Čarobni štapić za uklanjanje nezadovoljstva zaposlenih

Kako balansirati učinak i nagrade radi zadovoljstva zaposlenih

ŠTA

Kako izbalansirati radni učinak i nagrade zaposlenima da bi se postigao maksimum zadovoljstva zaposlenih.

ZAŠTO

Zato što je potreba da se u pravednu ravnotežu dovedu zahtevi posla koje stavljate pred zaposlene ili inputi i kompenzacije koje zaposleni primaju ili outputi je postala prava noćna mora lidera. Zato što na testovima za utvrđivanje zadovoljstva zaposlenih ovaj aspekt posla gotovo uvek dobija nisku ocenu.

KAKO

Čuvena Adamsova teorija jednakosti vam može pomoći da na jednostavan način izbalansirate inpute i outpute zaposlenih i povećate stepen njihovog zadovoljstva na poslu što u krajnjem ishodu vodi jačim i produktivnijim odnosima sa zaposlenima i njihovoj većoj motivaciji i posvećenosti.  Adamsova teorija je izgrađena na verovanju da zaposleni postaju demotivisani u odnosu na svoj posao i na svog poslodavca ako osećaju da su njihovi inputi (angažovanje) mnogo veći od outputa (nagrade).

Zaposleni na taj „nepravedni“ disparitet odgovaraju na različite načine uključujući:

 • Nisku motivaciju
 • Smanjenje radnih napora (sve do nivoa koji zaposleni smatra paritetnim u odnosu na nagrade koje prima)
 • Otvoreno izražavanje nezadovoljstva
 • Umanjene lojalnosti sve do „diverzija“
 • Nanošenje štete poslodavcu

Percepcija zaposlenog uključuje sledeće faktore na koje i poslodavac ili menadžer treba da obrate pažnju kako bi ih s vremena na vreme dovodili u ravnotežu.

Inputi: 

 • Naporan rad  →  Lojalnost  → Posvećenost  →  Veštine 
 • Sposobnost  →   Fleksibilnost  →  Tolerancija  →  Entuzijazam 
 • Poverenje u lidere  →  Podrška kolegama  →  Požrtvovanje …

Outputi:

 • Finansijske nagrade (plata, bonusi, benefiti i sl)  →  Priznanja   →  Reputacija
 • Odgovornost   →   Osećaj postignuća   →  Pohvale
 • Stimulansi   →  Osećaj napredovanja i personalnog razvoja   →  Sigurnost posla

Zaposleni i lideri treba da se fokusiraju na ostvarivanje zdravog balansa između ovih faktora u pokušaju da postignu pravednu jednakost ali balans koji će zaposleni po njegovom viđenju smatrati pravednim.  Pojedini faktori se mogu kvantifikovati i lako dovesti u balans ali prava veština je potrebna da bi se usaglasili faktori kao što su posvećenost i priznanja recimo ili lojalnost i sigurnost posla.  Za početak zapišite jedne i druge faktore i utvrdite gde postoji najveći procep sa strane inputa pa pojačajte odgovarajuće outpute. Pošto je novca uvek nedovoljno treba da se fokusirate na ne novčane kompenzacije koje su zaposlenima itekako važne. Mada pričaju samo o novcu kao najvažnijoj nadoknadi zaposleni su ipak po istraživanjima izdvojili kao dva najveća motivatora:

 • osećanje da su PRIZNATI i CENJENI

Nemojte potceniti potrebu ljudi da se njihov naporan rad i sposobnost primete, priznaju i pohvale jer to po njihovom najdubljem osećanju najčešće predstavlja pravednu nagradu za uložen napor i dovodi inpute i ouptpute u ravnotežu.

KADA

Ovo je kritično važan element poslovanja jer ima presudan uticaj na ukupne rezultate a kritično važne stvari se rade juče.

Zašto:

Čovek koji ne radi iz ljubavi prema poslu nego iz ljubavi prema novcu neće napraviti ni mnogo novca ni pronaći mnogo zadovoljstva u životu. Čarls Švab

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop