Etičko liderstvo

Menadžment je kada dobro obavljaš stvari, liderstvo je kada obavljaš dobre stvari.

Piter Drejker

Način na koji lideri u nekoj organizaciji koriste moć i utiču na druge odražava se na sve aspekte posla a naročito na organizacijsku kulturu, produktivnost, posvećenost, optimizam, identitet, zadovoljstvo i pozitivno radno ponašanje. Nekoliko kriterijuma se posmatra u ocenjivanju individualnih liderskih kvaliteta kada je etika u pitanju a u prvom redu: personalni set vrednosti, nivo moralnog razvoja, svesne namere, sloboda izbora, korišćenje etičkog i neetičkog ponašanje i tipovi uticaja na druge. Sud o etičnosti pojedinih odluka ili akcija lidera obično uzima u obzir tri kriterijuma: svrhu ili cilj akcije, nivo do kojeg je lidersko ponašanje u saglasnosti sa moralnim standardima i konsekvence (rezultate) tog ponašanja za lidera i druge ljude. Sva tri kriterijuma se razmatraju u međusobnoj korelaciji a zajednički imenitelj je procena do koje mere je cilj opravdao sredstva za njegovo ostvarenje. Moralni standardi  se koriste da bi se procenilo da li liderovo ponašanje ugrožava bazične zakone društva, uskraćuje drugima njihova prava, ugrožava zdravlje i živote drugih i da li se koriste akcije kojima se varaju i eksploatišu drugi radi sopstvene koristi. Ponašanje koje se takođe smatra moralno neprihvatljivim je i falsifikovanje informacija, zloupotreba resursa u svrhu lične koristi, optuživanje drugih za sopstvene greške, provociranje nepotrebnog neprijateljstva i nepoverenja među ljudima, prodaja poslovnih tajni konkurenciji, favorizovanje ljudi zbog mita i nesmotreno i neodgovorno ponašanje koje može dovesti do povređivanja drugih. Ovih nekoliko uvodnih napomena koje se tiču etičkog liderstva vam verujem ukazuju na veliki značaj ove teme i potrebu njenog potpunog razumevanja radi postizanja boljih poslovnih rezultata i održivog razvoja kako organizacije tako i samog lidera. Jer utvrđeno je da su dugoročni uspeh i etičnost lidera u uzročno posledičnoj vezi a najbolji primeri za to su Bil Gejts i Endru Karnegi da pomenemo samo dvojicu najuspešnijih preduzetnika i lidera u svom vremenu koji su demonstrirali visoku etičnost u svom poslovnom delovanju kako prema svojim saradnicima tako i prema zajednici u celini. Veoma važan deo etičkog liderstva odnosi se na personalne vrednosti samog lidera koje demonstrira ili ne demonstrira u svom svakodnevnom ponašanju. Lider je uzorni model za svoje saradnike i njegovo dosledno ponašanje u skladu sa vrednostima koje lično promoviše i koje su adekvatne organizacijskim vrednostima razvija poverenje i pozitivne emocije kod saradnika što može značajno poboljšati radne sposobnosti, smanjiti odsustvovanje sa posla i nejedinstvo u timovima. Najbolji lideri prikazuju i svoje vrednosti i svoju etiku u svakodnevnim aktivnostima i ne ustežu se da ih prikažu u svim svojim odlukama i ponašanju. Nedostatak poverenja između zaposlenih i lidera je problem u mnogim sredinama. Ako lider nije dovoljno jasno istakao i u praksi demonstrirao vrednosti koje smatra važnim za uspeh kompanije onda je nepoverenje logična posledica. Na primer ako je uvažavanje svakog zaposlenog vrednost koja se promoviše a lider favorizuje određene saradnike bez opravdanih razloga i utemeljenja u listi vrednosti onda će nepoverenje zaposlenih kao i nezadovoljstvo biti dominantno osećanje. Možete se kladiti da će posvećenost zaposlenih u takvim sredinama biti na niskom nivou, produktivnost limitirana a poštovanje prema klijentima adekvatno poštovanju koje lider ukazuje svim zaposlenima. Ako lider jasno definiše vrednosti, komunicira ih sa zaposlenima i promoviše ih ličnim primerom u svakodnevnoj praksi onda će se atmosfera poverenja proširiti među zaposlenima. Govoriti jedno a raditi drugo, dakle ne prikazivati lični integritet,  je najsigurniji način da uništite poverenje a poverenje je preduslov uticaja na druge. Ako kompanijsko upravljanje podrazumeva određene kodekse ponašanja i etičkih očekivanja onda lider koji ne deluje u skladu sa proklamovanim vrednostima postaje štetočina koja unazađuje kompaniju. Sa druge strane lider koji prokazuje dosledno i etično ponašanje vrši moćan uticaj na druge i usmerava ih ka sličnom ponašanju i odlukama a naročito prema klijentima. Zato je važno da lider odabere set liderskih vrednosti i da ga se dosledno pridržava. Nabrojaćemo samo neke od uobičajenih vrednosti koje možete koristiti u razmatranju sa svojim saradnicima prilikom dizajniranja liste vrednosti: integritet, odgovornost, poštovanje, ambicija, sposobnost, individualnost, posvećenost, različitost, poboljšanje, lojalnost, kredibilitet, poštenje, inovativnost, timski rad, izvrsnost, kvalitet, efikasnost, saradnja, empatija, postignuće, hrabrost, mudrost, nezavisnost, izazov, personalni razvoj, učenje, prijateljstvo, disciplina, velikodušnost, istrajnost, optimizam, fleksibilnost…

Kao lider treba da izaberete vrednosti i etičke norme koje su vama najbitnije, u koje vi verujete i koje definišu vaš karakter. Potom ostaje samo da ih živite svakodnevno na svom poslu. Raditi u skladu sa svojim vrednostima je najmoćniji liderski instrument i oruđe za uticanje na druge ljude. Nemojte ga potceniti a još manje zapostaviti.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop