Kako da povećate inicijativu i kreativnost zaposlenih

Najbolja praksa za poboljšanje kvaliteta rada i smanjenje troškova

ŠTA
Jednostavan način je da se u vašu praksu uvede sistem individualnih predloga za poboljšanje učinka i smanjenje troškova ili mini Kaizen.

ZAŠTO
Zato što je to način da se razviju radnici znanja (Konwledge Worker) kao ključni element produktivnosti u novom dobu znanja koje je već nastupilo. Zato što su kompanije i lideri koji su razvili radnike znanja neuporedivo produktivnije i inovativnije od onih koji zaostaju. Zato što je uvođenje sistema Individualnih predloga za poboljšanje procesa rada i smanjenje troškova u praksi dalo sledeće rezultate:

  1. Povećanje produktivnosti
  2. Uštede u vremenu i novcu
  3. Poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga
  4. Povećanje bezbednost na poslu

KAKO
Objasnite zaposlenima da se uvodi nova praksa u kojoj će njihove ideje i kreativnost biti nagrađeni. Navedite im sedam oblasti na koje treba da se fokusiraju i daju predloge za poboljšanje dotadašnje prakse:

 • RADNI POKRETI
 • MATERIJALI
 • ČEKANJA
 • ŠKART
 • SUVIŠNA PROIZVODNJA
 • TRANSPORT
 • SUVIŠNI PROCESI

Prezentujte formular (elektronski i običan) za Individualne Predloge i kutiju za dostavljanje predloga (elektronsku i običnu). Zaposleni ne moraju da kontaktiraju svoje menadžere jednostavno mogu da dostave svoje predloge ubacivanjem u kutiju ili slanjem e-mail predloga. Formular treba da sadrži:

 1. Šematski prikaz ili opis (pre) promene
 2. Šematski prikaz ili opis (posle) promene
 3. Metod pre poboljšanja i problem
 4. Metod posle poboljšanja i efekat – OVE DELOVE POPUNJAVA PREDLAGAČ
 5. Kalkulaciju ekonomskog efekta
 6. Opis indirektnog efekta
 7. Ocenu korisnosti
 8. Predlog za nagradu – OVE DELOVE POPUNJAVA LIDER TIMA

Obezbedite primarno i sekundarno razmatranje predloga. Primarno vrši grupa neposrednih rukovodilaca i administrativaca sa radnog mesta a sekundarno  grupa odeljenskih i sektorskih menadžera. Prihvaćeni predlozi se implementiraju i horizontalno šire kroz kompaniju. Rezultati se mere i postavljaju se novi standardi.

Ustanovite sistem za vrednovanje predloga. Parametri mogu biti: ekonomski efekti kao direktan doprinos skraćenju radnih procesa, uštede na resursima, indirektni efekti kao kvalitet, bezbednost kreativnost i originalnost, uložen napor u izradi i isprobavanju novog metoda, primenljivost na celu organizaciju, itd.

Ustanovite nagrade za najkorisnije predloge – u početku ne novčane nagrade u vidu javnih pohvala, priznanja od strane top menadžmenta, poena za unapređenje i slično. U nastavku procesa kada predlozi postanu sadržajniji i ekonomski značajniji uvedite i novčane nagrade.

Računajte na tri faze razvoja sistema Individualnih Predloga. Prva faza u kojoj menadžeri stimuliše radnike da daju što više predloga bez obzira na njihov kvalitet – cilj je bolje sagledavanje načina rada. U drugoj fazi menadžeri pojačavaju obrazovanje radnika da bi im pomogli da daju sve bolje predloge – cilj je osposobljavanje radnika za rešavanje problema.  U trećoj fazi kada su radnici i zainteresovani i osposobljeni menadžeri treba da obrate pažnju na ekonomski uticaj predloga – cilj je povećavanje ekonomskih efekata predloga. Ukoliko uložite potreban trud u formiranje sistema Individualnih Predloga rezultati će biti sledeći: Kontinuirano povećanje ušteda, kontinuirano povećanje produktivnosti, kontinuirano poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, kontinuirano poboljšanje bezbednosti na poslu, kontinuirano povećanje posvećenosti i motivisanosti radnika. Za ovakve kontinuirane rezultate koje svetska menadžerska praksa obilato potvrđuje, a naročito praksa Japanskih kompanija, vredi se angažovati. Pokrenite ovu temu na sastancima top menadžmenta i započnite sa sistemom Individualnih Predloga u oblasti uštede sredstava i resursa.

KADA
Kada to budu uradile i najuspešnije svetske kompanije, juče.

Zašto:
Više glava bolje misli.
Narodna izreka

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop