5 koraka do rešenja konflikata na radnom mestu

Uhvatite ih u penjanju i lakše ćete ih spustiti nego kad su na vrhuncu

 

ŠTA

Tehnika za brzo i efektivno rešavanje konflikata na radnom mestu.

ZAŠTO

Bez obzira koliko je vaša organizacija odlična, sukobi na radnom mestu su neizbežni. Konflikti ne nastaju zbog „dobrih“ i „loših“ ljudi, već́ zato što su svi različiti i imaju svoje mišljenje. Kada se pojedinci ne slože ili imaju različite tačke gledišta, dolazi do sukoba. A pošto se sukobi na radnom mestu ne mogu izbeći a utiču negativno na radnu atmosferu i energiju, ima smisla da se pripremite kako biste mogli sami da se nosite kada dođe do nesuglasica.

KAKO

Ako ste lider tima, vaša intervencija će odrediti kako će se sukob završiti. Evo kako možete da se nosite sa konfliktom na poslu u pet koraka, a da ne pokvarite koheziju tima.

  1. Pažljivo slušajte

Svaki sukob ima više strana i svi su možda u pravu. Pre nego što formirate mišljenje ili se priklonite nekom stanovištu, pažljivo slušajte šta svaka strana ima da kaže, iako se možda ne slažete sa svime izrečenim. Obraćanjem pažnje na mišljenje svake uključene strane omogućili ste da se svi osećaju saslušano i shvaćeno. Pažljivo slušanje je prvi korak u rešavanju sukoba jer vam omogućava da potvrdite ideje drugih i da se pokažete kao pravedni vođa. Dozvolite svakoj strani da iznese svoje ideje, pazeći da druge grupe zadrže svoje komentare do kraja i da ne prekidaju ostale. Ideja nije da se odmah proceni čiji je argument bolji, već́ da se otvoreno sluša svako gledište. Ko zna, možda ćete čak uspeti da pomirite na izgled suprotne stavove i ostvarite idealan ishod. Ali nikada nećete znati koje sve mogućnosti ste imali dok ne naučite da pažljivo slušate jedni druge.

  1. Pažljivo sagledajte situaciju

Anksioznost i emocije obično rastu usred sukoba. Da ne biste pogoršali situaciju i učinili da se ljudi osećaju ogorčeno dok posredujete u sukobu, pobrinite se da vaši timovi nauče da poštuju mišljenja jedni drugih, iako se možda ne slažu sa njima. Pored jednostavnog slušanja drugih, vaši timovi moraju da razumeju i prihvate mišljenja i ideje jedni drugih. Podsetite svoj tim da niko nije uvek u pravu i da naše ideje nisu uvek najbolje. Razmatranje drugih može napraviti razliku. Uverite se da vaši članovi tima slušaju jedni druge, a zatim im dajte vremena da razmisle o onome što su čuli. Neka navedu svoje tačke slaganja i neslaganja i pokušaju da zajedno rade na kompromisu. Na kraju krajeva, bolje je pola hleba nego ništa. Uverite se da vaši timovi imaju otvoren um i da su spremni da se zadovolje drugim najboljim rešenjem ako je to potrebno.

  1. Srdačno razgovarajte

Ponekad je najbolja stvar u konfliktnoj situaciji biti srdačan. Međutim, to nikako ne znači da treba odustati od svojih ubeđenja samo radi očuvanja mira. Ključno je razumeti kada je apsolutno važno da se uspravite i budete čvrsti – bez obzira na cenu, i kada je u redu napraviti kompromis i zadovoljiti se drugim najboljim. Ovaj odgovor dolazi samo iz iskrene samo introspekcije, umesto formiranja odluke na osnovu vaših ličnih preferencija, predrasuda i ponosa. Znajte da je ponekad najbolje pristati i prepustiti se. Možda ne zvuči idealistički, posebno ako volite da stvari uvek idu kako treba, ali je istina. Jedna stvar koju sam shvatio kao lider je da se sukobi pogoršavaju kada emocije uđu u igru, a strane koje se svađaju postanu lične. Zbog toga postaje sve važnije da umešane strane ostanu mirne. Kao posrednik, nikada ne bi trebalo da izgledate kao da zauzimate stranu ili ponižavate ljude zbog njihovog mišljenja. Ostanite mirni i razumni i ohrabrite svoj tim da ostanu srdačni i uljudni. Ne dozvolite emocijama da preplave situaciju i sprečavajte svakoga ko hoće  da viče, daje uvredljive komentare ili okrivljuje druge.

  1. Savesno gledajte na činjenice

Kao posrednik, trebalo bi da prikupite sve činjenice pre nego što krenete ka rešavanju sukoba. Posmatrajte pitanje na tabeli iz perspektive svake uključene strane i razjasnite sve tačke o kojima se raspravlja kako ne bi bilo nejasnoća. Na primer, ako dođe do sukoba jer članovi vašeg tima imaju različite ideje o tome kako da reše krizu na radnom mestu, prvo pokušajte da identifikujete šta svaki član tima doživljava kao problem. Bićete iznenađeni kada pronađete koliko različitih perspektiva i mogućih rešenja postoji za isti problem. Uverite se da svaka strana iznosi svoje ideje bez prekidanja kako biste svi mogli da dobijete relevantne činjenice koje su vam potrebne za donošenje informisane odluke. Budite svesni šta svaka osoba pokušava da kaže. Budite pažljivi u istrazi.

  1. Ostvarite konsenzus

Ovo je idealan ishod sukoba na radnom mestu, kada bi obe strane mogle da odu sa rešenjem u kojem svi dobijaju. Kada primenite sve gore navedene principe rešavanja sukoba, bićete u prilici da postignete najviši cilj od svih – konsenzus! Ovo se postiže samo kada sve uključene strane shvate da, iako njihove perspektive mogu izgledati nespojivo, njihovi krajnji interesi mogu biti veoma bliski. Na primer, dve osobe mogu da se svađaju oko toga kako postići cilj ili upravljati projektom. Ovaj argument odražava njihove preferirane metodologije. Ali, kada počnu da se fokusiraju na sam cilj, koji je za oboje isti, onda su usmereni na zajednički interes.

KADA

Sutra, jer konflikti uvek tinjaju a vi ih vidite samo kada se rasplamsaju. Teže je gasiti razbuktali plamen od žara.

Zašto:
Kad bih imao devet sati da posečem drvo, prvih šest bih proveo oštreći sekiru.
Abraham Linkoln

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop