Ništa na svetu ne može zaustaviti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. Ništa na svetu ne može pomoći čoveku sa pogrešnim mentalnim stavom.
Tomas Džeferson

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop