Koji je vaš stil rada?

ŠTA

Razumevanje svog i stilova rada vaših saradnika zbog bolje komunikacije.

ZAŠTO

Zato što će razumevanje vašeg stila i upoznavanje sa stilovima rada vaših saradnika značajno unaprediti vašu efektivnost upravljanja i poboljšati međusobnu komunikaciju u timu.

KAKO

Pronađite sebe i svoje saradnike u sledećim stilovima rada.

Pioniri

Pioniri daju energiju, preuzimaju rizike, cene mogućnosti i podstiču kreativnost svog tima. To su ljudi koji vide širu sliku, koji sami sebi stvaraju šanse ili se bacaju na već postojeće mogućnosti. Poznati su po spontanom donošenju odluka i nisu toliko fiksirani na detalje. Oni napreduju kroz pobede, rezultate i izazove, i orijentisani su uvek ka cilju. Oni se suočavaju sa problemima direktno i sa logikom i osećaju se povezanije sa timom kada postoji debata.

Samostalni

Nezavisni stil rada opisuje ljude koji su najsrećniji kada rade sami. Smatraju da je prilično teško sarađivati ​​sa drugima i ne prihvataju najbolje nadzor i superviziju njihovog rada. Umesto da primaju direktive, oni vole da prate svoju intuiciju i da vide kuda će ih odvesti predosećaj. Preduzetnike, kreativne mislioce i vizionare često karakteriše nezavisan stil rada. Zamislite inženjera koji se intenzivno fokusira na rešavanje složene jednačine ili pisca koji do zore sedi uz kompjuter o doteruje svoj roman. Zagovornici samostalnog stila rada su visoko motivisani, posvećeni, efikasni i produktivni.

Saradnici

Dok nezavisni radnici više vole da rade sami, saradnici najbolje funkcionišu kao deo grupe. Ovaj profesionalni stil rada je ono što nazivamo kooperativnim. Ovi radnici uživaju u radu sa drugima na projektima i dele odgovornost za svaki zadatak koji preuzmu. Oni vole povratne informacije, koriste ih za korekciju i razvoj i generalno su briljantni komunikatori. Oni su velike diplomate i često se nalaze u liderskim ulogama.  Menadžeri projekata, direktori ljudskih resursa i rukovodioci odeljenja često imaju saradnički stil, pošto su obično kooperativni, organizovani i poznaju detalje strateškog planiranja.

Privrženi

Privrženi stil rada je hibrid gornja dva. Ljudi koji spadaju u ovu kategoriju vole da zadrže isključivu odgovornost za zadatak, a ipak im ne smeta da rade i sa drugima. Iako su glavni, dele odgovornost sa drugima. Čak i dok sprovode sopstvene projekte, radije održavaju društvenu vezu sa svojim saradnicima. Zagovornici ovog stila rada su dovoljno prilagodljivi i svestrani da nose više šešira u isto vreme. Oni su ti koji mogu povezati saradnike i nezavisne tipove, pomažući im da izgrade tim koji funkcioniše.

Staratelji

Staratelji ili čuvari nemaju problema sa strogošću, redom i stabilnošću. Ovi ljudi nisu skloni riziku, pragmatični su i orijentisani na detalje. Za razliku od pionira, ovi ljudi razmišljaju o svemu, proveravaju sve opcije pre nego što skoče i nisu toliko voljni da skaču na nepoznate teritorije.

Podržavaoci

Ako vidite zaposlene koji su emocionalno svesni i izražajni, oni imati stil rada koji je fokusiran na podržavanje saradnika. Glavni cilj ovih zaposlenih je da neguju duboke veze sa svojim kolegama i korisnicima. Takvi zaposleni imaju osećaj za unapređivanje timskih veza i kohezije i obično znaju da li nešto nije u redu sa nekim članom tima. Oni stvaraju saradničku umesto takmičarske  atmosfere i vole da slave uspeh sa celim timom, umesto da se sami busaju u prsa i rastu od ponosa.

Korišćenje radnih stilova na poslu

Kada prepoznate svoj stil i stilove vaših saradnika postaćete svesni svojih predrasuda u komunikaciji sa drugima što će vam omogućiti da poboljšate saradnju. Pogledajte oko sebe. Ne postoje dve iste osobe, a stilovi rada koje smo pobrojali su uglavnom ravnomerno raspoređeni po svakoj organizaciji. Ako ste sukobu mišljenja sa nekim kolegom ili osećate da su neke kolege često na suprotnoj strani od vas, verovatno je u pitanju drugačiji stil rada. Često ste voljni da se prilagodite šefovom stilu rada koji je u suprotnosti sa vašim ali još češće niste spremni na promenu stila kada su vaše kolege u pitanju. Kada savladate umetnost prilagođavanja, možete bez napora i sa uspehom da komunicirate sa različitim stilovima. Naučite da cenite i poštujete ono što druga osoba donosi sa sobom u komunikacionu scenu i onda zajedno možete postići velike rezultate.

U praksi je utvrđeno da spajanje ljudi sa različitim stilovima rada daje najbolje rezultate. Ljudi sa istim stilom rada su skloni da propuste neki kontekst ili ključne aspekte koji nisu u fokusu ili nisu prednost njihovog stila. Iako je naš prirodni instinkt da radimo sa ljudima koji imaju sličan stil rada kao naš, znajte da uvođenjem suprotne perspektive često dolazite do ranije neuhvatljivih rešenja. Zbog toga lideri treba da biraju ljude koji imaju različite stilove rada za projekte kako bi stvorili uravnoteženiji tim sa komplementarnim stilovima.

KADA

Rad sa ljudima je sam po sebi težak ali može biti paklen ako ih pritom i ne razumete. Ukoliko ste umorni od te težine preduzmite nešto sad odmah.

Zašto:

Najvažniji sastojak formule uspeha je poznavanje rada sa ljudima. Teodor Ruzvelt

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop