Kako najbolje kompanije usrećuju svoje zaposlene

Nije tajna da zadovoljni zaposleni rade produktivnije, kreativnije i sa više posvećenosti poslu, timu i organizaciji za koju rade. Svi bi voleli ovakve zaposlene ali kada im pomenete da treba da menjaju kompanijsku kulturu i da malo ulože u zadovoljstvo zaposlenih svi se namrgode. Neka vam sledeći primeri multi-milionskih biznisa koji to nisu postali slučajno, posluže kao uzorni modeli za promenu vaše kompanijske kulture u cilju većeg zadovoljstva vaših zaposlenih i njihovog samopoštovanja. Evo kako to rade najuspešniji.

Briga o razvoju karijere od prvog dana na poslu. Od trenutka kada stupe na posao neke uspešne kompanije žele da novo zaposleni odmah razmišlja o svojoj budućnosti. Zaposleni se odmah uputi da se uključi u profesionalni razvojni program u koji su uključeni i intervjui od kolega do vlasnika kompanije a razgovara se o svim temama od integracije posla u privatni život, preko upravljanja vremenom, uspostavljanja odnosa sa ljudima u kompaniji do napredovanja u karijeri. Važno je da zaposleni oseti taj sistem podrške koji želi da ga osnaži da bude uspešan, da bude zadovoljan svojom karijerom i da kreira sebi šanse za napredovanje do liderskih pozicija. Ovo je i jedna od najefektivnijih načina za zadržavanje talentovanih ljudi u kompaniji.

Neograničeni dani odmora.

Politika odmora i slobodnih dana nije striktno definisana. Neke kompanije dopuštaju zaposlenima da kažu koliko dana i kada će im trebati za odmor. Takođe dopušta se zaposlenom da uzme slobodan dan ako je loše raspoložen, ako mu se jednostavno ne radi ili je napolju lep dan i želeo bi da ga provede sa osobom koju voli i sl. Zaposlenima se ostavlja sloboda da razgovaraju sa svojim menadžerom i timom i da se pobrinu za svoju dobrobit u dogovoru sa njima. Normalnim ljudima ova sloboda jako prija i cene je i zato je ne zloupotrebljavaju, nenormalni ljudi kakvih je malo u ozbiljnom poslu se jako brzo detektuju i sami sebe isključe iz zajednice. Filozofija iza ove prakse je da kompanije želi najboljeg tebe na poslu a ne tvoje vreme provedeno na poslu.

Holistički pristup zdravlju zaposlenih.

Kompanije sve više vremena i resursa posvećuju zdravlju i zdravim navikama zaposlenih. Od dovođenja stručnjaka da drže seminare o zdravom životu do obezbeđivanja jedinstvenih welness paketa u okviru same kompanije koje stimulišu zaposlene da svoje zdrave navike iz kuće prenesu na posao. Da bi sprečili „sagorevanje“ zaposlenih na poslu usled kontinuiranog stresa kompanije organizuju nedeljne časove joge i meditacije na poslu u posebnim sobama za relaksaciju. Tu se poslužuju zdravi obroci i saveti za zdravu ishranu. Takođe neke kompanije obezbeđuju besplatne spa tretmane dva puta mesečno. Poruka kompanije je da želi da se njihovi ljudi osećaju dobro i da budu zdravi dugoročno i da su to stvari o kojima kompanija brine. Pokazalo se u praksi da ovakva empatija kompanije ozbiljno utiče na kvalitet rada, na posvećenost zaposlenih kompaniji i njenom uspehu, na manji broj odsustva zbog zdravstvenih problema i sl. Ovaj neznatni trošak se kompaniji višestruko isplati.

Neka to bude baš lično.

Neke kompanije na svojim godišnjim okupljanjima imaju običaj da igraju Prednosti i Prepreke igru. Suština ove igre je da se stimulišu članovi tima ali i timova koji blisko sarađuju da direktno iznose prednosti u saradnji ali i prepreke. Potom se svi članovi kompanije uključuju kao konsultanti i motivatori u iznalaženju rešenja za prevazilaženje prepreka. Cilj je da se razlike i blokade u saradnji lakše prihvate i demistifikuju kroz duhovit pristup i podršku celog kolektiva i da se nešto što je izgledalo prilično lično doživi kao objektivan problem koji svi imaju i koji se u suštini lako rešava. Budite lični da biste izbacili lično iz problema koji imate u komunikaciji. Rezultat je da se svi bolje razumeju kada se vrate u kancelariju i uglavnom prepreke u saradnji nestaju.

Pomaganje ugroženim grupama ili zajednici da prevaziđu neki problem.

Ništa ne osnažuje timski rad kao zajedničko pomaganje drugim ljudima kojima je pomoć potrebna ili pomoć da se unapredi nešto u svojoj zajednici. Tu u sinergiju dolaze dve ključne reči timskog rada zajednički napor i pomaganje a sve se lakše povezuje i doživljava kao vrednost jer pomažete trećim licima i činite dobro društveno delo. Takođe uočeno je da samopoštovanje zaposlenih raste posle ovakvih akcija. Kompanije izaberu recimo nezaposlene koji se dugo bore da dobiju posao i zajedno ih treniraju kako da bolje napišu CV kako da se ponašaju na intervjuu za posao i kako da traže posao na efektivniji način. Druge kompanije se bave zajedničkim čišćenjem obližnje škole ili bolnice i sađenjem drveća u krugu tih institucija i sl.

Ovi i slični primeri napredne kompanijske kulture pokazuju koliko je važan angažman kompanije oko zadovoljstva i dobrobiti njenih zaposlenih jer se tako povećava i timski rad i posvećenost kompaniji. Razmislite dobro šta biste mogli da uradite u svojoj kompaniji da biste podigli nivo zadovoljstva i osećaj samopoštovanja zaposlenih

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop