Kada je potreba da izvršite rekonstrukciju tima

Da li možete da prevenirate timske probleme

ŠTA

Koji timski problema ukazuju na potrebu za rekonstrukcijom vašeg tima da biste sprečili pad produktivnosti.

ZAŠTO

Zato što formiranje tima i dobar timski rad ne mogu da vas u potpunosti sačuvaju od povremenih timskih problema sa kojima ćete se susretati a koji mogu uticati na vaše jedinstvo i motivaciju i tako ugroziti vašu ukupnu efektivnost.

KAKO

Zadatak lidera je da uoči, definiše i reši timske probleme pre nego postanu ozbiljna pretnja vašoj produktivnosti i nanesu štetu odnosima sa klijentima i partnerima. Navešćemo neke od najčešćih timskih problema na koje treba da se fokusirate. To su uglavnom problemi koje lider može da spreči u samom nastajanju.

Uobičajeni Timski Problemi:

 • Lideri odabiraju previše članova po svom imidžu.
 • Individue u ne balansiranom timu osećaju da se njihovi talenti i sposobnosti nedovoljno koriste.
 • Lideri ne znaju kako da motivišu ljude jer ne znaju njihove individualne potrebe.
 • Lideri ne razumeju svoje prednosti, sposobnosti i preferencije.
 • Članovi tima osećaju da tim ne funkcioniše podmazano. Veruju da individualni radni stilovi stvaraju konflikte umesto sinergije.
 • Članovi tima nisu podjednako posvećeni izvršenju zadataka.
 • Lider ne uključuje dovoljno članove tima u proces pronalaženja rešenja i donošenja odluka.
 • Aktivnosti tima nisu jasno normirane i članovi se spore oko vrednosti njihovog učinka, osećaju da se njihov rad ne vrednuje i ne priznaje

Važno je istaknuti da je rešavanje timskih problema moguće jedino uz učešće svih članova tima u analizi problema i predlaganju alternativa kao i uz postizanje konsenzusa oko predloženih rešenja. Kada omogućite ljudima da iskažu svoje mišljenje u atmosferi uvažavanja i poštovanja, i pružite im mogućnost da glasaju za predložena rešenja onda možete računati na njihovu posvećenost u sprovođenju tih rešenja. Rešenja, ma kako dobra bila, koja su donesena bez konsultovanja svih članova tima, doživljavaju se kao nametnuta rešenja, direktive stigle odozgo, a prema takvim odozgo nametnutim direktivama ljudi ne osećaju veliku obavezu. Ako hoćete posvećene ljude koje ne morate, prevaziđenom formom mikro menadžmenta, da nadgledate na svakom koraku, onda ih ispoštujete i uključite ih u sve procese od definisanja problema, preko kreiranja rešenja do donošenja odluke.

Rekonstrukcija tima

Kada broj i ozbiljnost problema u vašem poslovnom okruženju pređe kritičnu tačku i počne ozbiljno da ugrožava rezultata vašeg tima i kompanije onda pravi lideri pristupaju procesu koji se zove: Rekonstrukcija tima. Ukoliko se srećete sa sledećim problemima (najmanje tri problema sa ove liste) vreme je za rekonstrukciju vašeg tim:

 • Gubitak produktivnosti i rezultata
 • Reklamacije
 • Konflikti na radnom mestu
 • Loša komunikacija
 • Ne efektivni sastanci
 • Nedostatak jasnih ciljeva
 • Nedostatak inovacije i rizika
 • Nedostatak inicijative
 • Nedostatak poverenja
 • Nedostatak priznanja i nagrada

Svaki od ovih pokazatelja zahteva poseban sastanak i detaljnu analizu. Sam fokus na problem, koji ćete sastankom postići, već je značajan korak u rešavanju problema.

Najuspešniji lideri  zakazuju jednom mesečno sastanak na jednu od gornjih tema bilo da je problem zaista vidljiv ili da još nije uočen. Prevencija problema kroz kvalitetan uvid u funkcionisanje tima je bolja od rekonstrukcije.

KADA

Ako su odgovori na sledeća pitanja negativni razmislite o rekonstrukciji vašeg tima.

 1. Da li poznajete individualne potrebe i ambicije članova vašeg tima?
 2. Da li uključujete sve članove vašeg tima u proces pronalaženja rešenja za poslovne probleme?
 3. Da li članovi vašeg tima misle da postoje jasne definisane radne norme i da se njihov učinak pravedno vrednuje i adekvatno priznaje?

ZAŠTO:
Na kraju važno je zapamtiti da ne možemo postati ono što treba da postanemo ako ostanemo ono što sada jesmo.
Maks Depre

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop