Kako lakše upravljati konfliktima

„Unutrašnji“ rad

ŠTA

Unutrašnji ili kontemplativni rad se odnosi na posmatranje i identifikovanje načina na koji pristupamo konfliktu u cilju poboljšavanja naše svesti o svom ponašanju u bilo kojoj konfliktnoj situaciji.

ZAŠTO

Što više možemo da razumemo sebe, to ćemo imati više sposobnosti da razumemo druge. Pošto naši stavovi, osećanja i emocije pokreću naše postupke, važno je razumeti ovu zamršenu vezu. Kad budemo razumeli da osnovni uzrok naših sukoba leži u nama samima lakše ćemo sa njim upravljati.

KAKO

Unutrašnji rad usmerava svoju pažnju na našu spremnost, volju i otvorenost za učenje novog ponašanja i novih pristupa. Radi se o izgradnji novih stavova u konfliktnim situacijama, stavova koji stvaraju nove perspektive i novu viziju za sve zainteresovane strane u sukobu. U svakoj konfliktnoj situaciji vrlo je lako, i najčešći slučaj, okriviti druge i ne uzeti u obzir našu odgovornost. Unutrašnji rad se bavi upravo tim segmentom konflikta koji svi radije izbegavaju i stimuliše nas da preuzmemo odgovornost za svoj život. Zašto? Zato što kada pokušavamo nešto da promenimo možemo da utičemo samo na tri stvari: na situaciju, na drugu osobu i na samoga sebe. 100%  uticaja imamo samo na samoga sebe i taj pravac je najbolji izbor za delovanje. Jednom kada preuzmete odgovornost za sva dešavanja u vašem životu osetićete kako vaša ličnost jača i postaje gospodar svih situacija. U konfliktu vi nećete više čekati da se druga strana promeni, ili da se situacija sama od sebe reši da biste vi povratili svoj mir i odnose kakvi su bili pre, nego ćete preduzeti odlučne korake da sami to rešite. Unutrašnji rad se fokusira na prihvatanje naših razlika, prvo kod sebe a potom na prihvatanje razlika koje ima druga osoba. Svaka osoba donosi na sto njihov sopstveni skup ideja, stavova, verovanja, vrednosti, percepcija, osećanja, iskustva, sećanja, presude itd. Prostor za razlike u ovim stavovima i osećanjima je ogroman i konflikt se ne može rešiti dok se te razlike dobro ne komuniciraju i usaglase. Kada se desi konfliktna situacija svaki pojedinac vidi konflikt iz svoje perspektive. To ne znači da je stav jedne osobe tačan, a stav druge osobe nije: to jednostavno znači da postoje dva različita gledišta. Svest o našim duboko ukorenjenim crtama ličnosti i mentalitetima će nam pomoći da razumemo dubinski uzrok konflikta koji ima veze sa tim različitostima a ne namerama jedne ili druge strane da povrede jedna drugu, što najčešće nije slučaj. To razumevanje različitih načina na koje se pokreću naše unutrašnje negativne misli i emocije u sukobu sa drugima je jedan od ključnih koraka u suočavanju i rešavanju konflikata. Kada razumemo uzroke svojih negativnih misli i emocija koje smo proizveli u vezi sa drugom osobom i konfliktnom situacijom najednom ćemo primetiti da među nama ima sve manje razlika i sve manje razloga za sukob. Taj viši uvid u nastanak konflikta će uticati na snižavanje intenziteta negativnih emocija i onda ste spremni da racionalno rešite konflikt na obostranu korist ili najefektivnijim stilom Ja dobijam, Ti dobijaš.

KADA

Konflikt je neprijatan događaj, često i agresivan i stresan a naročito neprijatan ako ga mi izazovemo i posle se kajemo. Ojačajte svoj unutrašnji rad kako biste izbegli neprijatnost, agresiju, stres i kajanje.

Zašto:

Kontinuirani napor – ne urođena snaga ili inteligencija –

je ključ za razvoj svih naših potencijala.

Vinston Čerčil

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop