Jeste li doneli odluku o svojoj superiornosti?

Pravi potencijal svoje ličnosti možete upoznati tek iza granice na kojoj prosečni ljudi odustaju.

Usvojite kao svoje životno pravilo da uvek dajete najbolje od sebe, čime god da se bavite. Obojite to svojim ličnim karakterom. Neka superiornost postane vaš zaštitini znak.

Orison Svit Marden

Orison Svit Marden je čovek koji je bio neuspešan i koji se nije pomirio sa činjenicom da su ljudi koji su izgledali pametnije i talentovanije prolazili lošije u životu od ljudi koji su izgledali prosečno i bez izrazitih talenata. Pokušavao je godinama da proučava uspešne i neuspešne ljude i da utvrdi pravilo koje može poslužiti budućim generacijama ljudi da ne troše uludo svoje talente na prosečan život. Jedno od prvih pravila koje je Marden uočio kod uspešnih ljudi bila je odluka o superiornosti, ili sposobnost uspešnih ljudi da u svakom momentu igraju veliku igru života sa punom snagom svoje ličnosti. Uspešni su jurišali na životne situacije svojim punim potencijalom a neuspešni su onemogućavali svojim talentima da se razmahnu i zakopavali su svoj život u osrednjost. Ljudi koji su uspevali bili su jednostavno ljudi sa odlukom:

  • Šta god budem izabrao da radim radiću sa svom snagom i umećem koje imam nezavisno od okolnosti i drugih ljudi i ostaću u tome dovoljno dugo dok ne postignem superiorno znanje i veštinu.

Ova odluka o superiornosti je jedna od najvažnijih odluka koje možete da donesete u svom životu. Ali, zašto većina ljudi ne donese ovakvu odluku i ne ulaže sebe 200% u sve što radi? Za kada se to čuvaju toliki ljudi i zašto kalkulišu sa svojim ulaganjem energije i emocija u poslove kojima se bave? Među brojnim razlozima dva se izdvajaju:

  1. Ljudi misle da je sposobnost bogom dani talenat koju imaš ili nemaš.
  2. Ljudi se plaše neuspeha i poniženja u očima drugih ljudi.

Hajde da analiziramo problem broj jedan. Većina ljudi misli da je sposobnost bogom dani talenat koju imaš ili nemaš i onda razmišljaju kada budem pronašao za šta sam talentovan ja ću se u tome angažovati svim svojim potencijalom. Ovo čekanje da se otkrije ili pojavi talenat u nama kome ćemo dati punu snagu svoje ličnosti je razlog za osrednje ulaganje snage u život koji vodimo dok čekamo tu veliku objavu. Život je ono što nam se dešava dok čekamo da nam se naši talenati objave. Romantična zabluda u umu mladog čoveka o pojavi talenta često se povezuje sa božijim glasom koji se javio Mojsiju iz zapaljenog grma ili sa zvucima simfonije u ušima čuda od deteta Mocarta, neki čudesan događaj u kojem će se naše prave sposobnosti iznenada pojaviti i ohrabriti nas da verujemo da ćemo u tome biti uspešni. Čekanje na božansku objavu talenta koje je u stvari čekanje na jasnu garanciju uspeha je uništila više talenata nego što je to istinska nesposobnost za ovladavanje nekom veštinom ikada uradila. Istina je sasvim suprotna. Čovek sam odlučuje u čemu će biti sposoban i investira u to puni potencijal svoje ličnosti sve dok vremenom ne ovlada tom sposobnošću ili talentom. Ovo vam se čini suviše lakim i pitate se ako je to tako zašto onda svi ljudi ne izaberu po neku sposobnost i postanu vrhunski u njoj? To i ja vas pitam: Zašto vi niste superiorni u tome što ste izabrali da radite? Zato što kao i većina ljudi niste čvrsto i do kraja izabrali to čime se u životu trenutno bavite. Zato što većina ljudi radi neki posao u životu čekajući na objavu talenta i oblasti u kojoj će biti uspešni. Ljudi ne ulažu 200% sebe u ono što trenutno rade jer to ne smatraju svojom, pravom životnom šansom i štede energiju za posao svoga života a u međuvremenu, inače intermeco koji se najčešće produži na čitav život, žive i rade sa osrednjim sposobnostima. Odlukom da će biti superioran u tome što trenutno radi je odluka kojom čovek izlazi iz zamke čekanja života koja u tišini mrvi njegove potencijale.

  • Pravi potencijal svoje ličnosti možete upoznati tek iza granice na kojoj prosečni ljudi odustaju.

Šta god da radite i u kojoj god ulozi da vas ovaj trening zatiče donesite odluku sad odmah da ćete u tome biti superiorni. Ako ste kelner a čekate da vam se pojavi talenat za muziku, maštajte o muzici, vežbajte muziku ali postanite najbolji  kelner. Ako ste službenik u banci a čekate objavu talenta za vođenje privatnog biznisa, edukujte se za preduzetnika, razrađujte ideje za posao ali pre toga postanite najbolji službenik u banci. Zašto? Zato što postoji pravilo rasta i razvoja. Ne možeš da se rodiš u nekom novom svetu, novom zanimanju, sposobnosti, dok ne sazriš i ne prerasteš onaj u kome si trenutno. Pile tek kada svojim rastom prevaziđe obim jajeta ono polomi ljusku i rodi se na novom svetu. Ali, pile ne mašta o novom svetu mrzeći jaje u kome živi, nego uzima svu hranu za rast i razvoj koja mu se nudi u svetu u kome trenutno jeste, koristi sav kalcijum ljuske jajeta, jer je to jedini način da poraste i preraste taj svet. Nikada nećete prerasti svoju trenutnu situaciju, posao ili sposobnost ukoliko se ne budete u njoj razvili do superiornosti, ukoliko je ne budete svojim sposobnostima prevazišli. To vam je kao u video igricama, nema prelaska na naredni nivo dok ne uspeš da savladaš onaj na kome si trenutno. Igrajte iz sve snage nivo na kome se nalazite, budite superiorni u znanju i veštini na tom nivou i prevazići ćete ga. Ako živite sa pola snage na nivou na kome se nalazite i prezirite ga maštajući o narednom ostaćete zauvek na tom nivou ili ćete ispasti i iz njega. Tako ljudi gube posao, preraste ih nivo sposobnosti koji se zahteva i osvanu sa natpisom game over. Ali, zašto ljudi tako teško pronalaze talenat u kome će biti superiorni i iskoristiti sve potencijale svoje ličnosti? Svi u početku verujemo da ćemo uspevati u svemu što radimo u životu ali vremenom kada ne uspemo da ovladamo nekim sposobnostima na željenom nivou i za željeno vreme mi počinjemo da sumnjamo i tada pronalazimo odstupnicu u rečenici: Nisam talentovan za ovu oblast. A jeste li razmišljali ko to vama ograničava nivo sposobnosti i vreme za njeno sticanje. Da li je to propisano nekim zakonima o sposobnostima, o prolaznim vremenima za sticanje veštine i slično. Ne, takvi zakoni ne postoje. Takve predrasude o talentu i sposobnostima usvajamo pod uticajem okoline i njihovih kritika ili ocena o našim sposobnostima. Hajde da razbijemo ovu predrasudu koja je mnoge ljude sputala u njihovom ličnom razvoju, predrasudu da je talenat neka urođena, bogomdana sposobnost, koja se ima ili nema. Evo stručne definicije talenta:

  • Talenat je količina vremena koje je potrebno onome ko uči da savlada određenu materiju.

Dakle, količina vremena je ključno merilo talenta a ne urođena sposobnost. Što znači da bi svako ukoliko da sebi dovoljno vremena mogao da ovlada određenom materijom, dakle svako od nas ima talenta, ali se razlikujemo u vremenu usvajanja veštine. Potvrdu ove definicije u praksi svaki dan vide nastavnici u školama. Znanje koje su najnapredniji učenici usvojili u razredu, svi učenici, bez obzira na nivo sposobnosti za učenje, usvoje u drugom razredu. Sva deca nauče da pišu i računaju ako im se da dovoljno vremena. Da,najtalentovaniji će brže ovladati, ali zašto bi ovi drugi odustali i propustili da u životu ovladaju određenom sposobnošću?  Evo jedne ohrabrujuće istine za sve „netalentovane“:

  • Ako izaberete da uvek pružate najbolje od sebe i date sebi dovoljno vremena vi možete ovladati svakom materijom i postati u njoj superiorni dakle talentovani.

Nemojte ovu naučnu činjenicu olako da shvatite. Poverujte i iskusnom Mardenu jednom od očeva psihologije uspevanja i donesite odluku o superiornosti u svemu što trenutno radite. Iza te odluke prostire se polje vašeg uspevanja.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop