Kako da podignete produktivnost prodajnog tima za par minuta

Uvedite praksu jutarnjeg, stojećeg sastanka

ŠTA
Pravila za uvođenje prakse jutarnjih, stojećih sastanaka prodajnog tima

ZAŠTO
Zato što su jutarnji, stojeći sastanci najefikasnije sredstvo za povećanje odgovornosti, posvećenosti i motivacije prodajnog tima. Zato što je transparentnost dnevnih obaveza i nivoa izvršenja jači motivacioni okidač od novca.

KAKO
Svakog jutra u isto vreme svi članovi prodajnog tima treba da prisustvuju jutarnjem stojećem sastanku. To treba da bude prva radna aktivnost kada se okupite na poslu. Najbolje je izabrati neko neobično vreme recimo 8:18. ili 9­:17.

Počnite uvek tačno u to vreme i to sa zvukom alarma, na primer neka muzička numera: Igraj i pobedi medalju donesi, Get Up Stand Up, We are the champions I sl.

Sastajte se uvek na istom mestu. Najbolje je tamo gde obavljate posao a ne u posebnim  salama za sastanke. Poželjno je da imate tablu za praćenje napredovanja prodajnih procesa i da se sastajete ispred nje.

Sastanak treba da bude približno iste dužine trajanja. Najbolja praksa je do 15 minuta. Zavisi od veličine tima naravno. Računa se od 2 do 3 minuta vremena za svakog člana da bi rad bio  efikasan.

O čemu treba da pričate na sastanku? Svi članovi tima treba da odgovore na tri jednostavna pitanja

  • Šta sam juče uradio/la?
  • Šta ću danas da uradim?
  • Šta me sprečava da te poslove obavim efikasno?

Članovi tima treba da se obraćaju svojim kolegama a ne podnose izveštaj svom rukovodiocu. Rukovodilac je deo tima iako ima ulogu Moderatora ali stoji zajedno sa timom i sluša. Kada neki od članova tima na trećem pitanju iznese problem ili prepreku za efikasno obavljanje tog zadatka Moderator sastanka pita ko može da pomogne da se to reši savetom, konkretnom pomoći, obukom i sl. Članovi tima koji se prijave da mogu  da pomognu se pozivaju da posle sastanka pristupe Tabli za unapređenje rada i zajedno dogovore način da se prepreka ukloni.

Sastanak počinje tako što Moderator sastanka daje reč članu prodajnog tima koji je poslednji došao na sastanak. Timovi uglavnom izaberu da dodaju lopticu narednom govorniku bez utvrđenog reda i tako u krug dok se svi ne izređaju. Na ovaj način se svi prisutni drže u stanju pune koncentracije jer ne znaju kada će biti odabrani.

Najbolja praksa predviđa da tim drži sastanke ispred table na kojoj se vizuelno prati napredovanje u realizaciji prodajnih procesa. Svaki član tima ima lepljive kartice u različitim bojama koje kači svakog sastanka na tablu sa kratkim opisom posla koji će obaviti tog dana.

Tako se na najjasniji, vizuelan način vidi napredovanje u realizaciji zadataka svakog člana tima. Svi imaju uvid u produktivnost svakog od saradnika i na taj način se kroz pritisak grupe povećava odgovornost i efikasnost članova tima.

KADA
Odmah. Jer će se to odmah odraziti na povećanje broja prodaja a to je valjda lepa i važna vest.

ZAŠTO:
Većina ljudi propušta prilike jer su obučene u radne zadatke i izgledaju kao posao.
Tomas Edison

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop