5 efikasnih pristupa za rešavanje konfliktnih situacija

Fokus na zajednički cilj i interes je tajna formula

ŠTA

Efikasni načini i principi za rešavanje konflikata na poslu.

ZAŠTO

Bez obzira koliko je vaša organizacija dobra, sukobi na radnom mestu su neizbežni. Konflikti ne nastaju zbog „dobrih“ i „loših“ ljudi, već́ zato što su svi različiti i imaju svoje mišljenje. Kada se pojedinci ne slože ili imaju različite tačke gledišta, dolazi do sukoba. A pošto se sukobi na radnom mestu ne mogu izbeći, potrebno je pripremiti se kako bismo mogli sami da se nosimo kada dođe do nesuglasica.

KAKO

Evo kako možete da se nosite sa konfliktom na poslu, a da ne pokvarite koheziju u vašem timu.

  1. Pažljivo saslušajte sve strane u konfliktu

Svaki sukob ima strane i svi su možda u pravu. Pre nego što formirate mišljenje ili se priklonite stanovištu, pažljivo slušajte šta svaka strana ima da kaže, iako se možda ne slažete sa svima. Obraćanje pažnje na mišljenje svake uključene strane, daje vam priliku da dozvolite da se svi osećaju saslušano i shvaćeno. Pažljivo slušanje je prvi korak u rešavanju sukoba jer vam omogućava da potvrdite ideje drugih i da se pokažete kao pravedni vođa. Dozvolite svakoj strani da iznese svoje ideje, pazeći da druge grupe zadrže svoje komentare do kraja i da ne prekidaju ostale. Ideja nije da se pristupi čiji je argument bolji, već́ da se otvoreno sluša svako gledište. Ko zna, možda ćete čak uspeti da pomirite na izgled suprotne stavove za još bolji ishod. Ali nikada nećete znati koje mogućnosti vas čekaju dok ne naučite da pažljivo slušate jedni druge.

  1. Pažljivo sagledajte situaciju

Anksioznost i emocije obično rastu usred sukoba. Da ne biste pogoršali situaciju i učinili da se ljudi osećaju ogorčeno dok posredujete u sukobu, pobrinite se da vaši timovi nauče da poštuju mišljenja jedni drugih, iako se možda ne slažu sa njima. Pored jednostavnog slušanja drugih, vaši timovi moraju da razumeju i prihvate mišljenja i ideje jedni drugih.

Podsetite svoj tim da niko uvek nije u pravu i da naše ideje nisu uvek najbolje. Razmatranje drugog mišljenja može napraviti razliku. Neka navedu svoje tačke slaganja i neslaganja i pokušaju da zajedno rade na kompromisu. Uverite se da vaši timovi imaju otvoren um i da su spremni da se zadovolje drugim najboljim rešenjem ako je potrebno.

  1. Srdačno razgovarajte

Ponekad je najbolja stvar u konfliktnoj situaciji biti srdačan. Međutim, to nikako ne znači da treba odustati od svojih ubeđenja samo radi očuvanja mira. Ključno je razumeti kada je apsolutno važno da stanete sa tvrdim stavom u budete uključeni u rešenje – bez obzira na cenu, i kada je u redu napraviti kompromis i zadovoljiti se drugim najboljim rešenjem.

Ovaj odgovor dolazi samo iz iskrene samo-introspekcije, umesto formiranja odluke na osnovu vaših ličnih preferencija, predrasuda i ponosa. Znajte da je ponekad najbolje pristati i prepustiti se. Možda ne zvuči idealistički, posebno ako volite da stvari uvek idu kako treba, ali je istina. Sukobi se pogoršavaju kada emocije uđu u igru, a strane koje se svađaju postanu lične. Zbog toga postaje sve važnije da umešane strane ostanu hladne glave i objektivne. Kao posrednik, nikada ne bi trebalo da izgledate kao da zauzimate stranu ili ponižavate ljude zbog njihovog mišljenja. Ostanite mirni i razumni i ohrabrite svoj tim da ostanete srdačni i uljudni. Ne dozvolite emocijama da preplave situaciju sprečavajući bilo koga da viče, daje uvredljive komentare ili okrivljuje druge.

  1. Savesno procenite sve činjenice

Kao posrednik, trebalo bi da prikupite sve činjenice pre nego što krenete ka rešavanju sukoba. Posmatrajte problem iz perspektive svake uključene strane i razjasnite sve tačke o kojima se diskutuje kako ne bi bilo dvosmislenosti. Na primer, ako dođe do sukoba jer članovi vašeg tima imaju različite ideje o tome kako da reše krizu na radnom mestu, prvo pokušajte da identifikujete šta svaki član tima doživljava kao problem. Bićete iznenađeni kada budete pronašli toliko različitih perspektiva i mogućih rešenja za isti problem. Uverite se da svaka strana iznosi svoje ideje bez prekida kako biste svi mogli da dobijete relevantne činjenice koje su vam potrebne za donošenje balansiran odluke. Budite svesni šta svaka osoba pokušava da kaže. Budite pažljivi u istrazi.

  1. Postignite konsenzus

Konsenzus je idealan ishod sukoba na radnom mestu, kada bi obe strane mogle da odu sa rešenjem u kojem svi dobijaju. Ako primenite sve gore navedene principe rešavanja sukoba, približićete se najviše tom idealnom rešenju – konsenzusu! Ovo se postiže samo kada sve uključene strane shvate da, iako njihova perspektiva i pozitiva mogu izgledati kao nepomirljivi, njihovi krajnji interesi su obično isti. Na primer, dve osobe mogu da se svađaju oko toga kako postići cilj ili upravljati projektom. Ovaj argument odražava njihove preferirane metodologije. Ali, kada počnu da se fokusiraju na sam cilj, koji je za oboje isti, onda su usmereni na zajednički interes.

KADA

Konflikti u vašem timu tinjaju i mogu se rasplamsati svakog trenutka, bolje je da na njih budete spremni ranije nego kasnije.

Zašto:
Većina vidi probleme, malo njih vidi ciljeve.
Istorija pamti ove druge, dok je zaborav nagrada onih prvih.
Alfred Montaper

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop