Jesu li vizija i misija kompanije pomodni detalj ili poluga uspeha

Kako da najbolje trasirate svoj uspeh?

ŠTA

Pisanje misije i vizije je isto što i pisanje garancije uspeha. Kako da to pravilno uradite.

ZAŠTO

Ozbiljnost i angažman prilikom pisanja izjave o misiji i viziji kompanije pokazuje stepen ozbiljnosti te kompanije na tržištu. I zato nema velikog igrača na tržištu koji nije istinski definisao svoju misiju/viziju i na taj način uključio moć fokusa i smisla u svoj posao. Izjave o misiji/viziji se sastoje od inspirativnih misli uz pomoć kojih se na jasan i koncizan način ukazuje na pravac razvoja kompanije. Izradom ova dva važna dokumenta lider može da ostvari moćnu komunikaciju sa svojim timom u vezi svojih namera i da motiviše kompaniju u procesu realizacije atraktivne i inspirativne vizije njene budućnosti.

KAKO

Treba na početku istaći da su izjava o misiji i viziji dva potpuno različita posla. Izjava o misiji definiše kompanijsku suštinu i primarne ciljeve. Ona opisuje svrhu kompanije u smislu tipa aktivnosti koje treba obaviti da bi se korisnici zadovoljili ili šta je osnovna funkcija te kompanije na tržištu i šta su rezultati njenog rada. Izjava o viziji takođe definiše kompanijsku svrhu ali ovoga puta kroz termine kompanijskih vrednosti više nego kroz rezultate (vrednosti su uverenja po kojima se zaposleni u kompaniji rukovode u obavljanju poslova). Izjava o viziji komunicira i svrhu i vrednosti kompanije. Zaposlenima ona daje direktive o tome kako treba da se ponašaju i inspiriše ih da daju najbolje od sebe. Ona zaposlenima objašnjava zašto je važno i smisleno to što rade i motiviše ih da rade posvećeno jer tako doprinose i svom razvoju i razvoju društva u celini. Vizija daje smisao ljudskom radu i povećava samopoštovanje i samopouzdanje zaposlenih kao važnim elementima uspeha i zadovoljstva na poslu. Lideri posebno treba da obrate pažnju na komunikaciju vizije ukoliko žele da povećaju motivaciju zaposlenih. Korisnicima usluga ili proizvoda ona pojašnjava zašto bi oni trebalo da ostanu lojalni toj kompaniji u dužem periodu. Prikazuje im vrednosti na koje mogu računati i daje im neku vrstu obećanja u vezi kvaliteta na koje se mogu osloniti.

Kako se kreira izjava o misiji. U praksi se uvek prvo kreira misija a potom vizija. Da biste kreirali izjavu o misiji najpre identifikujte „pobedničku ideju“ vaše kompanije ili jedinstvenu vrednost.  Ova ideja ili vrednost je ono što vas ističe od konkurencije i glavni je razlog zašto korisnici izabiraju pre vas nego vašu konkurenciju. Potom identifikujte parametre vašeg uspeha. Kada smatrate da ste uspeli u svom poslu? Postarajte se da odaberete najvažnije parametre i ne previše njih. Zatim kombinujte vašu pobedničku ideju sa parametrima uspeha kako biste stvorili jasan i merljiv cilj. Izaberite probrane reči kako biste na koncizan i jasan način napisali misiju koja izražava vaše ideje i željeni rezultat.

Primer misije: Pogledajmo na primeru firme za proizvodnju zdrave hrane „Zdravlje i svežina“ kako se definiše misija. Lider firme je identifikovao dva ključna parametra za uspeh na sledeći način: Svežina proizvoda i zadovoljstvo klijenata. Onda je kreirao izjavu o misiji kao akcioni cilj koji kombinuje pobedničku ideju i parametre uspeha:

„Treba da postanemo # 1 proizvođač zdrave hrane u glavnom gradu tako što ćemo prodavati najbolji kvalitet robe, uvek najsvežije proizvode isporučene sa farme ka potrošačima u roku ne dužem od 24h i sa rejtingom od 98% zadovoljnih klijenata.“

Ovako definisana misija automatski povlači razradu planova za kontinuiranu proizvodnju zdrave hrane najboljeg kvaliteta, distributivni lanac isporuke u roku od 24h, povlačenje robe stare dva dana sa rafova prodavnica, definisanje konkurentne cene za ovakav kvalitet i svežinu, marketinšku kapanju koja će istaći ovu ekskluzivnu ponudu, obuku prodavac za isporučivanje vrhunskog korisničkog servisa, itd. Ako se ozbiljno shvati ovakva misija zahteva izdržaj u kvalitetu i doslednosti u dugom periodu i ne dopušta izneveravanje obećanja, nego samo unapređenje usluge i kvaliteta. Ovako realizovana misija će kroz  fokus zaposlenih na ključne ciljeve i rezultate koji se od njih očekuju i kroz dosledan odnos prema potrošačima dovesti do održivog rasta i uspeha kompanije.

Kreiranje izjave o viziji: Prvi korak u stvaranju vizije jeste identifikacija misije. Drugi korak jeste otkrivanje humane vrednosti u toj misiji. Uspešna vizija čini da se dosadna i apstraktna izjava misije oživi, učini uzbudljivom, napuni emocijama i stimulativnom kreativnošću koja se kreće u pravcu postignuća. Vizija nam govori ne samo šta treba organizacija da uradi nego i zašto je to vredno i uzbudljivo raditi. Treći korak  jeste otkivanje onoga što vi, vaši korisnici i akcionari najviše cenite u vezi kompanije i smatrate da će vam pomoći da ostvarite misiju. Stvorite listu vrednosti ili ideoloških tema koje se smatraju važnim za postojanje i uspeh organizacije. Izjava vrednosti koja je temelj za pisanje vizije sadrži teme koje obično obuhvataju:

  • Vrhunski tretman korisnika
  • Dostizanje vrhunskog kvaliteta proizvoda ili usluge
  • Inovativnost proizvoda ili usluge
  • Razvoj i osnaženje zaposlenih
  • Važan doprinos društvu

Kombinujte onda tu listu sa misijom i stvorite instrument za motivaciju ljudi unutar i izvan kompanije. Vizija treba da bude strateška, okrenuta budućnosti, puna optimizma i samopouzdanja, značajna i kredibilna a kratka i sažeta da se može izreći u najviše 5 minuta. Efektivna vizija daje sliku svoje moguće budućnosti u kojoj su sve ključne vrednosti istovremeno realizovane.

KADA

Posle odgovora na ova tri pitanja znaćete tačno koliki je stepen urgencije.

  1. Da li ste definisali kompanijsku misiju?
  2. Da li ste kreirali kompanijsku listu vrednosti i viziju?
  3. Da li su one poznate svim zaposlenima, a naročito kroz doslednu primenu u praksi?

Zašto:

Ako ne znaš gde si se tačno zaputio bilo koji put će te tamo odvesti.

Alisa u zemlji čuda

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop