Kako da unapredite upravljanje talentima

[av_one_fourth first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ padding=’0px’ border=“ border_color=“ radius=’0px’ background_color=“ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“][/av_one_fourth] [av_one_half min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ padding=’0px’ border=“ border_color=“ radius=’0px’ background_color=“ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“] [av_codeblock wrapper_element=“ wrapper_element_attributes=“ custom_class=“] [thumbnail] [/av_codeblock] [/av_one_half] [av_one_fourth min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ padding=’0px’ border=“ border_color=“ radius=’0px’ background_color=“ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“][/av_one_fourth] [av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=“ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=“ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=“ admin_preview_bg=“] [av_heading heading=’Kako da unapredite upravljanje talentima’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=“ subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ margin=“ margin_sync=’true’ padding=’10’ color=“ custom_font=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k300nrvv’ custom_class=“ admin_preview_bg=“] Ključne zablude koje vas sprečavaju da budete efektivni[/av_heading] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ŠTA’ color=“ style=“ custom_font=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15’ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ margin=“][/av_heading] [av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k300o3l1′ custom_class=“ admin_preview_bg=“] Suočavanje sa zabludama i greškama u vezi upravljanja talentima u organizaciji koje će vam pomoći da unapredite ovu važnu veštinu.[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ZAŠTO’ color=“ style=“ custom_font=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15’ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ margin=“][/av_heading] [av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k300ob8k’ custom_class=“ admin_preview_bg=“] Zato što je upravljanje talentima menadžerska aktivnost u usponu koja zaokuplja sve veću pažnju i stručnjaka i prakse. Nije ni za koga tajna da organizacije sa većim brojem talentovanih menadžera i bržim popunjavanjem ključnih radnih pozicija ostvaruju bolje rezultate uostalom kao i timovi u sportu, ali je takođe jasno da je razvoj i pravilna upotreba talenata u timskom radu ključ uspeha. Menadžeri su se susreli sa mnogim zabludama i lutanjima u poslednijh par godina u pokušaju da ovladaju ovom praksom i ostvare benefite za svoje organizacije.[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’KAKO’ color=“ style=“ custom_font=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15’ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ margin=“][/av_heading] [av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k300omkx’ custom_class=“ admin_preview_bg=“] Neke od tih zabluda kao i nova saznanja ćemo pokušati da vam približimo kako biste dobro strateški pozicionirali ovu važnu kockicu vašeg upravljansj radnim učinkom (performance management).

Zabluda #1: Veći deo naših investicija u talente  treba usmeriti ka eksternom regrutovanju. Najveći broj malih i srednjih preduzeća troši velike sume novca za usluge head hunting agencija, za uspostavljanje složenih menadžerskih sistema kao i za izrade atraktivnih web sajtova koji imaju zadatak da privuku talentovane menadžere. Svakako da je važno da se kvalitetni ljudi dovedu sa strane ali nova saznanja ukazuju na obrnut pogled i fokusiranje na unutrašnje snage kompanije ili pronalaženje većeg procenta ljudi za popunjavanje novih i upražnjenih mesta iz ljudskih resursa same kompanije. Šta ako bi 10% -20% budžeta za eksterno regrutovanje prebacili na procese internog regrutovanja?  Šta ako bismo razvili sistem za otkrivanje kompetencija i talenata zaposlenih, održavali regularne sastanke za praćenje razvoja talenata i veština zaposlenih i od toga napravili temu u kompaniji i jasne procedure? Šanse da napravimo velike uštede i otkrijemo kvalitetne ljude bi se značajno povećale ali bi benefiti u domenu lojalnosti i posvećenosti zaposlenih bili još veći jer zaposleni osećaju da se na njih računa i spremni su da to poverenje uzvrate.

Zabluda # 2: Postoji samo jedna efikasna metodologija za upravljanje talentima. Kompanije koje po prvi put planiraju uvođenje programa upravljanja talentima pokušavaju da pronađu savršen plan koji je već pokazao dobre rezultate u praksi. Dobra je ideja da se koristi tehnika benchmarking-a ili upoređenja sa najboljom praksom ali iako su nedvosmisleni osnovni elementi najbolje metodologije postoje brojni efektivni načini da se strategije primene u praksi i ne treba se oslanajati samo na jednu metodologiju. Važno je da se strategija za talente prilagodi organizacijskoj kulturi i ciljevima, veličini i geografskom elementu. Na primer:

  • Kontinuirano dokumentovanje kriterijuma za definisanje i procenu talenata kao i procesa za identifikovanje top talenata, visokog potencijala i naslednika.
  • Diskusije o karijeri i razvoju da bi menadžeri znali kroz direktne izveštaje kuda se kreće njihova karijera i moguća relokacija.
  • Sastanci za preglede izveštaja o talentima  koji su dizajnirani da povećaju vidljivost talenata i podese akcioni plan za razvoj kao i da omoguće odluke o selekciji najvećih potencijala.
  • Razvojni akcioni planovi koji imaju za cilj da pripreme naslednike i najveće potencijale za napredovanje u karijeri i usavršavanje.

Zabluda # 3: Sve informacije o upravljanju talentima i procesi moraju da budu striktno poverljivi da bi se izbegli moralni problemi sa zaposlenima. Većina kompanija ima nedoumice u vezi komunikacije strategije upravljanja talentima a naročito sa materijalima i podacima o talentima i mora da odluči o nivou poverenja i transparentnosti koji će okruživati taj proces. Postoje brojna iskustva o najboljoj praksi u rešavanju ovog problema. Kompanije koje se odluče za visok stepen transparentnosti i komunikacije uspevaju da povećaju validnost, poverenje i integritet čitavog procesa. Kompanije koje se sa druge strane odluče za poverljivost informacija koje su dostupne samo malom broju ljudi imaju poteškoća da postignu svoje ciljeve. Kada se implementira ili prati strategija upravljanja talentima, menadžer za talente mora da odredi:Ko će imati pristup planu za uvođenje naslednika na radnu poziciju i informacije o top talentima? Da li će se kompanija opredeliti za pronalaženje i razvoj visoko potencijalnih ljudi iz naših redova ili sa strane? Ko će biti obavešten od strane menadžera o strategiji upravljanja talentima a na koji način će biti obavešteni zaposleni? Iskustva su pokazala da što je veći veo tajne oko upavljanja talentima to proces izaziva sve veće nepoverenje i sumnje zaposlenih i pokretanje priča o dvostrukim standardima i nepotizmu. Veoma je važno da svakom zaposlenom bude jasno na koji način se upravlja talentima, koje sposobnosti su ključne, kakve razvojne mogućnosti su na raspolaganju i kakve su perspektive. Takav pristup često izvuče na površinu skrivene ambicije i sposobnosti zaposlenih koje nisu mogle biti otkrivene na drugi način.[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’KADA’ color=“ style=“ custom_font=“ size=“ subheading_active=“ subheading_size=’15’ custom_class=“ admin_preview_bg=“ av-desktop-hide=“ av-medium-hide=“ av-small-hide=“ av-mini-hide=“ av-medium-font-size-title=“ av-small-font-size-title=“ av-mini-font-size-title=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ margin=“][/av_heading] [av_textblock size=“ font_color=“ color=“ av-medium-font-size=“ av-small-font-size=“ av-mini-font-size=“ av_uid=’av-k300pg52′ custom_class=“ admin_preview_bg=“] Onda kada odlučite da treba da idete u korak sa vremenom, tržištem i razvojem ljudskih resursa.

Zašto:

 Postoji nešto što je ređe od talenta.

To je talenat da se prepozna sposobnost u drugom čoveku.

Robert Half[/av_textblock] [av_one_full first min_height=“ vertical_alignment=“ space=“ custom_margin=“ margin=’0px’ padding=’0px’ border=“ border_color=“ radius=’0px’ background_color=“ src=“ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=“ mobile_breaking=“ mobile_display=“] [av_social_share title=’Podeli članak’ style=“ buttons=“ custom_class=“ admin_preview_bg=“] [/av_one_full]

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop