Liderska filozofija oca automobilske industrije

U leto 1899. godine Henri Ford napustio je mesto glavnog inženjera u sedištu kompanije Edison Illuminating Company da bi se koncentrisao na proizvodnju automobila. Ford je znao da mora da napusti sigurnost svog položaja da bi istraživao život kao preduzetnik. Forda znamo kao jednog od velikih svetskih pronalazača ali proučavaoci njegovih upravljačkih sposobnosti su otkrili njegovu poslovnu filozofiju koja ga svrstava u red najvećih poslovnih lidera u istoriji. Predstavićemo vam pet principa koji krase pravog lidera a koji su inspirisani liderskom filozofijom Henrija Forda (zajedno sa nekim od njegovih sjajnih citata).

  1. Slušajte.

„Ako postoji neka tajna uspeha, ona leži u sposobnosti da sagledate gledište druge osobe i uporedite ugao te osobe sa svojim gledištem.“

Pravo liderstvo zahteva više slušanja nego pričanja. Kada zaustavite svoje misli da biste zaista čuli tuđu stranu priče, kada dopustite da njihova perspektiva utone u vaš um i ne dopustite sebi da budete vezani za sopstveno mišljenje šta je ispravno, nego objektivno procenjujete oba mišljenja, tada ispoljavate istinski kvalitet lidera. Slušajte više nego što govorite i naučite kako da čujete druge. Ne znači da će tuđa tačka gledišta nužno biti ispravna, ali samo slušanje može vaše misli i ideje odvesti daleko. Veliki lideri dozvoljavaju da se čuju i drugi glasovi, a ne samo njihovi.

  1. Procenjute.

„Posao koji ne donosi ništa osim novca je loš posao.“

Pravi lideri svakodnevno procenjuju svoje poslovanje, dnevne aktivnosti i svoje timove, proizvode i vreme. Novac je presudan i neophodan razlog za poslovanje. Novac vam je potreban da biste napredovali, opstali i održavali posao. To je divna stvar. Međutim, novac samo zbog novca neće pokrenuti odluke koje su za dobro vašeg osoblja, vaše zajednice ili šireg čovečanstva. Istinski lideri procenjuju u kojim oblastima je njihovo poslovanje efikasno, a u kojima ne, i odmeravaju svoje novčane odluke prema drugim kriterijumima. Monetarne odluke se ne mogu uvek donositi same i nezavisne od okoline. Ponekad ih treba uravnotežiti sa vrednostima kao što su integritet, vizija i svrha. Pravi lider procenjuje svoje vrednosti u sudaru sa okolnostima, konsultuje svoj moralni kompas, a zatim vrši prilagođavanja u skladu sa tim.

     3 + 4 Poboljšavajte i preduzimajte akciju,

„Ne možete izgraditi reputaciju na onome što pričate i planirate da uradite.“

Nakon što izvrše procenu, vrhunski lideri neprestano gledaju koje procese i ljude mogu da  unapređuju. Kada identifikuju bolje načine za postupanje, oni deluju. To je večiti ciklus: procenite, poboljšajte, postupite. Pravi lideri ne primenjuju samo taj ciklus na svoje poslovanje i svoje ljude, već ga primenjuju i na samoga sebe. Kako mogu biti jasniji u komunikaciji? Kako mogu biti bolji lideri? Koje svoje veštine mogu da poboljšaju? Liderstvo je neprekidni i kontinuirani proces za vas i vaše poslovanje. Počnite od sebe i usmerite to ka spolja.

  1. Očekujte.

„Kvalitet znači raditi to ispravno kada niko ne gleda.“

Pravi lideri imaju velika očekivanja od drugih, ali imaju još veća očekivanja od sebe. Pravi lideri očekuju od sebe više nego što bilo koji član njihovih timova očekuje od lidera. Oni vode primerom, a ne pretnjom. Inspirišu svoj tim za dostizanje vrhunskih dometa a ne samo za puko zadovoljavanje onoga što se traži.

Pravi lideri takođe znaju da ponekad članovi tima neće moći da ispune očekivanja koja su im postavljena i spremni su da u tim situacija da preduzmu ličnu akciju a rezultat pripišu timu. Biti lider znači donositi delikatne dodirom, odluke koje se ne zasnivaju na ličnim emocijama i ambicijama nego na dobrobiti čitavog tima. Očekujte mnogo od sebe, gradite i održavajte kako svoje poslovanje tako i svoj tim. Pravi lideri inspirišu i predvode stalne promene na bolje i čine prave stvari za dobrobit tima i kompanije.

Na ovim principima je Ford napravio jednu od najvećih kompanija u istoriji i pokrenuo jednu od najznačajnijih industrija u našoj civilizaciji, automobilsku industriju.

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop