8 saveta za prevazilaženje timske krize.

Timovi su višestruko produktivniji od grupa zaposlenih

ŠTA

Timska kriza je jedan od događaja sa kojim ćete se kad tad suočiti.

ZAŠTO

Zato što je važno je da je prepoznate u samom početku jer ju je tada mnogo lakše korigovati. Većina lidera to ne ume da prepozna.

KAKO

Dobar pristup za detekciju krize je da s vremena na vreme prođete zajedno sa timom kroz listu potencijalnih timskih problema, analizirate jedan po jedan problem i ocenite vašu trenutnu situaciju u svakoj od kategorija ocenama od 0 do – 5 (s tim što je – 5 najniža ocena koja pokazuje najveću težinu tog problema a 0 je najbolja ocena koja pokazuje da taj problem u vašem timu ne postoji).

Lista potencijalnih timskih problema:

 1. Pad produktivnosti i rezultata
 2. Snižen kvalitet usluga
 3. Povećan broj reklamacija klijenata
 4. Loša komunikacija unutar i izvan tima
 5. Povećan broj konflikata na radnom mestu
 6. Nizak moral i motivacija
 7. Neproduktivni sastanci
 8. Nedostatak jasnih ciljeva
 9. Nedostatak inovacije i rizika
 10. Nedostatak inicijative
 11. Nedostatak poverenja
 12. Nedostatak priznanja i nagrada

8 saveta za prevazilaženje timske krize

Savet # 1 – Suočite se sa realnošću.

Noj skloni glavu u pesak na sigurno ali ostavi druge delove izložene.Odbijanje suočavanja sa problemom vodi u odlaganje rešenja i povećavanje problema. Analiza liste problema je početak suočavanja i dijagnostikovanja problema.

Savet # 2 – Odmah preduzmite akciju.

Čekanje da vaši članovi sami uoče i reše problem može da se oduži. Preuzmite odgovornost. Donesite odluku i izvedite tim iz krize. Analiza liste problema je dobar početak akcije ali vi morate osmisliti plan za naredna tri koraka a potom će se tim kretati u pravcu rešenja po inerciji.

Savet # 3 – Napravite listu prioriteta.

Ne možete rešiti sve probleme odjednom. Zajedno sa timom odredite prioritetei rokove za njihovo rešavanje. Sve probleme sa liste koji su ocenjeni sa -5 i -4 pretvorite u prioritete prvog reda i odmah preduzmite korake u pravcu njihovog ublažavanja i otklanjanja. Kada njih rešite pređite na prioritete drugog reda, probleme sa ocenama od -3 do -1.

Savet # 4 – Fokusirajte se na rezultat a ne na ljude.

Ako tim nije produktivan odnosi su loši. Nemojte da se uhvatite za rešavanje tog problema jer je ta aktivnost u tom trenutku ne samo neproduktivna nego može da proizvede još veće probleme. Morate da prebacite fokus tima na cilj i svrhu vašeg rada a odnose ćete popravljati u toku akcije. Kada ljude bacite u vatru da zajedno nešto urgentno obave, nešto što je važno i smisleno za njihov posao oni imaju tendenciju da sarađuju. Za ozbiljnije konflikte koje zajednička akcija ne uspe rešiti koristite savete za rešavanje konfliktnih situacija.

Savet # 5 – Zadržite najbolje članove tima.

Najbolji odlaze ako kriza potraje.Uključite ih u proces rešavanja problema. Pokažite im da se oslanjate na njihovu pamet i energiju i ukažite im dužno poštovanje. Neka osete da su deo tima i da tim zavisi od njihovog angažovanja oko rešavanja krize. Dajte im pozitivnu viziju boljeg sutra.

Savet # 6 – Pooštrite disciplinu. Postavite visoke standarde. Zacrtajte detaljna ograničenja.

Pošaljite  poruku – Loše ponašanje je neprihvatljivo a naročito u kriznim situacijama.

Savet # 7 – Povećajte komunikaciju.

Najveći resurs za prevazilaženje krize leži u timskoj sposobnosti da otvoreno razgovara i sarađuje. Energiju sa operativnog terena prenesite na teren komunikacije. Povećajte broj zajedničkih sastanaka. Pobrinite se da svaki član tima dobije šansu da se iskaže i da svačije mišljenje bude poštovano.

Savet # 8 – Zadržite pozitivan mentalni stav.

Ne dižite belu zastavu pre kraja borbe. Jedna izgubljena bitka ne znači izgubljen rat. Rukovodilac u svakoj kriznoj situaciji mora da prikazuje ponašanje tipa: Nema problema rešićemo to.

KADA

Koliko vam je timski rad važan za uspeh na skali od 1 do 10. Svaka ocena preko jedan govori da krenete odmah.

Zašto:

Tvrda vremena ne traju do veka ali tvrdi ljudi traju.

Bendžamin Frenklin

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop