Vežba – Timsko rešavanje problema

Ako radite stvari na isti način a očekujete drugačije rezultate to je najsigurniji znak ludosti.

Albert Ajnštajn

 

Jedna od najčešćih preduzetničkih pritužbi koje dobijam u svom konsultantskom radu je ona koja počinje sa: Svi problemi su na mojim leđima i niko, ali baš niko se ne nudi da preuzme deo na sebe. Pre nego završe svoju tužnu priču ja im citiram Ajnštajna i postavim ključno pitanje: Šta ćete vi da uradite drugačije u budućnosti da biste dobili saradnike koji sami rešavaju probleme? Potom im predložim jednostavnu vežbu za poboljšavanje veštine rešavanja problema.

Svrha ove vežbe je pomogne učesnicima da shvate važnost timskog rešavanja problema i donošenja odluka pre svega preuzimanja odgovornosti za rezultate i radni učinak tima.

Cilj: Rešiti puzzle kao tim u različitim okruženjima i izazovima  i uporediti rezultate.

Šta vam je potrebno:

 • Zagonetka koju je moguće rešiti u kratkom vremenskom periodu. To bi trebalo da bude fizička zagonetka koja zahteva uklapanje delova. Idealne su puzzle slagalice. Izaberite veličinu slagalice prema sposobnostima učesnika i vremenu koje imate. Potrebne su vam dve različite slagalice sličnog tipa ili teme. Koristite slagalice sa istim brojem delova a različitim slikama.
 • Rukavice za svakog učesnika. One treba da otežavaju uklapanje delova što više. Možete koristiti kožne ili vunene rukavice ali ne medicinske ili plastične.
 • Tajmer koji treba da koristite tajno.
 • Kompjuter sa programom za odbrojavanje koji je programiran da na svaki sekund oduzima od broja koji budete zadali 10.000 jedinica.

Izvođenje vežbe.

 • Podelite učesnike na grupe od 3 ili 4 člana. Dajte svakoj grupi po jedan puzzle ali ne i rukavice. Objasnite im da će biti nekoliko različitih zadataka i da u prvom zadatku tražite od njih samo da reše puzzle.
 • Komandujte svim grupama da počnu sa slaganjem puzzla.
 • Nemojte im davati nikakve dodatne informacije. Ne postavljajte im vremenska ograničenja. Recite im da imaju potpunu slobodu da reše puzzle kako god to oni žele, bilo da je to grupni rad ili da izaberu jednog predstavnika koji će sam rešiti puzzle ili timski gde će izabrati lidera koji će upravljati izvršenjem zadatka.
 • Zamolite timove da prijave kada su završili a vi tajno merite vreme. Važno je da oni ne znaju da im se vreme meri. Kada svi završe zamolite ih da komentarišu puzzle i način na koji su rešili problem.
 • Za zadatak broj dva objasnite im sledeći scenario: Epidemija Covid 19 je odnela veliki broj žrtava u svetu. Čitav svet je u potrazi za lekom.
 • Vi radite u laboratoriji koja je blizu rešenja. Pretpostavimo simbolički da je poslednja prepreka za pronalaženje leka rešavanje ovog puzzla. Budući da je sve oko vas kontaminirano ne smete da dotaknete ništa sa svojom kožom tako da morate da koriste rukavice svo vreme dok slažete puzzle. Podelite im rukavice.
 • Sada objavite: Dame i gospodo naučnici ljudi umiru ovog trenutka u hiljadama a vi imate najbolju šansu da pronađete lek i spasite čovečanstvo. Krenite sad odmah.
 • U ovom trenutku im prikažite kompjuter sa brojkom na ekranu 1,440,535 i recite da je to broj zaraženih ljudi a da svakog sekunda umire 10.000 ljudi. Što pre reše puzzle to će veći broj ljudi spasiti. Tim koji prvi reši problem dobiće Nobelovu nagradu za medicinu i podeliti nekoliko miliona dolara. Startujte odbrojavanje i ostavite ekran okrenut tako da ga svi timovi mogu videti. Recite im da svi timovi moraju da završe slaganje jer se neće znati da li su svi ispravno rešili puzzle pre završne provere.
 • Merite opet njihovo vreme a da oni to ne znaju. Kada završe sve ih okupite i otkrijte im vreme prvog i drugog zadatka. U većini slučajeva će vreme drugog rešenja biti brže od prvog iako je drugi zadatak bio mnogo teži i izazovniji.

 

Diskusija. Pokrenite diskusiju sledećim pitanjima:

 • Da li ste bolje slagali prvog ili drugog puta?
 • Zašto je to tako?
 • Da li ste mišljenja da vremensko ograničenje poboljšava fokus i povećava učinak?
 • Na koji način će vam ovo pomoći u dnevnim aktivnostima?
 • Da li su vas nervirale rukavice?
 • Da li ste prosto prihvatili izazov sa rukavicama kao deo problema?
 • Da li mislite da biste isto obavili zadatak i da vam nije ispričan scenario, nego da su vam samo dali rukavice bez ikakvog razloga i objašnjenja?
 • Šta ovo govori menadžerima o informisanju saradnika u pogledu zadatka koji treba da obave i načina na koji to treba da izvedu?

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop