integritet u svim svojim postupcima ————
 4. Ljudi mogu da se oslone na moje reči  ————
 5. Spremno i rado priznajem svoje greške ————
 6. Suprotstavljam se nemoralnim akcijama drugih ljudi ————
 7. Stojim čvrsto iza onoga u šta verujem ————
 8. Lako upravljam sa promenama i ostajem na svom kursu ————
 9. Veoma sam fleksibilan kada se suočim sa preprekama i poteškoćama ————

Samo-motivacija

 1. Postavljam izazovne ciljeve ————
 2. Preduzimam racionalan i kalkulisan rizik u postizanju ciljeva ————
 3. Orijentisan sam isključivo na rezultat a manje na aktivnost ————
 4. Kontinuirano tragam za informacijama koje će poboljšati moje rezultate ————
 5. Uvek idem dalje i više od onoga što se od mene zahteva ————
 6. Uvek tražim mogućnosti za obavljanjem novih stvari ————
 7. Zadržavam pozitivan stav i u sudaru sa preprekama i posle neuspeha ————-
 8. Uvek se radije fokusiram na želju za uspehom nego na strah od neuspeha ————
 9. Neuspehe ne doživljavam lično i ne krivim previše sebe zbog njih ————

Empatija za druge

 1. Vodim računa o reakcijama i osećanjima drugih ljudi ————
 2. Mogu da sagledam drugačije mišljenje i kada se ne podudara sa mojim ————
 3. Osetljiv sam na nevolje i probleme drugih ljudi ———–
 4. Često dajem povratne informacije i pomažem drugima da postignu ciljeve ———–
 5. Prepoznajem postignuća drugih i odajem im priznanja ———–
 6. Uvek sam spreman da budem trener i mentor ljudima koji to traže od mene ————
 7. Poštujem ljude iz bez obzira na njihovo poreklo i status ————
 8. Dobro se slažem sa ljudima koji se razlikuju od mene ————
 9. Suprotstavljam se svakom obliku netolerancije i diskriminacije ljudi ————

Socijalne veštine

 1. Vešt sam u ubeđivanju drugih ———–
 2. Umem jasno i efektivno da komuniciram sa drugima ———–
 3. Dobar sam slušalac drugih ljudi ———–
 4. Mogu podjednako dobro da prihvatam i dobre i loše vesti ———–
 5. Umem da prenosim viziju na druge i inspirišem ih da me slede ———–
 6. Uvek vodim ličnim primerom ———–
 7. Kad god je potrebno spremno izazivam Status Kvo ———–
 8. Sa puno takta komuniciram sa teškim ljudima ————
 9. Ohrabrujem otvorenu diskusiju kad god uočim neslaganja ———–
 10. Uvek tragam za „win-win“ rešenjima ———–
 11. Ulažem puno napora u izgradnju i održavanje odnosa sa drugima ———–
 12. Ulažem puno truda u održavanju pozitivne atmosfere na poslu ———–
 13. Izgrađujem timske kvalitete – poštovanje, kooperaciju i pomaganje ———–
 14. Ohrabrujem učešće svih saradnika u mom timu ———–
 15. Dobro razumem političke struje koje deluju u kompaniji ————

Bodovanje:

Za svaku od 50 izjava bodujte sebi jedan (1) poen ako ste odgovorili Da i nula (0) poena ako ste odgovorili Ne.

Uporedite svoju EQ u svakoj od pet kategorija i napravite akcioni plan za razvoj onih u kojima ste imali rezultat manje od 80% poena.

 • Visok EQ: od 40 do 50 poena
 • Umeren EQ: od 30 do 39 poena
 • Skroman EQ: od 20 do 29 poena
 • Nizak EQ: od   0 do 19 poena

 

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop