Kako da uklonite blokade za produktivnost i efikasnost tima

Povećanje fokusa i koncentracije zaposlenih

ŠTA
Najvažniji izazovi za produktivnost i efikasnost na radnom mestu.

ZAŠTO
Zato što su efikasnost i produktivnost prvi i osnovni ciljevi svakog lidera tima.

KAKO
Četiri osnovna razloga za smanjenje produktivnosti i efikasnosti tima.

Ometanje

Ometanje može biti veliki izazov za produktivnost na radnom mestu. Mogu doći iz mnogih izvora, kao što su buka, ljudi ili tehnologija. Kada pokušavate da se fokusirate na zadatak, smetnje mogu biti veoma ometajuće i mogu uzrokovati da izgubite fokus. To može dovesti do smanjenja produktivnosti i povećane frustracije. Postoje neki načini da se nosite sa ometanjima na radnom mestu. Možete pokušati da stvorite tiho radno okruženje bez ometanja ili možete postaviti granice kada radite i kada pravite pauze. Takođe možete pokušati da eliminišete ili smanjite ometanja iz svog okruženja. Na primer, možete da isključite obaveštenja na telefonu ili računaru ili možete da uklonite sve ometanja koja bi vas mogla privući. Istraživanje kompanije Deloitte u SAD pokazalo je da 59% zaposlenih veoma često proverava svoje pametne telefone tokom normalnog radnog vremena.

Nedostatak fokusa

Nedostatak fokusa može biti još jedan veliki izazov za produktivnost na radnom mestu. Kada niste fokusirani, teško je ostati na zadatku i obaviti stvari. To može dovesti do smanjenja produktivnosti i gubitka vremena. Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste poboljšali fokus na radnom mestu. Prvo, morate da identifikujete šta bi moglo prouzrokovati da izgubite fokus. Da li postoje određeni zadaci koji su za vas veći izazov? Da li postoje određene smetnje zbog kojih gubite fokus? Kada saznate šta uzrokuje vaš nedostatak fokusa, možete pokušati da rešite te probleme. Takođe možete isprobati neke tehnike koje će vam pomoći da ostanete fokusirani. Jedna tehnika se zove „Pomodoro“ tehnika, koja uključuje razbijanje vašeg rada na manje delove i pravljenje pauza između. Ovo vam može pomoći da ostanete fokusirani i izbegnete sagorevanje.

Dosada

Dosada može biti veliki izazov za produktivnost na radnom mestu. Kada vam je dosadno, teško je da se usredsredite na svoj posao i ostanete produktivni. To može dovesti do smanjenja produktivnosti i gubitka vremena. Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste pomogli u rešavanju dosade na radnom mestu. Prvo, morate da identifikujete šta bi moglo da izazove da se osećate dosadno. Da li postoje određeni zadaci koji su za vas veći izazov? Da li postoje određene smetnje zbog kojih gubite fokus? Kada saznate šta uzrokuje vašu dosadu, možete pokušati da rešite te probleme.

Nedostatak ciljeva i prioriteta

Kada pokušavate da budete produktivni na radnom mestu, važno je da postavite jasne ciljeve i prioritete. Ovo će vam pomoći da ostanete fokusirani i izbegnete ometanja. Takođe će vam pomoći da ostanete na pravom putu i ​​postignete svoje ciljeve.

Postoji nekoliko stvari koje možete da uradite da biste postavili jasne ciljeve i prioritete ali prvo morate da identifikujete šta vam je važno i šta želite da postignete.

Dodatni faktori koji smanjuju produktivnost ili efikasnost

Produktivnost može da se smanji iz nekoliko razloga, uključujući nedostatak motivacije, stres, dosadu i zdravstvene probleme. Smetnje kao što su telefonski pozivi, ljudi koji dolaze da razgovaraju sa vama ili ometanja okoline mogu dovesti do smanjenja efikasnosti.

Da biste povećali efikasnost, važno je stvoriti radno okruženje koje pogoduje fokusiranju i koncentraciji. Ovo može uključivati određivanje određenog radnog vremena, uspostavljanje granica između ličnog i profesionalnog vremena i stvaranje organizovanog prostora u kome sve ima svoje mesto. Tehnologija takođe može pomoći u poboljšanju produktivnosti i efikasnosti na radnom mestu. Primenom alata koji čine zaposlene efikasnijim, kompanije mogu da uvide značajno povećanje u svom rezultatu. Evo samo nekoliko načina na koje tehnologija može da podrži poboljšanu produktivnost i efikasnost:

  1. Automatizacija jednostavnih zadataka može da oslobodi vreme zaposlenih da se fokusiraju na važniji posao.
  2. Softver za povećanje produktivnosti može pomoći radnicima da postignu više za manje vremena.
  3. Alati kao što su video konferencije mogu smanjiti potrebu za putovanjima, štedeći i vreme i novac.
  4. Alati za onlajn saradnju mogu pomoći članovima tima da efikasnije rade zajedno, bez obzira na njihovu lokaciju.

Tehnologija je prešla dug put poslednjih godina i sada je dostupno više alata nego ikada pre koji pomažu u poboljšanju produktivnosti i efikasnosti na radnom mestu.  Pored toga, aplikacije kao što su Skype, Zoom, Google Meet i FaceTime nam omogućavaju da komuniciramo sa kolegama i klijentima licem u lice, što nam može pomoći da brzo i efikasno rešimo probleme.

KADA
Najbrže moguće.

Zašto:
Većina ljudi propušta prilike jer su obučene u radni kombinezon i liče na posao.
Edison

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop