PEST Analiza

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”][/av_one_fourth] [av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”] [av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=” custom_class=”] [thumbnail] [/av_codeblock] [/av_one_half] [av_one_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”][/av_one_fourth] [av_hr class=’invisible’ height=’20’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ custom_class=” admin_preview_bg=”] [av_heading heading=’PEST Analiza’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’15’ margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kpnqs9x5′ custom_class=” admin_preview_bg=”] Alatka za strateško planiranje održivog razvoja[/av_heading] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ŠTA’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kpnqsr7y’ custom_class=” admin_preview_bg=”] Primena PEST analize kao važne alatke za strateško planiranje održivog razvoja vaše kompanije.[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ZAŠTO’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kpnqszww’ custom_class=” admin_preview_bg=”] Zato što će razumevanje promena koje su nastale u našem okruženju a koje utiču na uslove poslovanja i kao i predikcija promena koje slede presudno uticati na rezultate svih privrednih subjekata u budućnosti. Za lidere jedne kompanije je zato veoma značajno da razumeju prirodu i dimenzije nadolazećih promena kako bi pripremili svoje organizacije za njihove efekte i „updejtovali“ svoje poslovanje pre konkurencije. Tehnika koja se u svetu najčešće koristi za ove potrebe zove se PEST analiza. To je najjednostavnija i najkorisnija tehnika za razumevanje šire slike ili sila koje utiču na promene na tržištu u Političkom, Ekonomskom, Socijalno-kulturnom i Tehnološkom okruženju. Tri su dobra razloga za korišćenje ove menadžerske alatke:

 1. Prvo, korišćenjem ove alatke vi dovodite svoju kompaniju u harmoniju sa najmoćnijim faktorima koji utiču na promene u našem svetu i tako dobijate mogućnost da korišćenjem tih promena ostvarite ili održite svoj uspeh.
 2. Drugo, korišćenjem PEST analize vi ćete smanjiti broj pogrešnih strateških poteza koji su unapred osuđeni na neuspeh.
 3. Treće, PEST je dobra alatka za prodor na nova tržišta jer vam njihovo razumevanje pomaže da brže adaptirate svoj posao na novo okruženje.
[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’KAKO’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kpnqtkkp’ custom_class=” admin_preview_bg=”] Efikasno korišćenje ove tehnike podrazumeva sledeća tri koraka:

 1. Izvedite „brainstorming“ za četiri relevantna faktora koja utiču na vaš posao
 2. Identifikujte važne informacije koje pripadaju ovim faktorima
 3. Izvucite zaključke iz tih informacija

Važno je napomenuti da nije dovoljno samo opisati faktore u koraku broj dva nego treba i promisliti o njihovom značenju. Naravno da vaša analiza neće biti savršena i da je treba stalno testirati u odnosu na realnost i poslovna iskustva.

Sledeći faktori mogu da vam posluže kao početna tačka za „brainstorming“ ali potrudite se da uključite i druge faktore koje smatrate bitnim za vašu situaciju.

Politički faktori:

 • Tip i stabilnost vlade
 • Sloboda štampe, vladavina prava i nivo birokratije i korupcije
 • Trendovi u domenu regulacije i deregulacije
 • Socijalna politika i pravni aspekti zapošljavanja
 • Poreska politika i kontrola cena
 • Politika zaštite životne sredine i potrošača
 • Najverovatnije promene u političkom okruženju

Ekonomski faktori:

 • Nivo poslovnog razvoja
 • Trenutni i projektovani ekonomski rast, inflacija i kamatne stope
 • Nezaposlenost i kvalitet radne snage
 • Cena radne snage
 • Uticaji globalizacije
 • Uticaji novih tehnologija na promene u ekonomiji
 • Najverovatnije promene u ekonomskom okruženju

Socijalno-kulturni faktori:

 • Demografski podaci o rastu populacije i profilu godišta
 • Zdravlje stanovništva, obrazovanje, socijalna mobilnost i stavovi o tome
 • Radne navike, slobodno tržište rada i stavovi koji utiču na rad
 • Stavovi javnog mnjenja i medija, socijalni tabui i vrednosti
 • Životni stil društva i stavovi koji utiču na njegovo formiranje
 • Najverovatnije promene u socijalno-kulturnoj sferi života

Tehnološki faktori:

 • Uticaj narastajućih tehnologija na posao
 • Uticaj interneta, smanjenja troškova komunikacije i povećanja rada od kuće
 • Aktivnosti istraživanja i razvoja (R&D)
 • Najverovatniji uticaji od budućih promena tehnologije

Cilj ove analize je da sa svojim timom proizvedete što više kvalitetnih informacija koje će vam omogućiti najbolji uvid u promene koje su nastale i one koje će tek uslediti kako biste doneli prave strateške odluke o svom budućem poslu. Naravno da je treći korak, izvlačenje zaključaka iz prikupljenih informacija najbitniji za uspeh ove tehnike jer će od njega zavisiti i kvalitet odluka koje ćete doneti. Kada je rukovodstvo kompanije Polaroid potcenilo informaciju o pronalasku digitalne fotografije kompanija je od giganta postala bolesnik koji je jedva preživeo. Isto se dogodilo sa čuvenom „procenom“ IBM kompanije u vezi sa tržišnim potencijalnom personalnih kompjutera koja se pretvorila u koban previd i ogroman gubitak konkurentske prednosti. Tu je i Coca Cola sa svojim nekadašnjim „slepilom“ za nadolazeće trendove negaziranih i energetskih napitaka, flaširanje vode za piće i slična sredstva koja su anticipirala trend zdravog života, borbe protiv gojaznosti, celulita i slično. Dakle, najveći svetski privredni giganti su se okliznuli na lošim procenama promena koje dolaze i niko zdrave pameti više ne sme potceniti uticaj promena na održivost biznisa. PEST analiza je tehnika za fokusiranje najvažnijih promena koje mogu uticati na vaš posao i zato je „must have“ alatka modernih lidera. Ona vam obezbeđuje kontekst za detaljnije poslovno planiranje kako biste u potpunosti iskoristili prednosti promena a umanjili pretnje koje one donose vašem poslu.[/av_textblock] [av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’KADA’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-kpnqut11′ custom_class=” admin_preview_bg=”] Ako na  sledeća pitanja date dve trećine negativnih odgovora onda je vreme da uradite PEST analizu bilo juče.

 1. Da li ste sa svojim timom analizirali postojeće i nadolazeće propise u zaštiti životne sredine i predupredili posledice po kompaniju?
 2. Da li ste sa svojim timom analizirali promene u ekonomskom ambijentu koje nastaju procesu pristupanja EU?
 3. Da li ste sa svojim timom analizirali narastajući uticaj socijalnih mreža i pripremili svoj odgovor?

 Zašto:

Ko ne planira svoj uspeh isplanirao je svoj neuspeh.

Menadžerska izreka[/av_textblock] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”] [av_social_share title=’Podeli članak’ style=” buttons=” custom_class=” admin_preview_bg=”] [/av_one_full]

Podelite članak!

Poslednji broj

CC Workshop