Kako da postanete uspešan lider-mentor svom timu?

Zašto su komunikacijske veštine presudno važne za uspešno liderstvo?

ŠTA

Motivacija za ovladavanje komunikacijskim veštinama da biste uspešno obavljali ulogu mentora i osnažili svoj tim.

ZAŠTO

Zato što je mentorstvo „must have“ veština modernih lidera. Zato što međuljudske komunikacijske veštine predstavljaju sredstvo koje čini da sve interakcije koje se odvijaju između vas i drugih ljudi budu jasne, što je priznaćete važno za upravljanje drugim ljudima. Zato što je komunikacija među ljudima uglavnom jednosmerna, pri čemu svaka strana zapravo istinski ne sluša onu drugu ili ne razume tačno ono što se govori. U stvari, ako bolje razmislite, moderna kultura nas obično uči da izbegavamo dvosmernu komunikaciju jer je ona previše lična i nametljiva.

KAKO

Istraživanje je pokazalo da su produktivnost i kvalitet usluga koje pružamo klijentima direktno povezani sa kvalitetom odnosa koji vladaju u organizaciji. Kada se zaposleni osećaju cenjeno, saslušano i zbrinuto, i kada imaju osećaj da je odgovornost podeljena, njihov stav je pozitivan, a rezultati značajno bolji. Bez obzira na vaš položaj u organizaciji, znajte da na njen uspeh značajno utiče kvalitet vaših odnosa sa saradnicima. Kvalitet odnosa koje međusobno grade zaposleni, uključujući i odnos sa svojim liderom, utiče na tri stvari:

 • Zadovoljstvo zaposlenih na poslu.
 • Njihovu sposobnost da dobiju informacije i potkrepe svoju potrebu da obave posao.
 • Njihovo zadovoljstvo kada razumeju poruke i voljni su da ih izvrše.

Neke od važnih karakteristika lidera veštog u komunikaciji su:

 • Sposobnost da se neko iskreno pohvali
 • Sposobnost da se razume šta sve uključuje posao onog drugog
 • Sposobnost da se pokloni poverenje
 • Sposobnost da budemo topli i srdačni
 • Iskrenost
 • Sloboda da izrazimo drugačije mišljenje

Postoji pet veština koje su važne za svakog lidera-mentora:

 • Međuljudske komunikacijske veštine
 • Veštine pomaganja
 • Veštine mentorstva
 • Veštine učenja
 • Veštine nalaženja izazova

Međuljudske komunikacijske veštine nisu slučajno na prvom mestu, one su od izuzetnog značaja za svakog lidera koji je istovremeno i u ulozi mentora svojim članovima tima. Ako vaši zaposleni smatraju da niste pristupačni i da ne mogu da razgovaraju sa vama, nijedna od ostalih veština neće imati mnogo značaja. Ako želite da budete koristan lider-mentor onda u svoj temelj ugradite prvo komunikacijske veštine.

Isto kao što kvalitet odnosa među zaposlenima utiče na produktivnost organizacije, sama klima koja vlada u organizaciji, a zavisi u mnogome od kvaliteta intra-komunikacije, određuje i kvalitet odnosa koje grade njeni zaposleni sa klijentima. Radno okruženje utiče na stil komunikacije svih zainteresovanih strana. Ne možete graditi vrhunski korisnički servis ako su vam odnosi među zaposlenima loši a komunikacijska klima u organizaciji negativna. Prvo morate uspostaviti dobru komunikaciju između zaposlenih a tek potom raditi na izgradnji dobrih odnosa sa klijentima.  Lideri su ključni za stvaranje pozitivne klime u organizaciji kroz forsiranje otvorene i iskrene komunikacije koja uvažava svačije mišljenje. Dakle, lideri su odgovorni da svojim primerom i mentorskim radom na razvoju veštine komunikacije svih članova svog tima doprinesu stvaranju produktivnije klime u organizaciji koja će se preslikati na dobre odnose sa klijentima.

KADA

Ako ste pažljivo čitali onda znate da je ova veština u samom temelju izgradnje uspešnog lidera, dakle od nje se počinje.

Zašto:

Ako se ne slažeš sa mnom znači da nisi slušao šta govorim. 

Sem Markevič

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop