Koje su razlike u navikama bogatih i siromašnih

Što jedan čovek može da uradi svaki čovek može da uradi.

Uspeh ostavlja tragove kažu treneri uspevanja. Uspeh ostavlja neizbrisive tragove, mapu po kojoj se svaki čovek može probiti do svog ostrva sa blagom. Ako uspeh ostavlja tako duboke i vidljive tragove zašto je onda samo 2% ljudi uspešno a 98% neuspešno u četiri ključne oblasti uspeha u životu kombinovano: porodica, karijera, finansije i zdravlje? Kako je moguće da neuspešni ne vidi jasne tragove uspeha po kojima bi mogli da se popnu na svoja pobednička postolja? Šta to uspešni ljudi rade, a neuspešni ne rade? Šta je u glavama uspešnih, a ne postoji u glavama neuspešnih?  Koje su to navike uspešnih, a koje navike imaju neuspešni ljudi? Ovo su pitanja na koja su ljudi vekovima pokušavali da daju odgovor, a intenzivno u poslednjih sto godina. Jedna činjenica je neosporna: Način na koji shvatate svet i ljude ili vaš pogled na svet odrediće način na koji ćete se ponašati i navike koje ćete izgraditi a način vašeg ponašanja i životne navike odrediće visinu rezultata koje ćete postići. Proučavanjem hiljada uspešnih i hiljada sposobnih a neuspešnih došlo se do jasnih psiholoških mapa koje vode ka uspehu.

  • Uspešni ljudi jednostavno misle drugačije, žele intenzivnije, veruju snažnije, donose odluke brže, teže od njih odustaju i razvili su drugačije navike od neuspešnih.

Svi tabui i zablude o uspehu su pali u vodu u praksi kao što su zabluda o poreklu, okruženju, o talentu i slične. Milioni ljudi u svetu koji nisu rođenjem ni mestom njihove porodice u društvu dobili prednost u odnosu na druge uspeli su da se popnu na sam vrh. Od trista najvećih lidera u istoriji čovečanstva dve trećine njih se rodilo u teškoj bedi, u razorenim porodicama, a jedna trećina je rođena sa velikim fizičkim nedostacima kao što su slepilo, gluvoća, paraliza i slično. Kada se uočilo da u istom okruženju, isti grad, ista ulica, ista škola, isto radno mesto jedan čovek uspeva a drugi propada faktor okruženja je otpao kao preduslov uspeha. 68% dolarskih milijardera u USA su samo stvoreni a ne nasledni bogataši. A šta kažete za ljude sa izrazitim talentima koje su iskazali u školi a koji nisu uspeli u životu, verujem da znate mnoge sa takvom životnom pričom kao što poznajete i druge sa osrednjim sposobnostima koji su se kasnije obogatili na iznenađenje svih. Više od 75% dolarskih milionera su ljudi bez visokog obrazovanja, ljudi koji nisu pokazivali izrazite sposobnosti tokom školovanja, čak bili veoma neuspešni. Jedini prostor u kojem se nalazi razlika između uspešnih i neuspešnih jeste prostor paradigme ili pogleda na svet, načina na koji su jedni shvatali sebe i svet oko sebe, načina koji je izgrađivao njihovu jedinstvenu stvarnost i uticao na njihovo ponašanje i rezultate. Shvatanje sebe i sveta ili vaša verovanja i principi, navike i ponašanje presudno određuju vašu sudbinu.

Psihološke mape uspeha su dakle poznate. Njima hodaju ljudi kojima se divite zbog načina na koji su izgradili svoju karijeru, bogatstvo, svoju moćnu ličnost. Ali te mape uspeha nisu ničije vlasništvo ničija privilegija. Te mape ne mogu da se sakriju i dostupne su svakom čoveku koji želi planski da hoda ka uspehu, ka potpunom razvoju svojih ljudskih potencijala. Te mape su poligon ličnosti za svakog čoveka i ne zahtevaju poseban talenat, poreklo, socijalni status ili društvenu poziciju. Pronađite sebe u ovoj uporednoj studiji navika uspešnih i neuspešnih i znaćete kolike su vam šanse da uspete u realizaciji svojih snova.

Dnevna  rutina Siromašni Bogati
Imaju dnevnu To Do listu 9% 81%
Bude se 3 sata pre posla 3% 64%
Slušaju audio treninge za personalni razvoj 5% 63%
Posvećuju 5+ sati networku svakog meseca 16% 79%
Čitaju 30+ minuta svakog dana 2% 88%
Vole da čitaju 12% 86%
Postavljanje ciljeva Siromašni Bogati
Zapisuju svoje ciljeve 17% 77%
Fokusiraju se na postizanje određenog cilja 12% 80%
Veruju u doživotno učenje i samousavršavanje 5% 96%
Veruju da dobre navike stvaraju šanse za uspeh 4% 86%
Veruju da loše navike uništavaju šanse za uspeh 9% 76%
Zdravlje Siromašni Bogati
Aerobna vežbanja 4 dana u nedelji 23% 76%
Nezdrava hrana dnevni unos 99% 47%
Gedanje televizije i socijalnih mreža Siromašni Bogati
Gledaju manje od 1 sata dnevno 24% 68%
Gledanje rijaliti programa 79% 2%
Vaspitavanje i edukacija dece Siromašni Bogati
Podučavanje u dobrim navikama za uspevanje 1% 74%
Stimulišu ih na volonterski rad 10+ sati mesečno 3% 70%
Podsticanje dece da čitaju 2+ ozbiljne knjige mesečno 3% 63%

 

 

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop