Kako da stimulišete donošenje odluka konsenzusom

Postizanje timskog konsenzusa je kruna sastanka i najbolja garancija da će se dogovoreno realizovati

ŠTA
Tehnika za stimulisanje donošenja odluka o stvarima koje su diskutovane na sastanku i postizanje konsenzusa unutar tima.

ZAŠTO
Važno da svi učesnici sastanka učestvuju u donošenju odluka i da to potvrde jedinstvenim stavom i aklamacijom jer tako postaju „vlasnici“ tog zadatka i odgovorniji za izvršenje. Odluka donešena konsenzusom na sastanku isključuje u najvećem broju slučajeva otpor koji može stvoriti neformalni lider ili grupa koja može tiho bojkotovati odluku, umanjivati njenu opravdanost i važnost i tako usporavati realizaciju. Ovo je naročito važno kod uvođenja promena u radni proces kada se otpor zaposlenih očekuje.

KAKO
Kada tim pokušava da donese odluke i postigne konsenzus oko rešenja važno je da se svi učesnici uključe u diskusiju. Svi učesnici se moraju osećati prijatno i sigurno u pogledu poštovanja i pažnje za njihov doprinos. Usmeravanje sastanka u pravcu u kojem će se svi učesnici osećati sigurno da doprinesu diskusiji je pravi izazov za lidera. Postoji više  tehnika koje vam mogu pomoći da vodite sastanak u atmosferi razmene i uzajamnog poštovanja koja će maksimizovati doprinos svih učesnika. Navešćemo neke od ideja za donošenje ili stimulisanje odluke.

Pitajte svakog učesnika za njegovo mišljenje. Pitanja kao: Kakvo je vaše mišljenje o… Kako ste došli do tog zaključka? Kažite nam nešto više o toj ideji?

Tražite detaljnija objašnjenja. Nijedan učesnik ne može tek tako da iznese mišljenje ili predlog a da ne pruži detaljno objašnjenje. Lider treba da traži da se sve ideje pojasne kako bi se izbegla nerazumevanja ili lutanja u diskusiji zbog nejasnih pojmova i predloga.

Parafrazirajte ideje  i doprinose učesnika. Kada je vaš cilj razumevanje, ponovite odgovore učesnika. Pitanja kao: Ako sam vas dobro razumeo vi kažete…Milan predlaže da…

Pravite presek razvoja sastanka. Kada je mnogo ideja iskazano neophodno je sumirati informacije. Lider može da sumira sam ili da zatraži od zapisničara da pročita samo glavne informacije i mišljenja.

Podržite i ohrabrite učesnike. Kada primetite da neko ne daje doprinos dajte mu reč. Niko od učesnika ne može da napusti sastanak a da nije izneo svoje mišljenje.

Ponovo fokusirajte pažnju tima. Periodična pitanja: Jesmo li na pravom putu? Je li ovo jedan od ciljeva koji smo identifikovali? Da li možda limitiramo svoje razmišljanje? Postoji li još neki način da se to uradi?

Posvetite pažnju neslaganju u mišljenjima. Kada postane očigledno da pojedini članovi tima ne mogu da se usaglase morate im se obratiti na poseban način i posvetiti vreme pojašnjenju razlika. Greška da se ne primeti neslaganje može kasnije puno da košta. Pitanja kao: Mislim da imate drugačije mišljenje, hoćete li da nam ga iznesete? Osećam da se ne slažete sa ponuđenim rešenjima, da li biste mogli da nam objasnite zašto?\

Proveravajte da li je tim postigao konsenzus. Periodično u toku sastanka čekirajte dogovor. Ovo pomaže timu da dođe do zaključka o stvarima koje su već prodiskutovane a dogovor je ostao da lebdi u vazduhu. Pre nego odete na pauzu proverite u čemu ste se već složili.

KADA
Pošto su u modernim i uspešnim kompanijama promene u radu svakodnevna pojava onda je i efikasno postizanje konsenzusa na sastancima metod koji treba uvesti odmah. Na prvom narednom sastanku koristite ovu listu i primenite najveći broj saveta za postizanje odluka. Nemojte čekati da budete savršeno izvežbani da biste počeli, najbolje se uči kroz praksu. Morate da skočite u vodu da biste vežbali plivanje.

Zašto:
Ako želite da me uzdignete vi sami morate biti na višem nivou od mene.
Voren R. Ostin

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop