Da li radite na sva 4 nivoa produktivnosti?

Zahtevi modernog poslovanja su nametnuli i nove zahteve za produktivnost zaposlenih.

ŠTA

Cilj je da promenite fokus zaposlenih u vezi sa njihovim radnim učinkom i odnosom prema poslu kako bi radili na najproduktivniji način koji odgovara zahtevima modernog poslovanja.

ZAŠTO

Zbog brzine promena na tržištu nemoguće je biti produktivan ukoliko nisi neprestano informisan o trendovima u svojoj industriji, o potrebama i zahtevima korisnika, o potezima koje vuku tvoji glavni konkurentni i o tehnološkim inovacijama. Takođe, kreativnost zaposlenih i njihovo učešće u procesu odlučivanja postaje ključno za stvaranje pozitvnih promena i visoku motivaciju. Sve ove kvalitete možete da izgubite ako ne budete zahtevali od zaposlenih da rade na sva 4 nivoa produktivnosti.

KAKO

Postoje četiri nivoa produktivnosti koje bi trebalo da zahtevate od svojih saradnika ako hoćete da dobijete maksimum njihovih radnih, voljnih i kreativnih mogućnosti.

Zaposleni je produktivan kada:

 1. Prikuplja i prezentuje informacijeod značaja za posao
 2. Daje kreativan doprinos (osmišljava alternativna rešenja, ideje, predloge) u cilju unapređenja posla
 3. Aktivno učestvuje u procesu donošenja odlukeo načinu obavljanja posla
 4. Izvršava na vreme (ili pre vremena) zadatakkoji mu je poveren
 • Nova praksa:
  Svaki član vašeg tima mora da bude upoznat sa ovom ključnom činjenicom da ga vi kao lider smatrate odgovornim na sva četiri nivoa.
 • Novo pravilo produktivnosti glasi:
  Radite na sva četiri nivoa podjednako i tek onda će se vaš rad smatrati vrednim, značajnim i adekvatnim za nadoknadu koju primate.

Primena:

 • Sazovite sastanak sa temom:Povećanje produktivnosti.Izložite članovima tima novo pravilo produktivnosti i stavite im jasno na znanje da će se ono meriti, ocenjivati, priznavati i nagrađivati.
 • Objasnite im da je ovo najefikasniji način da se postigne kontinuirano podizanje produktivnostia da se ne povećava prekovremeni rad, pritisak i da se zaposleni ne izlažu dodatnom stresu.
 • Unesite novo pravilo u zapisnik.Zapisnik dostavite svim učesnicima. Zamolite ih da kopiraju tabelu produktivnosti i postave je negde na vidno mesto.
 • Zakažite novi sastanak sa temom: Kako mogu da doprinesem timu i kompaniji angažovanjem na prva dva nivoa produktivnosti?Zabranite jedino pitanja i odgovore na temu: Zašto ne mogu da dam doprinos na prva dva nivoa? Isključićete tako destruktivnu i uključiti konstruktivnu ili proaktivnu stranu vašeg tima.
 • Unesite u zapisnik sve njihove ideje i stavite datume iza njih.Držite ih odgovornim da sprovedu sve ideje i evaluirajte zajedno njihov uticaj na razvoj timskog duha i produktivnosti.

Rezultat:

Biće potrebno mnogo napora i vremena da stvorite odgovornije radnike, viši stepen inicijative i da dobijete kvalitetnija rešenja. Dovoljno ste iskusni da ovo ne moram da vam kažem. Ali veoma brzo možete da stvorite kod vaših ljudi:

 • Znanje i fokus na suštinu produktivnog rada u modernoj ekonomiji
  Transparentnost očekivanja ili šta se od njih tačno očekuje na poslu
  Klicu veće odgovornosti, inicijative, kreativnosti i osećanja da se računa na njihovu pamet, što je jedan od temeljnih elemenata za stvaranje motivacione sredine u timu.

KADA

Odredite zajedno sa svojim timom vreme koje je potrebno da tim bi izvršio ovu tranziciju radne filozofije i učinka i počeo da radi na sva 4 nivoa produktivnosti.

Zašto:

Nije cilj da neprestano radimo više da bi bili produktivniji,nego da neprestano radimo pametnije.
Kaizen filozofija

Prvi korak :

#1 Njutnov zakon kretanja:

 1. Telo koje miruje nastoji da ostane u stanju mirovanja.
 2. Telo koje se kreće nastoji da ostane u stanju kretanja.

Napravite prvi korak u implementaciji ovog znanja sad odmah jer je to jedini način da promenite staru naviku i podignete posao na viši nivo. Prvih 5 sekundi su kritični za donošenje odluke i stupanje u akciju.

Ako sad odmah ne uradite bilo kakvu, najmanju i najlakšu akciju u pravcu realizacije ove ideje zakon inercije će vas blokirati.

Tajna uspeha:

Počnite sad odmah i 2 deo zakona kretanja će vam olakšati realizaciju ove produktivne prakse!

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop